VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

06 14. Aforizmai

Franz Hodjak

Vokietija

Tėvynė yra ne vietovė, o visą gyvenimą besikeičianti kryptis.

 

Baimę pradėti kovą su atsitiktinumais įprasta vadinti likimu.

 

Nei begalybė, iš kurios aš ateinu, nei begalybė, į kurią aš išeinu, manęs nedomina.

Man įdomus tik trumpasis kelias tarp jų.

 

Galvoji, ką nori. Sakai, kas galima. Darai, ką privalai.

 

Laimės jausmai – sąmonės silpnumo priepuoliai.

 

Žodis - vienintelė žaliava, kuri nieko nekainuoja.

 

Mėginimas įsivaizduoti amžinybę yra tik laiko kankinimas.

 

Amžinybė nėra laikas, okažkas kita, kam mes neradę mato.

 

Kas tiki, kad už viską turi būti dėkingas tik savo tautai, yra kvai­lys, nes nesuvokia, kiek jo tauta turi būti dėkinga kitoms tautoms, ir ta prasme jis net pavojingas.

 

Kuo tankesnis paragrafų miškas, tuo daugiau galimybių pasislėpti.

 

Kuklumas musų laikais yra pavirtęs prabanga, kurioj niekas nebenori gyventi.

 

Diktatūra yra ir dirbtuvės, kuriose klastojami didvyriai.

 

Kartais reikia pradingti, kad būtum pastebėtas.

 

Daugelis stengiasi tik tada galvoti, kai jie neteisūs, bet norėtų būti teisūs.

 

Kuo aršiau žmonės ginčijasi, tuo greičiau jie pamiršta, kodėl jie iš viso pradėjo ginčytis.

 

Didvyriu negimstama, o kai laikai taikingi, nebūtina ir didvyriu numirti.

 

Gyvenimas buvo ilgas, tik priskaičiavus ir nuobodybę

 

Kelias įsave nepažymėtas jokiame žemėlapyje.

 

Mąstymas - vienintelė kančia, suteikianti džiaugsmo.

 

Kuo daugiau išleidžiama įstatymų, tuo labiau valstybė bijo savo piliečių.

 

Kas atleidžia, prieš tai iš tikro nesupykęs, tas yra veidmainys.

 

Taisyklę lengviau priimam, kai ji pateikiama taip tarsi ji būtų išimtis.

 

Humoras visada teisus, būtent dėl to jo taip nemėgsta visažiniai.

 

Jei neturėtume poreikio lyginti, nebūtų ir pavydo.

 

Blogas draugas ieško tik tų žmonių draugystės, kurioje jis randa save.

 

Pamėgdžiojimas yra negebėjimas padaryti geriau.

 

Kiekviena aistra turi savo kalbą ir yra neišverčiama.

 

Klaidos nesusidėvi, net jei jos be galo kartojamos.

 

Šviesa - nuogai išsirengusi tamsa.

 

Moterys gali gerai sugyventi tik tuomet, kai jos turi tuos pačius prietarus.

 

Kas visą gyvenimą liko toks pat, jau anksti nustojo mokytis.

 

Sėkmės paslaptis slypi mūsų gabume arba žmonių kvailume.

 

Diktatūra - statinys, neapsaugotas nuo dvasios žaibų.

 

Vertė Vytautas Karalius

Atgal