VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

2017-07-18
2017 m. rugpjūčio 9 d. Lenkijos institutas Vilniuje kartu su Lietuvos nacionaline UNESCO komisija ir Lietuvos esperantininkų sąjunga pradės Liudviko Zamenhofo metams Lietuvoje skirtas iškilmes.  Plačiau
2017-07-18
Dažnai matau buvusį Lietuvos laisvės kovų dalyvį, už dalyvavimą pokario partizanų kovose apdovanotą aukščiausiais valstybės medaliais, Albiną Kentrą, einantį Totorių gatve.  Plačiau
2017-07-18
„...Ateik, Marija Pečkauskaite, taip ilgai lauktoji brangi Viešnia šia naudinga savo knygele į mūsų šeimas, į visų mūsų brangią tėvynę Lietuvą, o mes visi, pašalinę tamsumas, stengsimės eiti, kaip Vincas Kudirka prašė dorybių takais į šviesų rytojų“ Plačiau
2017-07-17
2017-07-17  8  valandą 50 min. pradedu PASIPRIEŠINIMO AKCIJĄ – PROTESTĄ DĖL VERSLINĖS ŽVEJYBOS DRAUDIMO VIDAUS VANDENYSE – Kauno mariose ir Kruonio HAE nuo 2013-01-01, ežeruose ir tvenkiniuose nuo 2015-01-01. Plačiau
2017-07-15
Penktasis Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos „Atgimimo bangos“ renginys įvyko 2017 m. liepos 5 d. Nepriklausomybės aikštėje šalia Lietuvos Respublikos (LR) Seimo rūmų. Renginio pradžioje sugiedotas Lietuvos himnas ir jo programoje: Plačiau
2017-07-15
Mirusieji visada atiduodami į gyvųjų rankas: nuo šių pastarųjų priklauso, ar mirusieji pamirštami ir tokiu būdu lyg galutinai pasmerkiami mirčiai, ar jie atsimenami ir tokiu būdu išlaikomi gyvi J.Polis Sartras Plačiau
2017-07-15
Skaitmeninės informacijos kiekiai sparčiai auga,  o sykiu su jais daugėja būdų asmeninę informaciją saugoti skaitmeninėje erdvėje. Tam tikra informacija, pavyzdžiui, sveikatos duomenimis, nuotraukomis, įvairiais asmeniniais ar verslo dokumentais žmonės retai kada nori dalintis su nepažįstamais sutiktais gatvėje Plačiau
2017-07-15
J.Dainauskas cituoja F.Stahleckerio raporto skyrelį „Kova su žydija“, kuriame gestapininkas rašo: „Iš anksto buvo žinoma, kad vien pogromais žydų problemos Ostland'e nebus galima išspręsti.  Plačiau
2017-07-11
Vinco Krėvės–Mickevičiaus memorialiniame bute muziejuje paruoštas renginių ciklas „Išeivijos šviesuoliai“ – „Milžinų dvasia...“ Plačiau
2017-07-11
Mindaugas sulaukė popiežiaus leidimo vainikuotis Lietuvos karaliumi, ir 1253 metų liepos 6 dieną jis ir kunigaikštienė Morta užsidėjo karūnas.  Plačiau
2017-07-11
Lietuvos Valstybės – Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena iškilmingai buvo minima Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos Baltojoje salėje.  Plačiau
2017-07-09
                 LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS  SKYRIAUS TARYBA                   Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui Skverneliui Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei  LR Seimo nariams Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams LIETUVOS ŽMONĖMS Žiniasklaidai                                       Plačiau
2017-07-08
Užmačia Plačiau
2017-07-08
Juos užklupau betempiančius 30 metrų lyną tarp vieno iš medžių ir Vingio parko tilto. Tai truko neilgai  ir kelias beveik dešimties metrų aukštyje - įrengtas. Plačiau
2017-07-08
1992 m. birželio 3 d. padedant Norvegijos vyriausybei Norvegijos Oslo Universiteto prašymu internete įkurtas LT srities domenas, o pirmieji interneto vardai mii.lt, ktu.lt, vu.lt užregistruoti 1993 m.  Plačiau
2017-07-08
„Norint išauginti vaiką, reikia viso kaimo,“ – teigia dr. Onutė Grigaitė, birželio viduryje kartu su marcinkoniške Rasa Budnikiene ir Socialinės partnerystės centru iš Vilniaus surengusios vaikų vasaros stovyklą Marcinkonių kaimo vaikams.  Plačiau
2017-07-08
Pasaulis modernėja. Kad jį kur, kaip sparčiai jis modernėja. Naujosios technologijos patvirtina – ne juokais modernėjam. Vėliau mėginsiu pažvelgti į kai kuriuos modernėjimo aspektus.  Plačiau
2017-07-04
Birželio 28-ąją LR Seime vyko Konferencija „Vydūnas šiuolaikiniam Lietuvos valstybingumui". Aukšto lygio politikai tarė gražius ir prasmingus žodžius apie Vydūną. Tarp konferencijos dalyvių buvo ir keletas Seimo narių. Plačiau
2017-07-04
2013 m. birželio 13 d. Vilniuje, Mykolo Romerio universitete buvo įsteigtas Adolfo Damušio demokratijos studijų centras. Steigimo sutartį pasirašė Mykolo Romerio universiteto (MRU) prorektorius doc. dr. Giedrius Viliūnas ir Damušių šeimos vardu A. Damušio duktė ambasadorė Gintė Damušytė. Plačiau
2017-07-02
Jubiliejinių - dešimtųjų - Pasaulio lietuvių sporto žaidynių, šį savaitgalį vykstančių Kaune, antrąją dieną jų dalyviai tęsė medalių dalybas ir sėmėsi įspūdžių gimtojoje šalyje. Plačiau