VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

09.15. Rugsėjo 17-oji istorinė Lietuvai diena. Radijo laida „Pasaulis ir Lietuva“
2018-09-15
Ši data liks istorijoje. 1991 metų rugsėjo 17 dieną Lietuva buvo priimta į stambiausią pasaulio valstybių susivienijimą – Jungtinių Tautų Organizaciją. Lietuviškas žodis, kuris dešimtmečiais buvo niekinamas ir ujamas, pirmą kartą nuskambėjo iš garbingiausios pasaulio tribūnos Jį visų Lietuvos žmonių vardu pasakė Lietuvos AT pirmininkas Vytautas Landsbergis.  Plačiau
09.15. 1863 m. sukilimas ir jame dalyvavę Žemaitijos bajorai. Minint 1863-jų metų sukilimo 155-ąsias metines
2018-09-15
Tai dar viena raseiniškio istoriko ir kraštotyrininko knyga „1863 m. sukilimas Raseinių apskrityje“ (V., 2013). Jau pats knygos viršelis, ant kurio pavaizduotas kažkurios to krašto bajorų giminės herbas, nuteikia tyrimo temai: ieškoti Žemaitijos bajorų, dalyvavusių sukilime, vaidmens tame sukilime. Plačiau
2018-09-07
Apie Radvilas – lietuvių kilmės didikų giminę, iškilusią XVI a. pradžioje ir vyravusią ne tik Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, bet ir pasaulio politiniame ir kultūriniame gyvenime  Plačiau
2018-09-07
Mums lietuvių kalbą dėstė Petras Būtėnas. Žado netekdavom, kai pašaukdavo atsakinėti. Jis bardavo, aš pradėdavau verkti. O kokia gėda verkti!Paverkiu – „Sėsk!“ Abu apsiraminam. Tada iš vietos duoda klausimus – atsakinėju. Mokėdavau. Plačiau
2018-09-04
Didelis namas medžių paunksmėje. Už jo lazdynų begalės, šone ąžuoliukų gojelis, o toliau už jų ošė tamsus miškas. Anot močiutės, gūdi, bet sava savus pažįstanti ir juos sauganti giria.  Plačiau
2018-09-04
XIX a. pabaigoje- XX a. pirmoje pusėje Šveicarija darė didelę įtaką Lietuvos politiniam ir kultūriniam gyvenimui. Šiuo laikotarpiu  katalikiškame Fribūro universitete studijavo apie pusantro šimto būsimų Lietuvos valstybės veikėjų. Plačiau
2018-09-03
Rugsėjo 22 d., šeštadienį, 12 val., Liubavo dvaro muziejuje (oficinoje, Liubavo kaimas, Vilniaus rajonas), Baltų vienybės dienos proga, bus pristatyta Lietuvos didžiosios kunigaikštystės veikėjui, grafui Albertui Goštautui atminti skirta skulptūra. Plačiau
2018-09-02
Tvirų kaime (nuo Skapiškio miestelio link Pandėlio 4 km.) Stasio Belecko ir Katrės Valentukaitės šeimoje išaugo trys vaikai: dukra Joana, sūnūs Romas ir Jonas.  Plačiau
2018-09-01
Apie Skapiškio miestelį (Kupiškio r.), bažnyčias, žmones, jų tarpusavio santykius, organizacijas, spaudą informuoja XX a. pradžios Lietuvos periodika:   Plačiau
2018-08-31
Vis dažniau prisiminimų mintys bėga į akciją Baltijos kelias. Kaip rengėmės šiam renginiui, iš anksto susipažinome su nurodyta rinkimosi vieta, kaip greičiau ją pasiekti.  Plačiau
2018-08-23
Mėgstantiems studijuoti Lietuvos istoriją susidaro įspūdis, kad Lietuva kariavo su ordinu, vėliau su slavų valstybėmis rytuose, o intensyvius politinius – diplomatinius santykius turėjo tik su Lenkija.  Plačiau
2018-08-23
Rugpjūčio 21 d. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (toliau – biblioteka) atidaryta Leonardo Skirpsto fotografijų paroda „1988 m. rugpjūtis: Laisvės byla Vingio parke“, skirta didžiausio Sąjūdžio mitingo Vilniuje 30-mečiui paminėti. Plačiau
2018-08-21
Vos užgimęs Sąjūdis įsiūbavo Lietuvą, ir visi šviesesni žmonės graibstyte graibstė laisvą spaudą, nekantriai laukdavo „Atgimimo bangos“ su Vytautu Landsbergiu.  Plačiau
2018-08-18
Gyvenime visuomet yra žmonių, nesugebančių išbristi arba negalinčių sau duonos užsidirbti, paliegusių, vienišų senelių ar per anksti savo maitintojų netekusių vaikų. Dažniausiai taip atsitikdavo  atėjus ūkio suirutei, prasidėjus karui. Plačiau
2018-08-18
Savo vaikystės dienų tėkmėje ne retai girdėdavau vienos dainos priedainį: geltona, žalia ir raudona – sugrįžk iš užsienio Smetona ir vėl bus laisva Lietuva...   Šie žodžiai kažkodėl mano atmintyje vėl suskambo prieš keletą dienų Plačiau
2018-08-11
XIII amžius Lietuvai dovanojo kelis milžinus – didžiuosius kunigaikščius, kurie padarė didelę įtaką Lietuvos valstybingumo ir krikščionybės raidai. Žymiausias iš jų buvo kunigaikštis Mindaugas, kuris padėjo pamatus Lietuvos valstybei ir pirmą kartą Lietuvoje 1251 m. su savo šeima ir dvaru priėmė Romos tikėjimą. Plačiau
2018-08-04
Senovėje nebuvo tvirtų valstybes skiriančių sienų. Ir Lietuva jų neturėjo. Gyveno kelios baltų gentys greta viena kitos. Labiausiai jas vienijo kalba, nors ir turinti daug tarmių.  Plačiau
2018-08-03
Rytoj šalia Panevėžio esančiame Bistrampolio dvare pirmąsyk bus minimos vienos didžiausių 1863 metų sukilimo prieš Rusijos imperijos okupaciją kautynių, įvykusios būtent prie šio dvaro.  Plačiau
2018-07-27
2017 metų vasarą pasirodė pirmoji platesnės apimties knyga „Lietuvos žvalgyba XX. a. viduryje ir antrojoje pusėje“,ošiemet, 2018-aisiais, išėjo nauja šios knygos laida, papildyta daugiau nei 100 puslapių Plačiau
2018-07-24
Lietuvos Didžioji kunigaikštystė atliko lemiamą vaidmenį apginant į rytus nuo Lietuvos esančias tautas nuo kryžiuočių ordino.  Plačiau