VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

12 30. Bendravimo menas

Vladimir Šoicher

Rusija

Didingumas pritinka didiesiems, bet būdingas menkystoms.

Lengva pripažinti tiesą, kai ji jau nebegali pakenkti.

Kitų patarimai - tai kelrodžiai į kitų laimę.

Niekšų nedaug, bet jų niekad netrūksta.

Daugeliui ir padorumas - tiktai kompleksas.

Neužkariautos žmonos - tai penktoji kolona šeimoje.

Tikslai - orientyrai tiems, kurie nesugeba pajusti krypties.

Aforizmas gali būti ir dalinė tiesa, bet jis neturi priešta­rauti visai tiesai.

Po baltosiomis dėmėmis istorijoj paprastai slepiasi tai, ko nepavyko suklastoti.

Nauji atsakymai į amžinus klausimus reikalauja ne naujų minčių, o naujų formų.

Kai kada lengviau praryti savo liežuvį, negu klausytis, ką jis plepa.

Inteligentai suskyla ne į pusinteligenčius, o į padugnes ir menkystas.

Amžinybė prieš ir amžinybė po susijungia. Mūsų nebuvo.

Vieni, mirdami pasiguodžia mintimi apie žmonijos nemirtingumą, kiti tuo, kad visi numirs.

Gyvenimo prasmės ieško tas, kam patinka su juo slėpynes žaisti.

Įprastoji žygiuojančiųjų iliuzija: už mus galvoja!

Vyrų psichika neatlaiko moterų logikos.

Kad bent dugnas garantuotų žemę po kojomis!

Kaip pasaulį beapverstum, ilgainiui tai vis tiek bus laikoma norma.

Vieni augina vaikus džiaugsmui, o kiti juodai dienai.

Vargšas patriotizmas. Viena niekšų pusė juo prisidengia, o kita ją puola.

Reformatorių sunaikinimas - tai irgi reforma.

Neverta griebti kiekvieną progą, bet negalima praleisti likimo.

Besiknaisiojant savyje, neįmanoma ko nors nesugadinti.

Kovodami su pagunda, mes niekad neprarandam vilties, kad nu­galės pagunda.

Įrodyti ir įtikinti - toks pat saldus ir malonus jausmas, kaip ir atkeršyti, nubausti.

Pokalbio menas - supinti du dialogus į vieną monologą.

Vertė Vytautas Karalius

Atgal