VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

12 14. Lietuviškos patarlės

Papratimas - antras prigimimas.

Tik gegutė nesirūpina savo vaikais.

Lepini vaiką - ragai dygsta.

Gyvenimas be žmonos lyg daržas be tvoros.

Moki žodį - žinai kelią.

Gyvena kaip velnias raiste.

Kieno duoną valgai, tam į akis žiūrėk.

Be vienybės nėra galybės.

Kas kuo kvepia, tuo ir kitą tepa.

Sava našta nėra sunki.

Kieno skylė, tas ir lopo.

Savi marškiniai arčiau kūno.

Tiko kaip Barbė prie Miko.

Tiko kaip šuniui botagas.

Kieno galia, to ir valia.

Teisybė, kaip taukai, ant viršaus pasirodo.

Šimtas uodų ir jautį papjauna.

Nekask kitam duobės, nes pats įkrisi.

Darbuokis it amžinai gyvensi, elkis it rytoj mirsi.

Mes gyvename

Mes uždirbame daug pinigu, bet vis mažiau jų  turime.

Mes statome didelius namus, bet turime mažesnes šeimas.

Mes turime dagiau patogumų, bet mažiau laiko.

Mes įgijame daugiau žinių, bet neturime gerų apsisprendimų.

Mūsų nuosavybė padidėjo, bet sumažėjo jos vertė.

Mes sukūrėme daug dalykų, bet nebūtinai geresnių.

Mes  išvalėme orą, bet užteršėme sielas.

Mes  įgijome daugiau mokslo, bet mažiau sau proto.

Mes pridėjome daug metų mūsų gyvenimui, bet mažiau  gyvenimo savo metams.

Mes turime daug specialistų, bet ir daugiau problemų.

Mes pasirašėme daug taikos sutarčių, bet trūksta vidinės taikos.

Peržiūrėję savo gyvenimą stebimės, kodėl mūsų gyvenime taip atsitinka?

Kodėl?         

Tai didžiausios gyvenimo paslaptys:
- Kodėl tave atleido  iš darbo, ar geri draugai pamiršo, ar teko netikėtumų

patirti, ar staiga netekai mylimiausio žmogaus, viskas atrodo taip nesąmoningai atsitinka.         

- Negali  suprasti, kodėl tavo artimi draugai apleido.

-Visokios nelaimes  ir nepasisekimai užgrūdina tave, pradedi  suprasti gyvenimą,

pasidarai malonesnis  ir išmoksti kitus užjausti nelaimėse.

Kodėl mūsų gyvenime taip vyksta, gal ateityje vieną dieną suprasime - kodėl?

 

Linksmiau...

Vėlai vakare tėvas sustabdė sūnų, einanti  išeinantį  iš namų su didele lempa, ir klausia kur jis einąs.

- Į pasimatymą, tėveli.

- Aš į pasimatymą eidavau be lempos, - nusijuokė tėvas.

- Na ir pasižiūrėk ką išsirinkai!

 

Skelbimą paskaitęs vyras:

- Ar tai skelbimas, kuris padeda atsikratyti visų bėdų?                     

- Tai kokios jūsų bėdos?

- Matot, aš knarkiu miegodamas, o žmona  to neperneša.

- Suprantu. Ar norite atsikratyti knarkimo, ar žmonos?

 

Girdėjau, kad jūsų Jonas pasodintas kalėjiman? Kažkas man sakė, kad pas brolį išvažiavo, negi melavo?

-Ne, jo brolis jau penkeri metai kai sėdi.

 

Važiuoja dideliu greičiu jaunas kunigėlis.  Policininkas jį  sustabdo ir  sako:  

-Ar į pragarą skubi?

-Ne, pragaro nėra - smalą ant kelių išpylė ir nelabuosius pastatė.

 

Prie bažnyčios durų pakabintas toks kvietimas: „Ateik tarnauti Viešpačiui, menkas atlyginimas, bet pensija ne iššito pasaulio....

 

Paciento žmona palatoj daktarui tyliai sako:

-Aš ligonio daugiau nieko neprašysiu, tik pasirašyti testamentą.

 

Atbėga pas daktarą žmogus, skundžiasi skausmu. Daktaras jo klausia, kur jis pajuto pirmą kartą skausmą.

-Daktare, karčiamoje prie bokalo alus, - atsako žmogelis.

 

Daktaras pacientui  sako:

-Jūsų  širdis nereguliariai plaka, gal geriate?

-Taip, bet geriu reguliariai!

 

Šių laikų romano  turinys gali buti  toks:

Jis  išėjo vienas  pasivaikščioti. Jų akys susitiko... jis nuvyko į bažnyčią...

Jų sielos susitiko... jie gyveno kartu... jų advokatai  susitiko...

 

Širdies grožis brangesnis už veido (japonų priežodis).

Svarbiau geriau elgtis, negu gražiai kalbėti (anglų priežodis).

 

Parengė Stasys Prakapas, Kanada

Atgal