VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

ISTORIJA

2023-09-30
Šių metų rugsėjo 15 d. Vilniaus rotušėje forume „Lietuviai XX amžiaus I pusės Vilniuje: kas atmintina?“ pranešimą perskaitė autorius dr. Bronius Makauskas, istorikas, diplomatas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius emeritas, Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys. Plačiau
2023-09-30
Rengiant dar vieną straipsnį apie Klaipėdą ir Klaipėdos kraštą, akis užkliuvo už įdomios informacijos, primenančios aršias Lietuvos kovas už šio regiono gražinimą. Plačiau
2023-09-22
Seinų netekimas sukėlė didžiulį visuomenės nusivylimą. Lietuvos kariai, piktindamiesi esama padėtimi, patys prašėsi siųsti juos į lenkų frontą. Plačiau
2023-09-16
Tęsiame pasakojimą apie Dariaus ir Girėno paminklą Pščelnike. Laikui bėgant paminklo būklė prastėjo ir reikėjo pasirūpinti jo atnaujinimu. Plačiau
2023-09-16
Nagrinėjant Vilniaus krašto lietuvių padėtį tarpukario laikotarpiu, ypač svarbus 1936 m. lapkričio 3 d. Vilniaus vaivadijos valdyboje vykusios slaptos saugumo referentų konferencijos (tituliniame lape vadinamos suvažiavimu) protokolas. Dešiniajame titulinio lapo kampe protokolas turi užrašą „Griežtai slaptai. Laikyti užrakintą“. Plačiau
2023-09-02
Prieš 65 metus, 1958 m. rugpjūčio 28–31 dienomis Niujorke susirinkę lietuvių pabėgėlių (dipukų) atstovai, kuriuos delegavo įvairiose šalyse įsteigtos bendruomenės, paskelbė, kad oficialiai yra įkurta Pasaulio lietuvių bendruomenė ( PLB) Plačiau
2023-09-02
Kalbant apie rytinę Lietuvos sieną, reikia grįžti į XIII a., į Lietuvos valstybės kūrimosi laikus. Plačiau
2023-09-02
Pirmasis pasaulinis karas pakeitė Europos geopolitinę padėtį ir sudarė galimybę Lenkijai ir Lietuvai atgauti nepriklausomybę. Plačiau
2023-08-26
Sunku atspėti ateitį ne tik dėl to, kad realybė dažnai pasirodo esanti gerokai lakesnė, nei mūsų fantazijos, bet ir todėl, jog žmogui būdinga tikėtis, kad kaip yra šiandien, taip bus ir rytoj, poryt ir... gal visada.  Plačiau
2023-08-26
Jeigu nuo Pasvalio važiuosite link Daujėnų, ant Žadeikių kalnelio jūsų dėmesį atkreips kairėje kelio pusėj liepų ir obelų tankmėje pasislėpusi buvusi Bernardo Brazdžionio pradinė mokykla, o dešinėje tolėliau Plačiau
2023-08-26
Paprastai valstybės didžiuojasi ir vertina, tai kad jos ribojasi su jūra. Jūrinės valstybės statusas tarsi papildo jos galimybes santykiuose su kitomis šalimis, didina jos ekonominę galią, strateginį statusą. Plačiau
2023-08-06
Dariaus ir Girėno žuvimo vietoje, Pščelnike, turėtų apsilankyti kiekvienas lietuvis, bent kartą gyvenime. Plačiau
2023-07-29
Šį kartą iš Vilniaus persikelkime daugiau kaip 300 kilometrų vakariau, į kitą Lietuvos pusę, kur Baltijos bangos skalauja smėlėtus baltų valstybės krantus. Klaipėda ir Klaipėdos kraštas užima ypatingą vietą  Plačiau
2023-07-22
Lietuvos vyriausybė, vokiečiams sutikus, 99 metams išnuomojo 314 m2 plotą, kuriame buvo pastatytas architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio projekto paminklas. Plačiau
2023-07-15
Savo kompiuteryje visai atsitiktinai aptikau vieną Sąjūdžio laikų dokumentą – bene vienintelį, pirmą ir paskutinį – Vilniuje 1989 m. viešai paminėtą Pavergtųjų tautų savaitę.  Plačiau
2023-07-15
Liepos 17 dieną, minėsime 90-ąsias Dariaus ir Girėno skrydžio ir žūties metines. Kiekvienas lietuvis bent vieną kartą gyvenime privalo aplankyti Dariaus ir Girėno žuvimo vietą Pščelnike. Plačiau
2023-07-15
2023 m. Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Šventojo Juozapato metais. Jeigu po 400 metų nuo šventojo Juozapato (Ivano Gavrilovičius Kuncevičiaus, 1580–1623)  kankiniškos mirties šventojo vardas minimas valstybiniu lygmeniu, liudija šventojo Juozapato svarbą Lietuvai,  jo veiklos aktualumą šiandieną. Plačiau
2023-06-30
Lietuva nuo amžių glūdumos garsėja didikais, kurie visą gyvenimą atidavė ne tik savo krašto puoselėjimui ir saugumui, bet ir kitų žemių gynimui nuo neprašytų užpuolikų.  Plačiau
2023-06-29
Prieš 80 metų, 1943 m. liepos 6 d. Zarasų apskrityje, Antalieptės valsčiuje, Janavos viensėdyje, susikovę su sovietiniais diversantais, žuvo keturi policininkai: Pranas Baltakis, Edmundas Maldauskas, Alfonsas Vapsva ir Jonas Varnas.  Plačiau
2023-06-29
Lietuvai privalu kaskart prisiminti savanorius, padėjusius kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės. Pirmą kartą jie prisimenami 1919-1920 metų kovose apginant Lietuvą nuo bermontininkų, lenkų ir bolševikų.  Plačiau