VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

2012-10-26
Plačiau
2012-06-26
  Žmogus savo laimės kalvis, jam niekas neatims laimės kūjo. Plačiau
2012-04-13
Plačiau
2012-01-27
Šioje Žemėje nėra ramybės, nes mūsų planeta visą laiką sukasi. Dievas davė mums gimines, o draugus turime patys susirasti. (Munford) Lygybė neegzistuoja tarp mirtingųjų. (Cummings)   Plačiau
2011-12-30
Didingumas pritinka didiesiems, bet būdingas menkystoms. Lengva pripažinti tiesą, kai ji jau nebegali pakenkti. Kitų patarimai - tai kelrodžiai į kitų laimę. Niekšų nedaug, bet jų niekad netrūksta. Plačiau
2011-12-06
Eidamas į koją su visais, neatsilik nuo savęs! Užmušęs savyje žvėrį, tapo našlaičiu. Kiekvienas turi savo žvaigždę, o kai kas - ištisą žvaigždyną. Apie save arba gerai, arba dar geriau. Galimybės leido turėti tiktai norus. Plačiau
2011-11-18
  Liežuvis – tai moterų kardas, ir jos neleidžia jam rūdyti. Duota laisvė mylėti, bet pati meilė – nelaisvė. Prisiminimai mus sendina ir liūdina. Plačiau
2011-10-11
Kelias į rojų - ašarų pakalnė. Feniksosparnai yra apsvilę. Arduoti kelią tiesai, nusprendžia melas. Melas gyvas viltimi. Plačiau
2011-10-07
Skaityti senus laiškus yra malonu vien dėl to, kad į juos jau nebereikia atsakyti. Dž.G.Baironas Tobulas grožis beveik visuomet slepia savyje šaltumą, arba kvailumą. O. de Balzakas Keturiasdešimt – tai jaunystės senatvė; penkiasdešimt – tai senatvės jaunystė. V.Hugo Plačiau
2011-09-06
Mes visi - laikrodžiai, bet ne visi žadintuvai. Kaip dažnai laukiame kitų, bet retai savęs. Žmonės laukia Mesijo. Mesijas laukia žmonių. Paskutinis kantrybės lašas pavojingesnis už jūrą. Plačiau
2011-09-02
Šiandien tu nebe toks kaip vakar. Pasinaudok galimybe! Tai,ką mes darome, dažnai tik karikatūra to, ko norėjome. Daugkas įgauna naujos drąsos, atimdami drąsą kitiems. Pradėkvis iš naujo, išgalvok pats save! Kastikrai ieško džiaugsmo, tas neša džiaugsmą kitiems. Tikslas pergyvens tave. Plačiau
2011-08-02
Vieno antkapio užrašas: „Čia ilsisi amžinybė jo kukliame asmenyje“. Plačiau
2011-07-19
Keliasį rojų - ašarų pakalnė. Feniksosparnai yra apsvilę. Arduoti kelią tiesai - nusprendžia melas. Melasgyvas viltimi. Plačiau
2011-06-14
Tėvynė yra ne vietovė, o visą gyvenimą besikeičianti kryptis.   Baimę pradėti kovą su atsitiktinumais įprasta vadinti likimu.   Nei begalybė, iš kurios aš ateinu, nei begalybė, į kurią aš išeinu, manęs nedomina. Man įdomus tik trumpasis kelias tarp jų.   Plačiau
2011-06-07
Pagaliau sulaukiau tokio amžiaus, kad mano užrašų knygutėj tik daktarų adresai. Plačiau
2011-05-03
Cinikas - tai bulius, kuris nepripažįsta šventų karvių. Inteligentas - tai žmogus, kuris apie žmones galvoja geriau, negu jie apie jį. Siela - idealisto Achilo kulnas. Plačiau
2011-04-19
Kai žodžiai tyli, šviečia mintis. Kai tyli šalutinės mintys, šviečia žodis. Ateinanti karta žino viską geriau negu buvusioji ir daro tas pačias klaidas. Mūsų laikais niekas nebevertinamas pagal savo nuopelnus ir vis dėlto kiekvienas nori būti nusipelnęs. Geriau kitą įžeisti negu jam įsiteikti. Plačiau
2011-04-15
Kai žodžiai tyli, šviečia mintis. Kai tyli šalutinės mintys, šviečia žodis.   Ateinanti karta žino viską geriau negu buvusioji ir daro tas pačias klaidas.   Mūsų laikais niekas nebevertinamas pagal savo nuopelnus ir vis dėlto kiekvienas nori būti nusipelnęs.   Geriau kitą įžeisti negu jam įsiteikti.   Nėra vieno laiko. Yra daugybė nesuskaičiuojamų laikų.   Dykinėjimas - visų laisvių pradžia. Plačiau
2011-03-29
Mintys pavirsta sąmonės šašais. Gyvenimas - padovanotas kuinas. Ištikimybė - kalinimas vienutėje, neištikimybė – viešas įvykdymas. Mona Liza sukūrė Leonardą da Vinci. Palikim taip, kaip yra. Tada daug kas tikrai pasikeis. Jis berašo tik trintuku. Plačiau