VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

08 02. Aforizmai

Waldemar Kania

Vokietija

Nenubėk per toli į ateitį, jeigu myli gyvenimą.

Antkiekvieno kaltinamųjų suolo visada dar yra vietos.

Nesiskųskatminties praradimu! Gal ji žino, ką ji daro.

Kas greitai mąsto, nemąsto ilgai.

Dešimt šūkių galvoje, lazda rankoje - ir pasaulėžiūra gatava.

Žmogusdaro viską, kad numirtų gerovėje.

Jeinebūtų pragaro, nebūtų jokio pasirinkimo.

Auksojis jau turėjo. Jis tylėjo už dyką.

Poetairašo, kad jiems liūdna. Ar neužtektų tik pasakyti?

Tiknetobulos mintys turi galimybę vystytis.

Svetimosmintys, kurios panašios į mūsų, yra kaip savos.

Kuostipresnis tikėjimas, tuo žiauresni karai.

Pažinksave. Tada žinosi, ką nuslėpti.

Pabaigavisad nori pradėti nuo pradžios.

Žmogusgali būti beširdis. Argi tai ne stebuklas?

Istoriją sudaro ne faktai, o jų aiškinimas.

Žmogus yra kaip knyga. Jis negali pats savęs suprasti.

Tikrasis laisvės gyvenimas prasideda jos mirtimi.

Nuoblogo gydytojo savo ligą geriau nuslėpti.

Senatvė - jaunystė kreivame gamtos veidrodyje.

Pasaulis suklusęs - kvailystė dar netarė savo paskutinio žodžio.

Meilė - ugnis, kuri abiejų gesinama.

Jis buvo toks godus, kad sapnavo ir tai, ką jau turėjo.

Jis matė nuogą tiesą, bet ji jam nepatiko.

Jeigyvenimas ir turėtų prasmę, tai nieko nepakeistų.

Srovėbuvo tokia silpna, kad plaukiantieji prieš ją pakeitė jos kryptį.

Septyniasdešimtmetų jis rašė apie gyvenimo trumpumą.

Laurųvainikas visados didesnis negu galva.

Kadsave suprastum, reikia truputį būti ne savim.

Jeitikėtų tuo, ką kalba, jis kalbėtų trumpiau.

Tiesospriešingybė - ne melas, o kita tiesa.

Jeižmogus būtų nemirtingas, karai turėtų kažkokią prasmę.

Kurdaug žavingų virėjų, ten negalvojama apie valgį.

Įsivaizduojamosžaizdos gali kraujuoti visą gyvenimą.

Mirtis- paskutinis mėginimas atkreipti dėmesį į save.

Sunkiaislaikais ir iliuzijoms nėra lengva.

Mokykis kalbų, gal tavo laimė kalba prancūziškai!

Vieno antkapio užrašas: „Čia ilsisi amžinybė jo kukliame asmenyje“.

Jei vedei kvailystę, tai bent nebūk jai ištikimas.

Nesiskųsklikimu, jeigu iš jo dar ko lauki.

Kurtik vienas tikėjimas, ten daug sektų.

O galjuokas yra visatos kalba?

 

Vertė Vytautas Karalius

Atgal