VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

09 02. Aforizmai

Martin Liechti

Šveicarija

Šiandien tu nebe toks kaip vakar. Pasinaudok galimybe!

Tai,ką mes darome, dažnai tik karikatūra to, ko norėjome.

Daugkas įgauna naujos drąsos, atimdami drąsą kitiems.

Pradėkvis iš naujo, išgalvok pats save!

Kastikrai ieško džiaugsmo, tas neša džiaugsmą kitiems.

Tikslas pergyvens tave.

Kas viską iš karto supranta, supranta turbūt tik pusiau.

Patirtisapšviečia kelią, kurį įveikęs. Ateičiai ji lieka akla.

Blogispalieka gilesnius pėdsakus negu gėris.

Kas gi mielai netampa pinigų vergu, kad būtų laisvas.

Atidumasyra pusė išminties.

Pagyrimaspaverčia mus priklausomais ir skolingais.

Kasseka kitais, niekad neateina pirmas.

Dabartisyra vis dėlto stipriausias narkotikas.

Nebūtinaviską iš naujo atrasti vien tik todėl, kad tai mada.

Kaslabai skuba, tas greit prieina ribas.

Nekantrumasužtveria priėjimą, kantrybė - išėjimą.

Irateitis nebe ta, kokia ji buvo kadaise.

Žodžio tinklas didelis, tačiau pagauna nedaug: daug kas išsprūsta

protinklo akis.

Praeitiesmaišatis atsispindi ateities žvilgesy.

Daugdaugeliui per mažai, mažai tik nedaugeliui per daug.

Tuperdaug neramus, kad suprastum ramybę.

Kitųpritarimas paverčia mus labiau priklausomais negu mes manome.

Mesdaugiau galvojam apie savo klaidas negu apie savo teigiamybes.

Kasgalvoja, tas nelaimingas. Kas nelaimingas, tas galvoja.

Mūsųmažosios gyvenimo problemos - ašis, apie kurią viskas sukasi.

Greit praskrieja dienos, metai - bausmė už tai.

Akimirkostrumpumas yra mūsų tikrovė.

Tiktas, kuris keičiasi, mato save naujai.

Lengviau ką nors pasiekti negu to atsikratyti.

Priešveidrodį tu laisvas, veidrodyje - įkalintas.

Melassiaučia pasaulyje: pirmiausiai mes apgaudinėjam save.

Daugiaujėgos turi tai, ką mes nujaučiam, negu tai, ką išsakome.

Išvokiečių kalbos vertė Vytautas Karalius

Atgal