VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2021-01-20
"Jevrosojūzo" iššūkis jau mestas. Prikibo cenzoriai net prie valstybinių kalbų. Užkliuvo baisiai jiems "sviestuotas sviestas", Tad skelbiamas jam bolševikinis tabu. Plačiau
2021-01-11
Singuliarumas   Jeigu singuliarumas ne teorija, o faktas, Tai daug atsakymų jau gatavų yra. Iš Nieko kilę, vėl juo galim tapti, Tiktai dabar (kol kas) žmonių era. Jeigu neteršime gamtos, mums duoto rūmo,  Tai gal negrįšime į tašką tą. Singuliarumo. Plačiau
2021-01-07
Priešas buvo žvėriškai nedoras. Liejo kraują, siaubdamas gatves. Jį klaidino senas kalendorius - Manė, kad "naujuosius" vėlei švęs. Plačiau
2021-01-05
Neieškok stebuklo pašaly. Tu juk gyveni. O tai stebuklas. Tu vien džiaugtis ir mylėt gali, Net jei būstas ir drabužiai kuklūs. Plačiau
2021-01-05
Kelkit, sakalai! Jūs taip anksti užmigot Ir palikot arti pradėtus laukus, Nebaigtą rašyti laisvės ryto knygą Ir neužaugintus mylimus vaikus. Plačiau
2021-01-03
Mes išmirštame. Ne tik išvažinėjam. Tik viena diena, o mūsų vis mažiau. Tokio sunkmečio, kuris dabar užėjo, Nuo pačios  vaikystės nemačiau. Plačiau
2021-01-03
"Lietuvos aidas"  Tėvynės veidas. Be kaukės, be grimo, melo. "Lietuvos aidas" Nesiekia vaido, Jis siekia Tautos idealo. Plačiau
2020-12-26
Kai šėlsta jūroje audra, o saulė degina, Kai ieškai užuovėjos, o jos nėra – bijai Aušros pakilusios. Dega, atrodo, dar gyslose kraujas, Skinasi kelią kojos. Plačiau
2020-12-23
 Daug pasakų sukurta apie Tiesą - Kokia jinai didinga ir graži. Bet tie, kas ieško jos rankas ištiesę, Ar sugebės ją rast ? Kaži, kaži. Plačiau
2020-12-14
Pro stogą varva. Pro langą pučia. Ir grindys seniai supuvę. Bet argi šiandien laimingas būčiau, Jei čia nebūčiau buvęs. Plačiau
2020-12-08
BALTAS ANGELAS atnešė žinią Iš aukštybių, iš Viešpaties menės, Kad sūnus Dievo, šiąnakt užgimęs, Glaudžias jau prakartėlėje žemės. Plačiau
2020-12-03
Be miško ošimo, Be paukščių čiulbėjimo Nebūtume gimę, Bet mes sugebėjome. Plačiau
2020-11-22
Suėdė arklį. Su visom kanopom. Net pasagas suvirškino lengvai. Įkibk į karklą,  Vietos sau ieškoki. Gal rasi tai, ko niekad negavai. Plačiau
2020-11-02
Betygala Ariogala Ramygala Vandžiogala,  Baisogala Gimbogala Tendžiogala Vytogala. Plačiau
2020-10-29
Ksaveras Sakalauskas, slap. Vanagėlis (1863 04 27–1938 06 15), poetas, pedagogas, aušrininkas. Baigęs Veiverių mokytojų seminariją, mokytojavo Užnemunėje, Lomžos gubernijoje. Nuo 1909 m. gyveno Varšuvoje. Plačiau
2020-10-28
Artėja Vėlinės. Ir vėl apninka mintys, Kad daug daugiau jau tų, kur nesugrįš. Norėtum tuos, kur liko, apkabinti. Bet trūkinėja laikas ir ryšys. Plačiau
2020-10-28
Miega širdys, apgaubtos šešėliais... Saugo atmintį akmenys grubūs Prie supiltų kuklių kauburėlių Ar granitu įamžintų lubų. Plačiau
2020-10-24
Karmen, tu Dievo dovana, man skirta, Tu artima-tolima mano mylima. Kodėl ošia jūra, skalauja jūros krantą? Plačiau
2020-10-15
Dar niekad nieko neišpranašauta. Net Nostradamo sueiliuotam kūriny. Ir "babos Vangos" vien pro šalį šauta. Tiki ? Tai tu ne žemėj gyveni. Plačiau