VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2018-05-22
Šiame šimtmetyje telpa ir mano 83 gyvenimo metai. Tai jau nemažai. Nuo ankstyvos vaikystės daug kas įsirėžę į atmintį neišdildomai, bet mąstau ne apie karą, kai krito bombos ant galvos, žviegė naikintuvai, skrisdami taip žemai, kad galėjai įžiūrėti lakūno veidą Plačiau
2018-05-19
Nelengva užpildyti senuosius istorijos puslapius, juose dar nemažai neryškių eilučių, išbrauktų frazių, įvairiausių netikslumų. Laikas (taip pat ir istorikai) vislab sėkmingai bando užpildyti spragas, patikslinti duomenį Plačiau
2018-05-19
Švenčiant Nepriklausomybės 100-metį, nuskambėjo šimtas Laisvės varpo dūžių. Taip varpas sveikino Lietuvą su jubiliejumi. Laisvės varpas kabo Vytauto Didžiojo karo muziejaus bokšte ir prabyla per įvairias iškilmes. Šiame viename seniausių muziejų, kuris įkurtas beveik prieš šimtą metų, sukaupta ir saugoma daugiau nei 250 tūkst. eksponatų. Plačiau
2018-05-19
Eina dešimtmečiai. Išeina draugai. Labai reikia džiaugtis tais, kurie ateina į mūsų pasaulį, tampa bičiuliais, atsinešdami savo prisiminimus, savo gyvenimo patirtį. Vienas tokių – žurnalistas, rašytojas, poetas Jonas Laurinavičius, kilęs iš pietryčių Lietuvos, nuo Onuškio. Jį pažinti man teko jau gyvenimo saulėlydyje – ir žmogų, ir jo kraštą. Plačiau
2018-05-19
Eina dešimtmečiai. Išeina draugai. Labai reikia džiaugtis tais, kurie ateina į mūsų pasaulį, tampa bičiuliais, atsinešdami savo prisiminimus, savo gyvenimo patirtį. Vienas tokių – žurnalistas, rašytojas, poetas Jonas Laurinavičius, kilęs iš pietryčių Lietuvos, nuo Onuškio. Jį pažinti man teko jau gyvenimo saulėlydyje – ir žmogų, ir jo kraštą. Plačiau
05.19. Į Laikmečio vartus pasibelsta!
2018-05-19
Nors Vasario 16-osios akto signataras Petras Klimas „planuojamo“ paminklo Kalvarijoje vis dar tebelaukia, bet visai Lietuvai pažįstamo „Anykščių šilelio“ kūrėjo poeto Antano Baranausko ranka į Laikmečio vartus šiandien pasibeldė! Gyvenančio tarp Vilniaus, Marijampolės ir Berlyno ligi šiol aktyvaus (g. 1926 m.) žurnalisto,nepaprasto likimo ir turtingo gyvenimo žmogaus Plačiau
2018-05-15
Atkurtos Lietuvos 100-osioms metinėms skirti renginiai vyksta ne tik dideliuose miestuose, bet ir mažuose miesteliuose bei kaimuose. Plačiau
2018-05-15
Nepriklausomos Lietuvos tapsmas sukėlė skersvėjus tarp atominio komplekso statytojų ir dirbančiųjų atominėje elektrinėje. Atsirado  drąsių  žmonių Plačiau
2018-05-14
Žiauri statistika Nepriklausomybės 100–mečio metais prisimename mūsų kovos už laisvę simbolius – Vytį, Vyčio kryžių, Gediminaičių stulpus, trispalvę vėliavą, jų atsiradimo istoriją ir tuos, kurie sovietmečiu nukentėjo dėl  jų prisiminimo. Plačiau
2018-05-13
Pasak knygos „Mintys apie Lietuvos istoriją“ autorių, nei oficialūs dokumentai, nei metraštininkai dar nėra pakankamai išaiškinę didžią ir garbingą mūsų tautos praeitį, o svetimšaliai, rašydami mūsų istoriją, ne visuomet buvo teisingi. Plačiau
2018-05-11
Lietuvoje ilgą laiką niekas nesidomėjo, kaip atrodė mūsų senelių ar prosenelių namai. Atgavus nepriklausomybę, norėdami kompensuoti sovietmečio draudimus Plačiau
2018-05-11
Prieš 27 metus (1990 , rugsėjį) žurnalas „Politika“ (vyr. redaktorius A. Semaška) išspausdino mano apybraižą. Nunešiau paskaityti į Vyriausybę Romualdui Ozolui, dirbusiam premjero pavaduotoju (o premjere dirbo Kazimiera Prunskienė). Paskaitė ir pasakė: „Neblogai, yra kai kas ironiškai pastebėta...“ Plačiau
2018-05-10
Daugiau laiko „Pasaulio tautų teisuolių“ serijai buvo skirta filmo premjeros dieną, 2018 m. kovo 6-ąją, „Labo ryto“ laidoje: http://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/37/205342/antradienio-vakara-premjera-dokumentikos-ciklas-pasaulio-teisuoliai#wowzaplaystart=1711000&wowzaplayduration=335000 Plačiau
2018-05-10
Prieš gerą dešimtmetį buvau pradėjusi skelbti, kaip Lietuva šmeižiama panaudojant su Lietuva nesusijusias nuotraukas ar net klastotes. Paskui numojau ranka, nes tas šmeižimas (netyčia ar tyčia) vyksta nuolat,  permanentiškai.  Plačiau
2018-04-27
Lietuvos knygnešių draugijos išleistoje knygoje „Šimtas knygnešių“ jos sudarytojai B. Kaluškevičius ir O. Žemaitytė – Narkevičienė rašo: „Kuo buvo vyskupas M. Valančius žemaičiams, tuo suvalkiečiams - Petras Kriaučiūnas“ Plačiau
2018-04-23
2018 m. balandžio mėn. sukanka 135 m., kai pasirodė pirmasis lietuvių tautinį atgimimą žadinęs laikraštis „Aušra”. Vienas žymiausių jo redaktorių buvo Jurgis Mikšas (1862-1903).  Plačiau
2018-04-23
2018 m. pradžioje „Žaros“ leidykla išleido žurnalisto, publicisto, redaktoriaus, politikos ir kultūros apžvalgininko Vidmanto Valiušaičio straipsnių knygą „Ponia iš Venecijos tavernos „Mūsiškiai“ ir kiti prašalaičiai savoje istorijoje“.  Plačiau
2018-04-16
 Reikšmingą vietą Lietuvos teatro istorijoje užima Gabrielius Landsbergis- Žemkalnis. „Audringo temperamento, plačių polėkių, išsilavinęs, muzikalus, iškalbingas, gilios meninės nuovokos ir tvirtai tikėjęs scenos meno galia.“ Plačiau
2018-04-16
1903 m. kovo 4 d. (17) šaltą pavasarį, Sankt Peterburge, daktaro Šteino  privačioje psichiatrinėje ligoninėje, eidamas 39 metus, aštuntą valandą vakaro mirė kelių statybos inžinierius, pirmojo lietuvių spektaklio- komedijos „Amerika pirtyje“ autorius Antanas Vilkutaitis.  Plačiau
2018-04-09
Šiandien su dėkingumu prisimename žmones, „kurie rodė mums gyvatos kelią“, - rašė Antanas Dambrauskas knygoje „Viskas praeina“. Pasakodamas apie įžymius žmones, tarsi regiu tą gyvenamą aplinką, kuri juos supo mokslo ir jaunystės, gyvenimo brandos, sunkių išbandymų metais. Plačiau