VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

07 20. Aforizmai

Hans-Horst Skupy

Vokietija

Keliasį rojų - ašarų pakalnė.

Feniksosparnai yra apsvilę.

Arduoti kelią tiesai - nusprendžia melas.

Melasgyvas viltimi.

Daugumagyvenimų yra rentabilūs.

Iškomos melas pats pabunda.

Užtrisdešimt sidabrinių aš nebūčiau bučiavęs.

Veidmainystėvisai nepalieka vietos jausmams.

Ašturiu tik vieną norą: kad visi mano norai išsipildytų.

Darniekas nenuskendo krokodilo ašarose.

Gyvenimas- išminties akmenų skaldykla.

Populiarumas- medus, kurį bitės pačios laižo.

Baimėyra bumerangas.

Aforizmai- trumpiausias kelias į neskaitytas knygas.

Ir mažas blogis trokšta būti didesniu.

Gyvenimo knyga - tik vienintelis nekrologas.

Aukso veršį į turgų varo budelis, o ne juvelyras.

Aforizmas pailsi Prokrusto lovoje.

Specialistasžino viską, diletantas žino viską geriau.

Ir kartuvės yra pažinimo medis.

Rytas - praėjusios nakties apendiksas.

Revoliucija ėda jau savo įvaikius.

Diktatūra -ideologinis perpetuum mobile.

Dogma- mąstymo soliteris.

Kvailumas - tiesos tramdomieji marškiniai.

Pavydas -agresija prieš patį save.

Himnasnustelbia bet kokį mąstymą.

Jokarjera - skęstančių laivų kapitonas.

Jisvisados pasitikėjo savo žemaisiais instinktais.

Žemėsdrebėjimas sukrečia ir tikėjimą.

Dvasiair kūnas santykiauja taip kaip Kainas su Abeliu.

Istorijavisada buvo rašoma krauju. Žinoma, ne širdies krauju.

Jokiamintis nėra tokia elastinga kaip melas.

Meilė:siela meta inkarą.

Literatūros kritika- Trojos arklys pegasidėje.

Iržodžius galima auklėti.

Mano„aš“ rašo mane.

 

Vertė Vytautas Karalius

Atgal