VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2019-12-01
O, giria giruže, Ko tu nerami? Ar tavo dalužę Nulėmė kiti? Plačiau
2019-11-12
Ko vertos liūdesio laistomos ašaros, Ėdančios mus pamažu. Viskas žavinga - ir žiemos, ir vasaros, Viskas be galo gražu. Plačiau
2019-11-05
Paryžiuje, kur amžiais teka Sena, Eifelio bokštas nardo debesy, Į Luvrą sielos mirusių tursena, Tikriausiai tu tarp jų taip pat esi. Plačiau
2019-11-05
I. Laimės paukštę sugavus buvau- Švietė žaros, žydėjo laukai... Toj pavasario saulės šviesoj Sumirgėjo ir paukštės  sparnai. Plačiau
2019-10-31
Ji teka rytuose, kur žydi sakura, Kur vandenynas liečias su dangum, Bet leidžias visada - tiktai į vakarus Su darbo dieną baigiančiu žmogum. Plačiau
2019-10-27
Kai vėl bus šaltos Vėlinės, Kai žvakeles uždegs, Ateisi pasivėlinęs, Nes laiko neužteks. Plačiau
2019-10-19
Šventi mylėjusių mus protėvių vardai. Net tie, kurie gal niekad negirdėti. O tu kuo šiandien praturtėjai, ką radai, Kokias mintis pasėjai, kad žydėtų? Plačiau
2019-10-05
Sulaužysiu duonos riekę, Šventąją taip sutrupinsiu, Kad tektų visiems visiems Po mažą mažytį trupinį. Plačiau
2019-10-04
Jau Tavo siela dausose, Palikus žemės rūpesčius. Tokia ta amžina tiesa, Nekintanti nė trupučio. Plačiau
2019-09-25
Išsiunčiau laišką. Žodžiai negrįžo. Ir begaliniai tapo neaišku, Kaip nešt sunkesnį už akmenį kryžių, Jeigu net žodžiai nieko nereiškia. Plačiau
2019-09-17
Kodėl istoriją kaip kekšę prievartauja, Užkrėtę nepagydoma liga? Kodėl po kojomis kaip maitą meta tau ją, Ir atsitiko tai ne vakar, ne staiga. Plačiau
2019-08-20
Nuo Kernavės piliakalnių ir Vilniaus mūrų Vingiuoja kelias per miškus, pro pilį seną, Pro sengirias, kur Dauguvą į glėbį jūros Be paliovos nerimstančias bangas ridena. Plačiau
2019-08-01
Taip arti nuėjau, O sugrįžt - taip toli. Ir paklausiau, nejau Net sugrįžt negali? Plačiau
2019-07-27
Aš jau galiu laisvai paloti.Ne įkąsti, Nes ne už glostymą ir ne už kaulą tai darau. Nereikia ant trumpos grandinės kęsti, Todėl už šunį loju daug geriau. Plačiau
2019-07-18
Tai mūsų protėvių sukurta. Ne tu čia dirbai ir vargai. Senamiesčio gatvelių burtai, Bažnyčių kryžiai ir stogai. Plačiau
2019-07-14
Už mūsų lango Lietuva gyvena Su miestais, kaimais ir dangum aukštu, Ir teka Nemunas lyg mūsų kraujo vena, Gražiausias kraštas iš visų kraštų. Plačiau
2019-07-10
Šiandieną švenčiame naujos epochos pradžią. Jūs - MŪSŲ EKSCELENCIJA,  Tautos pasiuntinys. Nereikia Jums botago. Tiktai vadžių. Ganytojas bus tas, kuris gerai ganys. Plačiau
2019-07-03
Jei tu lietuvis, vardo šio būk vertas, Tik nesuteršk ir neprarask garbės. Juk Lietuva ne keturkojų tvartas,  Lai apie mus vien gera tegirdės. Plačiau
2019-06-30
Dar į vienatvės vienuolyną neatėjome, Dar galim pabendraut su bičiuliu. Nelaidokim jaunystės ir tikėjimo, Dar pastovėkime po ąžuolu žaliu. Plačiau
2019-06-26
Jau adresato nepasieks laiškai. Be reikalo tu rankoj plunksną dar laikai. Tik adresai. Kur žmonės, nežinau. Todėl nepasakysiu tau, sūnau. Plačiau