VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2018-03-18
Dabar, po 100 metų, įdomu pavartyti 1918 metų vasario 19 d. „Lietuvos aido" 22 numerį, kurio pirmajame puslapyje stambiomis raidėmis pranešama: „LIETUVOS TARYBA SKELBIA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ..." Lakoniškas, ilgai svarstytas ir redaguotas pareiškimo tekstas. Plačiau
2018-03-11
Kad suprastume, kas esame, turime atsigręžti į praeitį – iš kur atėjome, ir, suprantama, susimąstyti, kur einame, ką paliksime ateities kartoms. Plačiau
2018-03-06
Valdžiavos  vyriausybė yra branduolys tų tautos jėgų, kurios nustato tautos gyvenimo lytis, nustato pačių tautos žmonių santykiavimą ir priruošia savo tautos santykius su kitomis tautomis. Plačiau
2018-02-27
Negaliu paaiškinti, kodėl savęs paklausiau, kada telšiečiai pirmą kartą į rankas paėmė savo krašto – miesto, apskrities – laikraštį. Ir greit supratau, jog tai klausimas ne iš lengvųjų. Plačiau
2018-02-27
Žmonių prižiūrėtas miškas dunksojo čia pat. O tolyje nuo tankumo atrodė tikra pamėlynijusi siena. Miškui artėjant prie namų, labiau vyravo jaunuolynas. Namams vieta buvo tikrai apgalvotai parinkta  Plačiau
2018-02-20
Aušo ankstyvas Vasario 16-osios rytas. Piečiausiame Lietuvos pakrašty – Kabeliuose – Varėnos rinktinės Kabelių užkardos pasieniečiai ir Karinių oro pajėgų kariai pirmieji iškilmingai pasveikino Lietuvą sugiedoję himną. Jų balsai sklido laukais ir skverbėsi į netoliese žaliuojantį mišką. Plačiau
02.17. Valstybės atkūrimo šimtmetį švenčiančią Lietuvą sveikino ir  pasaulio lyderiai
2018-02-17
Vasario 16-ąją, dalyvaujant gausioms aukšto rango užsienio šalių delegacijoms ir į Simono Daukanto aikštę susirinkusiems piliečiams, Lietuvos Prezidentė pasakė iškilmingą sveikinimo kalbą Vasario 16-osios šimtųjų metinių minėjimo proga. „Viskas mūsų rankose", - pabrėžė D. Grybauskaitė sakydama, kad minėdami Vasario 16-ąją tęsiame Valstybės kūrėjų darbą. Plačiau
2018-02-14
Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė apgailestauja, kad Kovo 11-osios Akto signatarai nepakviesti dalyvauti oficialiuose Valstybės atkūrimo 100-mečio jubiliejaus renginiuose.  Plačiau
2018-02-13
Laikraščio “Lietuvos Aidas“ skaitytojų prašomas, dalinuosi (ir primenu) savo mintimis, kaip buvo iškovota Lietuvos nepriklausomybė ir nuo 1918 metų Vasario 16-osios Akto (Nutarimo) paskelbimo kuriama suvereni, demokratinė, moderni, provakarietiško modelio valstybė, pilietinė visuomenė. Etninių lietuvių žemių ribose. Plačiau
2018-02-13
Sudėtinga Lietuvos istorija. Kiek kartų šalis buvo pavergta, skriausta, niekinta, kankinta. Bet niekada nesusitaikė su vergo dalia. Kiekvienas žmogus trokšta laisvai gyventi ir dirbti, laisvai kvėpuoti, kurti laisvą, nepriklausomą valstybę. Daug kovotojų vardų užklojo istorija, jų pavardžių niekas neįrašė. Plačiau
2018-02-13
Paradoksalu — svetimųjų jėga užgrobtoje Lietuvos dalyje, Mažojoje Lietuvoje, kūrėsi lietuviškas raštas, veikė lietuviškos mokyklos, gimtoji kalba skambėjo bažnyčiose Plačiau
2018-02-12
Tautos laisvė – ne dovana. Ji – kraujo ir gyvybės auka. Lietuva laimėjo nuožmią kovą, nes to norėjo pati tauta. Ji turėjo ir didžiadvasių vadų. Nebūsime verti Tėvynės laisvės, jei neprisiminsime ir negerbsime tų, kurių jau niekada nebus.  Plačiau
2018-02-13
Lietuvos vadovai 1918-1940 m. 100 dienų monarchija (1918) Plačiau
2018-02-13
Augustinas Voldemaras (1883 04 16 Disnoje, Tverečiaus valsčiuje, Švenčionių apskr. - 1942 12 16 Butyrkų kalėjime, Maskvoje), ne eilinio talento Lietuvos universiteto profesorius Plačiau
2018-02-11
Profesorius Pranas Dovydaitis Pranas Dovydaitis – enciklopedinio masto mokslininkas, profesorius (1927), filosofijos mokslų daktaras (1935), Jis –  Lietuvių katalikų mokslo akademijos Centro valdybos vicepirmininkas (1922–1940 )  Plačiau
2018-02-11
Profesorius Pranas Dovydaitis Pranas Dovydaitis – enciklopedinio masto mokslininkas, profesorius (1927), filosofijos mokslų daktaras (1935), Plačiau
2018-02-11
Minint atkurtos Lietuvos kariuomenės ir valstybės šimtmetį, Vytauto Didžiojo karo muziejuje duris atvėrė stacionari paroda „Atgimusi po sunaikinimo“, supažindinanti  su Lietuvos karinėmis vėliavomis. Plačiau
2018-02-11
Iškilaus žemaičio, buvusio Lietuvos žemės ūkio akademijos rektoriaus docento Zigmo Tado Urbono vėlė 2017 metų lapkričio 15 d. paliko sunkios ligos išvargintą kūną. Tik prieš pusmetį jis į amžiną poilsį buvo išlydėjęs žmoną Aldoną – pedagogę kalbininkę, LŽŪA Kalbų katedros dėstytoją.  Plačiau
2018-02-10
Lietuvos žurnalistų sąjungos Vilniaus senjorų žurnalistų klubo narius svetingai priėmusi Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė rodė jos vadovaujamo muziejaus ekspoziciją, pasakojo beveik kiekvieno jo muziejuje atsiradimo istoriją. Plačiau
2018-02-08
Lietuvos istorija mena Lietuva vasario 8-ąją: 1260 m. prasidėjo Herkaus Manto vadovaujamas prūsų ir lietuvių sukilimas prieš vokiečių ordiną. Plačiau