VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

04 13. Pagalvokime

Stasys Prakapas

Meilė nėra jaunystės privilegija, ji žmogaus privilegija.
Į gilų vandenį trokšta šokti tik geras plaukikas.
Kas kasdieną gyvena kaip vaikas, galų gale tampa filosofu.
Prabanga –sielos pančiai.
Tylusis dažnai neturi ką pasakyti.
Lipdamas į kalną numesk krovinius.
Ant kvailio galvos ir laurų vainikas nuvysta.
Etiška yra tai, kas ugdo asmenybę.
Kai gedulas tampa poza, jis ne gedulas.
Kaip sunkiai slepiamas džiaugsmas nuo kito nelaimės.
Besišypsantis veidas jau pats savaime dovana.
Įdomiau
Plačiais laukais akiračio nepraplėsi.
Asfaltuoti keliai puspadžių nepakeis.
Medį augina šaknys, žmogų –mintys.
Kalbant kitų mintimis, galva nereikalinga.
Rodydamas draugui širdį rodyk ir piniginę.
Ne šunys pramina šunkelius.
Nei vienas nepasigailėjo valdydamas liežuvį.
Liežuvis –menkas sąnarys, bet padaro didžiulius darbus.
Kad ir neturi dantų, liežuvis kanda.
Liežuviui reikia daugiau poilsio nei rankoms ir akims.
Kas neturi gabaus liežuvio, tas turi gabias rankas.
Drąsa per bedugnę viltimi joja.
Būna ir taip, kad visko turi, o gyvenimo nėra.
Vienatvė –dalinė netektis, už tai ją neišvengiamai lydi liūdesys.
Kalba amžinai gyva: neišvengiami ir tylos naujadarai.
Kol klestės nauda, gyvuos ir skriauda.
Kalbėdami tenkiname savimeilę, klausydami –smalsumą.
Sunku iš žmogaus padarytu žmogų –jis turi pats juo tapti.
Šis bei tas
Žmogus, kuris neklysta, paprastai nieko nepasiekia.
Gamta nepripažįsta tuštumos.
Apetitas auga bevalgant.
Širdis yra mažas daiktas, bet trokšta didelių dalykų.
Pažink save ir pamatysi, koks esi netobulas.
Nesiremk niekieno nuomone, o tik savo.
Žmogus kaip nendrė –silpniausia būtybė pasaulyje.
Širdis turi savo išskaičiavimus, apie kuriuos protas nieko nežino.
Garbė be pinigų yra liga.
Prisiminimai mus sendina ir liūdina.
Vilties šiaudelis išlaiko nelaimių ir kančių luitus.
Ugnis besotė. Ji ryja ir nevalgomus daiktus
Pykčio valandą nedera nei kalbėti, nei veikti.
Kai trūksta išmintingų argumentų ir įrodymų, juos pakeičia riksmas.
Nenuobodžiauti –tai yra laimė.
Vienintelis atlyginimas už dorybę yra dorybė, vienintelis būdas turėti draugą –būti draugu pačiam (Emerson)
Jeigu jaunystė žinotų, jeigu senatvė galėtų (Ettiene)
Meilė kalba akimis (Fletcher)
Trys gali išlaikyti paslaptį, jei du iš jų jau mirę (Franklin)
Ar tu myli gyvenimą? Tada neleisk laiko veltui, nes būtent iš laiko susideda gyvenimas.
Poezija –tai, kas išnyksta, ją išvertus į kitą kalbą (R.Frost).
Baimė yra žiaurumo motina (Froude)
Patyrimas moko iš lėto, o be to, klaidų kaina (Froude)
Patarlė –tai gili mintis, suglausta keliais žodžiais (Fuler)
Girti visus reiškia negirti nei vieno.
Pyktis yra trumpa beprotybė (Horace)
Pesimistas mato tik miglas.
Filosofiškai galima galvoti apie tuos dalykus, kurie tavęs neliečia.
Nemirtingumas bijo ne mirties, o užmaršties.
Kuo daugiau žiūrėsi į šviesą, tuo mažiau šešėlių matysi.
Pagalvokime
Žmogus savo laimės kalvis, jam niekas neatims laimės kūjo.
Mes didžiuojamės, kad esam žemės šeimininkai, o elgiamės kaip nuomininkai.
Žemė patogi planeta: dar užtenka vietos ir kitam duobę iškasti.
Gyvenimo šykštuolis taupo net viltį.
Tiek galvoje vėjų, kad nors malūną statyk.
Veidrodis neparodo grožio istorijos.
Lengviau nebūti, negu išeiti.
Sunkiausia gyvenime žinoti, per kurį tiltą žengti, o kurį sudeginti (D.Russel)
Gyvenime yra du blogi dalykai: blogai gyventi ir turtingam mirti (Wilde)
Žodis pensija tai negražiausias žodis visame žodyne (Hemingvay)
Kai baigiasi įstatymai, prasideda tironija (E.Nunn)
Įstatymams nėra nei pradžios nei pabaigos (M.Tain)
Geras advokatas –blogas kaimynas (Prancūzų priežodis)
Yra geriau duoti, negu skolinti –tiek pat kainuoja (P.Gibbbs)
Kas nemyli moterų, vyno ir dainų, liks žioplas visą gyvenimą (Liuter)
Neturėsi draugų, jei neturėjai priešų (Taysson).
Mes kiekvienas dėl savęs, o Dievas dėl mūsų (Ispanų priežodis)
Dievas dovanos mums nuodėmes, nes tai Dievo reikalas (H.Heine)
Dievas padeda tiems, kurie patys sau negali (A.Mizner)
Gyvenimas yra nenumatomas ir niekas negali parašyti savo autobiografijos (Hashel)
Mokslas neteisus iki išsprendžiamos problemos, sukuriant naujas.
Tik tas vertas gyvenimo ir laisvės, kuris kiekvieną dieną už ją kovoja.
Mažiau galima pasimokyti iš laimėjimų negu iš pralaimėjimų.
Tik dalis mūsų gali pasimokyti iš kitų patirties, o likusieji mes –tai kita dalis.
Nelengva įrodyti asilui, kad jis elgiasi neprotingai.
Žmonės tyliai skiriasi, nes garsiai tuokėsi.
Nuobodus toks žmogus, kuris pats gaišta, kitus gaišindamas.
Geras tavo kaimynas, kuris triukšmauja, kai ir tu triukšmauji.
Fata morgana –dykumos reklama.
Geniali reklama –dykumoj parduoti smėlį, o šiaurės ašigalyje –sniegą.
Kalendoriuje nėra dienos, vadinamos „rytoj“.
Rojus –eksperimentinis Dievo draustinis.
Sapnas –gyvenimo normalizatorius: pasiimi ko negavęs.
Dviguba saviapgaulė: gyvenimą mato gražesnį negu yra, o ateitį gražesnę negu įmanoma.
Kas negali pasidžiaugti kitų pagarba, tas neturi savigarbos.
Laikas turi dvi sąžines –viena prieš laiką, kita po laiko.
Sąžinės balsą nebūtinai lavinti užsienyje.
Šviesi atmintis gali sugadinti šviesią senatvę.
Ne vienas sielos turtuolis svajoja tapti sielos milijonieriumi.
Mes kalbame apie laiko ligas, bet nieko nežinome apie laiko sveikatą.
Dabarties šešėlis –šviesa iš tamsios praeities.
Tarp rytoj ir poryt didesnis atstumas negu tarp vakar ir šiandien.
Kuris įsimyli save, neturi konkurencijos.
Gyvenimas kaip veidrodis –mes gražiau atrodome, kai į jį su šypsena žiūrime.
Jei negali prisiminti, ką tau liepė pamiršti, tai jau sklerozė.
Kuo žmogus artimesnis gamtai, tuo jis tolesnis nuo jos.
Juokas –dalykas rimtas, ypač kai juokies iš savęs.
Visi didieji atradimai kadaise buvo paklydimai.
Jei taisyklės turi išimčių, vadinasi, ne visus patenkina.
Galima būti gudresniu už vieną kitą, bet ne už visus.
Yra kvailysčių, kurios limpa kaip užkrečiama liga.
Norint ilgiau gyventi, reikia prisilaikyti šių dėsnių:
Pamiršti visus rūpesčius, nes jie labiausiai trumpina gyvenimą.
Nenuogąstauti, nes dažniausiai ko bijome, neįvyksta.
Nežengti per slenkstį, jo nepriėjus, iš to nieko nebus.
Atsiradus problemoms, jas reikia spręsti nedelsiant, nes po vieną problemą „lengviau išrišti“.
Negulti į lovą su rūpesčiais, nes neišsimiegosi.
Negyventi kitų rūpesčiais –jie pajėgs patys susitvarkyti.
Pamiršti vakarykščią dieną, ji jau praėjusi. Žiūrėti kas dedasi šiandien.
Susiskaičiuoti visus savo pasiekimus, sudėjus po vieną, jų bus gana daug.
Klausyti ir kitų mintis, nors jos skiriasi nuo tavo. Nelengva išmokti iš kitų, kai pats vienas kalbi.
Nesirūpinti per daug savimi, nes tavyje įsigalėjusi savimeilė, kuri tau trukdo veikti.
Eiti per gyvenimą linksmam ir su šypsena –ne tik save, bet ir kitus pralinksminsi niūriomis gyvenimo dienomis.

Atgal