VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2020-06-01
Kelkis, mielas tėve, iš nakties ilgos, Nusipurtyk smėlį nuo akių ir rankų! Vėl abu išeisim tėviškės laukuos Pasodinti medį, sėti grūdą brandų. Plačiau
2020-06-01
Kad Don Kichoto ietis lūžta, Nesišaipykim. Per skaudu, Kai pridergia į tavo gūžtą Arba įlašina nuodų. Plačiau
2020-05-24
Visi išeina savo laimės Ieškoti. Išėjau ir aš. Beveik pamiršęs gimtą kaimą, Galvojau, kur keliai nuves. Plačiau
2020-05-21
Nebus pasaulio pabaigos. Tos pranašystės nieko vertos. Tik neišklyskim iš vagos,  Gandų klausyt - ne pirmas kartas. Plačiau
2020-04-25
 Pirmas eilėraštis buvo skirtas Mamai, publikuotas Joniškio miesto laikraštyje, kai buvau dar paaugliukė. Be galo buvau dėkinga Dievui ir likimui, kad turiu tokią draugę, patarėją. Dar ir šiandien menu vakarus: mama groja akordeonu, mes dainuojame. Motinos meilė nėra išsemiama, kaip versmės. Ji kaupės ir manyje, o bręstant, įgyjant patirtį, išsiliejo kūryboje. Plačiau
2020-04-25
Džiaugiuosi aš, Turėdamas dvi motinas - Dvi rūpestingas fėjas kelyje. Mane jos glosto, Laimina, pasotina Ir pasiklyst neleidžia naktyje. Plačiau
2020-04-20
Negalvokim, kad esam Pasenę Susitikti gal jau Negalėsim. Nors tas vi-ru-sas Sumaištį kelia,- Plačiau
2020-04-10
Bažnyčia tuščia. Per nuotolį maldos. Tik vienas klebonas. Mielieji, kaip tik Gal pildos dabar pranašystės Mikaldos, Kad žmonės viens kitą bijos susitikt? Plačiau
2020-04-10
Negaudyk, katinėli, tos pelės. Dabar, kaip ir visiems, jai karantinas. Bet ir po jo jinai dar negalės Pagraužti sūrio nuo anos lentynos. Plačiau
2020-04-10
Maestro Lionginui Abariui                              Laukai, takeliai, tamsūs pušynėliai,                              Suskirdusiom kojytėm kur bėgiota.                              Garsai vargonų čia mane iškėlė                              Į išsvajotą muzikos Galgotą. Plačiau
2020-04-10
  Ne pirmos jau tokios Velykos. Už durų. Nelaisvėje meldėme Viešpatį Kristų. Mes, laisvą valstybę atkūrę, Tikėjom ir laukėm, kad vėlei sugrįžtų. Plačiau
2020-03-19
Ačiū tau, Tėvyne, Kad tave turiu. Tu kaip senas vynas, Nors retai geriu. Plačiau
2020-03-15
Koronavirusas ne tik sveikatos priešas. Ir ekonomika sumenksta dėl ligos. Bet žodis, garsiai tartas ir ne viešas, Nedrįsta pranašauti pabaigos. Plačiau
2020-02-21
UAB „Dobilo“ leidykla (direktorius Kostas Fedaravičius) išleido tris Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) narės, aktyvios „Lietuvos aido“ laikraščio bendradarbės Birutės Silevičienės knygas – poezijos vertimų iš rusų kalbos į lietuvių rinkinius. Plačiau
2020-02-11
Vėl šešiolikta vasario. Lietuva Lyg gėlė trispalvėmis pražydo. Net ir už abejingumo šydo Šviečia meilės ir tikėjimo spalva. Plačiau
2020-02-11
Kai rytais mus pasveikina saulė, Dovanojus gražiausias spalvas, Nuostabiausias kampelis pasauly Yra mūsų šalis - Lietuva. Plačiau
2020-02-10
Liekna drebulė marių pakrantėj Meiliai glaudžiasi klevo glėby. Klevas šakomis glosto lyg rankom Jaučia drebulę savo šerdy. Plačiau
2020-02-09
Rytą nubundu be miego. Kas gi čia dabar ? Tokio balto balto sniego Neregėjau dar. Plačiau
2020-01-10
Sausio tryliktą žvaigždės danguj ryškiai spindi, Barsto šerkšno sidabrą ant pirkių jaukių. Mums jos primena laiką, kada užgesinti Bandė svetimos žvaigždės mūs laisvės siekius. Plačiau
2020-01-03
Apsigaubk skara, kad nesušaltum Duok man ranką, savo vėsią ranką, Ir nespręski, kas iš mūsų kaltas, Kam dar šilumos į širdį reikia. Plačiau