VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

09 06. Pagalvokime...

Komedijos - linksmi sustojimai į tragediją.

Kvailumas - poilsis nuo nuolatinio išmintingumo.

Yra kvailumų, kurie padeda gražiai nugyventi gyvenimą.

Laikinumo pilnatvė - akimirka kaip amžinybė.

Mes visi - laikrodžiai, bet ne visi žadintuvai.

Kaip dažnai laukiame kitų, bet retai savęs.

Žmonės laukia Mesijo. Mesijas laukia žmonių.

Paskutinis kantrybės lašas pavojingesnis už jūrą.

Linksmumas - amžinybės avansas. Daugiau gali ir negauti.

Mada - užuomarša: ji nuolat grįžta prie senu daiktų.

Maldos - mandagūs įrašai į dangaus skundų knygą.

Maldos - aiškūs prašymai be tikslaus adreso.

Dievui reikia maldininkų, o ne maldos skaitovų.

Miške medžiui sunku išgarsėti: ten visi tik medžiai.

Meilė akla. Bet kiek reginčių lenda prie jos.

Labiausiai paplitęs melas - nepasakytoji tiesa.

Meno jėga išgąsdinti virsta vanago portretu.

Gamta pastoviai suduria galus - per gyvybę ir mirtį.

Miražas - asmeniškas susitikimas su dykuma.

Blogai, kai dykuma galvoje, dar blogiau miražai.

Kaip gali sustoti gyvenimas! Jis eina kartu su mirtimi.

Kai moteris - gili upė, vyras stato tiltą, kai moteris – sekluma, vyras brenda.

Iš tikrųjų šuo saugo ne namus, o savo būdą.

Nėra gyvenimo - tik gyvenimo gelbėjimas: kiek išneši iš degančio namo - tiek ir turi.

Pirmas Dievo kūrinys buvo šviesa, Saulę sukūrė po keturių dienų.

Į pakalnę rieda tie, kurių išlaidos didesnės negu pajamos.

Ir saulėtą vasaros dieną ežero paviršius yra šlapias.

Pykčio valandą nereikia kalbėti, nei veikti.

Gyvenimas kaip ir apetitas - vis tiek išalksti.

Kaip paslėpti savo aš, kad būtum priverstas visą gyvenimą ieškoti?

Kol atsakai, atsakymas mažėja. Kol klausi, klausimas didėja.

Jaunystė paklysta gyvenime, senatvė - autobiografijoje.

Kelyje į ateitį daug avarijų. Kodėl neskelbiama statistika?

Kam pasaulinis tvanas, užtenka kasdieninio murkdimosi buityje.

Žmonės ne tiek skuba kažkuo būti, kiek lygina save su kitais.

Nesidairyk perdaug į ateitį. Ir dabartis - moteris, reikalaujanti dėmesio.

Žmogus gauna kelialapį į dangų, bet adresą pats išsirašo.

Kas eina į dangų tikėdamas, tas nesiklausė kelio.

Degtinė tarptautinė. O gerklė - nacionalinė.

Arba tu didini pasaulį, arba pasaulis mažina tave.

Gražiausias dienos vardas - Galimybė.

Vis geriau pačiam sugadinti savo dieną, negu leisti kitiems.

Pasaulis - Dievo darbo dovana sau pačiam . 

Saugok akis. Istorijos dulkių neišplaus joks okulistas.

Laikas - geriausias ėjikas, visus palydi iki kapo duobės.

Belskis - ir bus atidaryta. O gal tai kalėjimo durys?

Ar vidinis šiukšlynas - Džiaugsmo rezervai?

Jo dvasia tokia turtinga, kad turi net dvasinį šiukšlyną.

Istorijos eismas: kuo miglotesnis tikslas, tuo daugiau aukų.

Gyvenimas - eksperimentas. O kas laboratorijos vedėjas?

Esmė po kojomis, o ieškom už horizonto.

Faktai - sekluma, kurioj dauguma nuskęsta.

Istorija nemėgsta tuštumos. Ji laukia fanatikų.

Fantazija - gyvenimo meilužė, o patirtis - jo griežtoji žmona.

Galva - mokėjimo vienetas už didžiąsias gyvenimo pamokas.

Gamta negyvena nei praeitim, nei ateitim. Ji amžina dabartis.

 

Parengė Stasys Prakapas, Toronto

Atgal