VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

06 26. Pagalvokime...

 

Žmogus savo laimės kalvis, jam niekas neatims laimės kūjo.

Mes didžiuojamės kaip žemės šeimininkai, o elgiamės kaip nuomininkai.

Žemė patogi planeta: vietos užtenka ir kitam duobę iškasti.

Gyvenimo šykštuolis taupo net viltį.

Kad vyras nepasikeistų, jį reikia laikyti svajonių narve.

Žmonės gąsdinami vienatve kaip tamsa, bet joje pateka mąstymo saulė.

Kai kada mūsų gyvenimas panašus į stotį, į kurią atvyksta pavėlavę traukiniai.

Žmogus tada išgalvojo velnią, kai panoro būti geresnis už jį.

Tiek galvoje vėjų, nors malūną statyk.

Veidrodis neparodo grožio istorijos.

Kai Dievas nori mus nubausti, jis išklauso mūsų maldų.

Pesimistas iš dviejų velnių pasirenka abu.

Politikoj durnumas nėra trūkumas.

Lengviau nebūti, negu išeiti.

Mokslas neteisus iki išsprendžiama problema, sukuriant naujas.

Niekas nepraranda pinigų, gautų iš pelno.

Tik tas vertas gyvenimo ir laisvės, kuris kiekvieną dieną kovoja už ją.

Per prievartą mylimas nebūsi, tik už pinigus.

Grožiui protas nereikalingas.

Nėra negražių moterų, yra tik neprimatantys vyrai.

Gyvenimą valdo dėsniai, o lemia atsitiktinumai.

Gyvenimo ironija: kiek daug skirtingų pradžių, turinčių vienodą pabaigą.

Nedaryti žmonėms pikta tai nereiškia būti geru žmogumi.

Turtas yra geras, kai tarnauja jums. Bet tampa blogas, kai viešpatauja.

Pasitikėjimas išnyksta, kai juo piktnaudžiaujama.

Gerą vardą lengviau prarasti, negu iškovoti.

Lengviau būti geram, negu teisingam.

Godumas - visų ydų motina.

Jei širdžiai mielas, tai ir akiai gražus.

Kas myli, tas lengvai tiki ir kitų meile.

Apie meilę daugiau žino mylintieji, negu išminčiai.

Kai lydi sėkmė, pasitikrink, ar tai ne miražas.

Nesėjęs nepjausi, bet gali primalti liežuviu.

Nekišk kitam kojos, jei tavo silpnesnė.

 

Parengė Stasys Prakapas, Kanada

Atgal