VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

2017-04-23
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei; LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui; LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui; Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei; LR Seimo nariams; Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams;Lietuvos žmonėms; Žiniasklaidai Plačiau
2017-04-22
Ar gyvenimas toks trumpas? Ne. Tik labai greitai bėga. Protas neturi meiles, o meilė proto. Siekė pilnatvės, sulaukė vienatvės. Plačiau
2017-04-22
Viršuliškių rajonas sostinėje tampa vis patrauklesnis. Ir ne tik man. O vaizdingiau išsireiškus, pavadinčiau šią vietovę savo antraisiais namais. Eilę metų čia lankiausi, kol gyveno geras mano bičiulis dar iš dailės studijų Kaune dzūkelis dail. Alfonsas Budrevičius, o jam iškeliavus Anapilin, vis nunešu jo žmonai „Lietuvos aidą“.  Plačiau
2017-04-15
Vilniuje,  jaukioje Teatrų sąjungos salėje įvyko Lietuvos žurnalistų sąjungos Senjorų klubo sueiga. Jos metu du žinomi Lietuvos žurnalistai - Adolfas Strakšys ir Vytautas Valentinas Česnulis buvo apdovanoti medaliais “Už nuopelnus žurnalistikai”. Juos pristatė klubo pirmininkas Ipolitas Skridla.  Plačiau
2017-04-15
2017 m. balandžio 8 d. Lietuvos edukologijos universiteto II rūmuose konferencija „Lietuvos Parkinsono ligos draugijai – 20“, skirta Pasaulinei Parkinsono liga sergančiųjų dienai ir Lietuvos Parkinsono ligos draugijos (LPLD) 20-mečiui paminėti, prasidėjo žinomo fotografo, žurnalisto, poeto ir muzikanto Zino Kazėno muzikavimu ir sveikinimo žodžiu. Plačiau
2017-04-11
Veidrodis nerašo grožio istorijos. Laikas yra amžinas, tik mes ateiname ir išeiname. Daugiau naudokimės ausimis, ne liežuviu. Išminčiaus mirtis be mirties baimės. Plačiau
2017-04-11
Žinome žodžio jėgą: žodis glosto ir žodis peša, gydo ir žeidžia. Žodis daug gali. Negerai, kai žodžiai supainioja, sujaukia mintis. Žmonės susijaukia mintyse.  Plačiau
2017-04-04
Seimo Užsienio reikalų komitetas kaip ir kasmet išklausė užsienio reikalų viceministro Nerio Germano informaciją apie „Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimą 2016 metais ir jos vykdymo perspektyvas bei iššūkius ateičiai.  Plačiau
2017-04-04
Visi vartotojai turi teisę ne tik savo nuožiūra pirkti prekes,  įsigyti geros kokybės ir saugias prekes, bet ir gauti informaciją apie prekes ir paslaugas. Plačiau
2017-04-01
Pakruojo rajono Žvirblonių gyvenvietės centre prie įėjimo į nemažai metų jau puoselėjamą parką neseniai buvo pastatytas didžiulis Šiaurės Lietuvos laukų akmuo.  Jo atsiradimas susijęs su rajono savivaldybės kvietimo turiniu: „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Algirdui Ražauskui būtų sukakę 65 metai. 2017 m. kovo 22 d. kviečiame paminėti šią sukaktį ir pagerbti Algirdo Ražausko atminimą“.  Plačiau
2017-04-01
Kovo mėnesį   kasmet  pažymima  Knygnešio diena. Ta proga Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus salėje įvyko Knygnešių minėjimo popietė. Ją surengė LŠS  Kauno šaulių antroji kuopa, vadovaujama  Juliaus Proškaus, gražiai talkinant aktyviam kuopos šauliui Ramūnui Kazakevičiui.  Plačiau
2017-04-01
„Mano tėviškę užplūdo ordos iš Rytų. Ir pradėjo Lietuva kraujuoti: degė sodybos, aidėjo šūviai pagiriais, vaitojo žmonės vagonuose, dejavo žemė ir dangus. Ar aš galėjau sėdėti rankas sudėjęs? Ar aš galėjau?  Plačiau
2017-04-01
Tikrai ne tokia, kokią tuo klausimu perša 37 mūsų šviesuoliai  2017 m  kovo 13 d. išplatinę viešą kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę, Lietuvos Respublikos Seimą, Vyriausybę, Valstybinę lietuvių kalbos komisiją ir žiniasklaidą.  Plačiau
2017-04-01
Karaliaučius (Königsberg) XVI a. – XIX a. I pusėje buvo svarbus lietuvių kultūros centras ne tik Mažosios (Prūsų) Lietuvos, bet ir Didžiosios Lietuvos . 1524 – 1940 m. iš apie 190 Karaliaučiuje veikusių spaustuvių 23 spausdino produkciją Mažosios Lietuvos lietuviams (savivardis lietuvininkai): išspausdino apie 600 knygų ir 6 periodinius leidinius.  Plačiau
2017-03-28
Praėjusio rugsėjo viduryje į Jungtinių Tautų vadovaujamą  situacijos stabilizavimo misiją MINUSMA  išvyko Savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės Nekinetinių operacijų kuopos vadas kapitonas Rytis Ermalis.  Plačiau
2017-03-28
„Lietuvos karininko fotoalbumas .3“.Jo paantraštė "Karininkų šeimų moterys XX a. 3–4 dešimtmetyje"  byloja apie albumo sudarytojų siekį pateikti  skaitytojui išsamesnį vaizdą apie tai, kaip ir kuo tarpukariu gyveno karininkų žmonos, seserys, dukterys,  draugės. Plačiau
2017-03-28
Gabrielė Petkevičaitė- Bitė gyveno sudėtingu XIX a. pabaigos- XX a. pirmų trijų dešimtmečių laikotarpiu. Tai buvo didelių permainų laikas: spaudos draudimas, Lietuvos valstybės atkūrimo ir jos visuomenės stiprinimo metai.  Plačiau
2017-03-25
Ar gali išsipildyti svajonės? Kiekvienas žmogus mėgsta svajoti. Svajoti mėgsta ir maži vaikai. Vienas berniukas papasakojo įdomią istoriją, kaip išsipildė jo svajonė. Stovyklos metu vaikai žaidė, pasakojo įvairias istorijas. Girdėdamas  jų istorijas, svajojo apie skanų pyragą.  Plačiau
2017-03-25
„Kiekvienos valstybės nacionalinio saugumo ir gynybos politikos pagrindas yra tos šalies piliečių vertybių sistema, nes piliečių pasirengimas saugoti ir ginti šalį priklauso ir nuo kiekvieno asmens atskirai, ir nuo visos visuomenės pilietinio brandumo.  Plačiau
2017-03-25
Senovės Kinijos Feng shui menas yra ne kas kita, kaip sugebėjimas teisingai ir harmoningai sutvarkyti būstą, kad visi jame gyvenantys žmonės jaustųsi sveiki ir laimingi. Net gerai žinant teigiamos energijos zonas savo bute, ne visada pavyksta išpildyti visus Feng shui reikalavimus.  Plačiau