VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

01 27. Ką kiti sako

Šioje Žemėje nėra ramybės, nes mūsų planeta visą laiką sukasi.
Dievas davė mums gimines, o draugus turime patys susirasti. (Munford)
Lygybė neegzistuoja tarp mirtingųjų. (Cummings)
Jei nenori sapnuoti, tai neik miegoti. (Italų posakis)
Tavo draugai tik tie, kurių tie patys priešai. (Howe)
Tams, kuris nieko nežino, nereikia abejoti. (Italų posakis)
Geriau turėti naudotus deimantus negu jokių. (Bertram)
Pasakyk, ką tu valgai, aš pasakysiu, koks tu esi. (Sovervain)
Reikia labiau bijoti daktaro nei ligos. (Lotynų priežodis)
Daktarai bus labiau atsakingi kitame šimtmetyje negu generolai. (Napoleonas)
Dievai gydo, o daktarai gauna pinigus. (Franlin)
Tėvo diena yra tokia pat kaip ir motinos diena, tik pigesnė.
Jei mirties nebūtų, reikėtų ją išrasti. (Milkm)
Ne mirtis mane gąsdina, bet mirimas. (Moulin)
Kur tik Dievo bažnyčia, visuomet šalia - velnio koplyčia. (Spair)
Atsargus vairuotojas, važiuodamas degant raudonam šviesoforo signalui, signalizuoja.
Pirmas pasižadėjimas yra apgaulingas.
Juokinga, kad kapines aptveria, nes ten gulintys nebeišeis, o kitur gyvenantys nenorės ten apsigyventi.
Palaiminimas negalioja visą gyvenimą.
Nieko pasakyti apie praeities moralę negalima, juk Adomas su Ieva nebuvo vedę. (Howe)

Parengė Stasys Prakapas, Kanada
 

Atgal