VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

04 20. Aforizmai

Sulamith Sparre

Vokietija

Kai žodžiai tyli, šviečia mintis. Kai tyli šalutinės mintys, šviečia žodis.

Ateinanti karta žino viską geriau negu buvusioji ir daro tas pačias klaidas.

Mūsų laikais niekas nebevertinamas pagal savo nuopelnus ir vis dėlto kiekvienas nori būti nusipelnęs.

Geriau kitą įžeisti negu jam įsiteikti.

Nėra vieno laiko. Yra daugybė nesuskaičiuojamų laikų.

Dykinėjimas - visų laisvių pradžia.

Vadinamieji „istoriniai įvykiai“ yra ne kas kita kaip didelė drumsta upė, kuriai protingiausia pareikšti: šito vandens aš negeriu.

Ką į neviltį varo žmonių blogumas, tas padarė klaidą, patikėdamas gerumu žmoguje.

Pesimisto džiaugsmas slypi tame, kad jis neturi jokio džiaugsmo.

Už dvasios ar sielos nužudymą niekas negauna kalėjimo.

Gyvenimas - neparašytas romanas. Trūksta tik sąryšio.

Kai aš pabundu, prasideda košmaras.

Labiausiai išsekina kantrybė.

Išimtis koketuoja su taisykle.

Vidutinybė tenkinasi mažais tikslais, kad nereikėtų niekuo rizikuoti.

Sąmonė - kančių magnetas.

Laikrodžio išorė dažnai gražesnė negu jo tikslas. Kaip ir žmonių.

Reikia taip ilgai tylėti, kol pagaliau būsi išgirstai.

Jokia sėkmė mūsų laikais neįmanoma be susiteršimo.

Yra žmonių, nesugebančių klausytis. Jie neišgirsta ne tik to, ką kitas sako, bet ir to, ko jis nesako.

Tik mąstantysis patiria savo gyvenimą.

Lygybės ir laisvės nesuderinamumas. Vieno lygybė yra kito nelaisvė.

Mirtina žodžių tyla pagimdo mintį.

Ne veidas, o kūrinys yra sielos veidrodis.

Sentimentalieji yra geriausieji cinikai.

Autorius moka už savo veikalą savo žodžių svoriu.

Tik po mirties paaiškėja, kas pergyvena savo šlovę.

Satyrikas neturi humoro. Humoras sutaiko, satyra plaka.

Kadangi laimė buvo jo priešas, jis laimei paskelbė karą.

Tikrasis žinojimas prasideda anapus patirties.

Geriau prisišaukti nelaimę, negu bėgti nuo to, kas neišvengiama.

Praeitis dar neįvyko. Ji dar neužbaigta.

Jis buvo išdidus. Jis reikalavo iš kitų tiek pat, kiek iš savęs.

Gyvenimas reguliuojamas viešumos ir kvailumo.

Žmogus iš pasaulio padarė sistemą.

Tikrovė praskiedžia tiesą.

Vertė Vytautas Karalius

Atgal