VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2020-07-27
Nuo Kernavės piliakalnių ir Vilniaus mūrų Vingiuoja kelias per miškus, pro pilį seną, Pro sengires, kur Dauguva į glėbį jūros Be paliovos nerimstančias bangas ridena. Plačiau
2020-07-27
Susitikom prie jūros. Pro šalį plaukė valtelės, jachtos.... Mes sėdėjom, stebėjom, laukėm. Mūsų žodžiai vilgė peršinčias širdis, Augino sparnus kilti, stiebtis, džiūgauti... Plačiau
2020-07-12
Skaniausia duona - juoda, ruginė. Mes, ją pasėję ir išauginę, Minim per maldą ją, kasdieninę, Duoną lietuvišką, duoną ruginę. Plačiau
2020-07-06
Metu ant grindinio monetą, Stebiu, kuria puse nukris ? Bet ten, o Dieve, pažymėta Tiktai rodyklė. Į duris. Plačiau
2020-06-23
Kiek daug, kiek daug ji mums žadėjo, Šventoji Joninių naktis. Paparčio žiedas nežydėjo, Tai kur ta laimė ? Tik viltis. Plačiau
2020-06-23
Kokios dvi dovanos Pačios svarbiausios Tavo gyvenime, tautoje? Gyvybė ir krikštas – Dvi datos brangiausios, Plačiau
2020-06-22
Tavo grožio sužavėta Vėl einu į kelią. Šypseną veiduos nešu - Rūtų rankoje šakelę. Plačiau
2020-06-20
Ne paplaukiui mus glosto, o prieš plauką. Išlieka tik protingas ir darbštus. Nevykėlis vien iš kitų malonių laukia Ir lenkia tiktai į save pirštus. Plačiau
2020-06-19
Neverk jeigu suklysti teko. Ir neskaičiuok, ką praradai. Visiems vienodai saulė teka, Dar šiugžda saujoje grūdai. Plačiau
2020-06-17
Žinau, dangau, kodėl verki - Apraudi Lietuvos aukas. Bet mes ar esam jų verti, Jei nusiplauname rankas. Plačiau
2020-06-07
Juk manėm, kad gyvenimas Vien auksą mums parūpins, Bet taip staiga pasenome Ir renkam duonos trupinius. Plačiau
2020-06-01
Kelkis, mielas tėve, iš nakties ilgos, Nusipurtyk smėlį nuo akių ir rankų! Vėl abu išeisim tėviškės laukuos Pasodinti medį, sėti grūdą brandų. Plačiau
2020-06-01
Kad Don Kichoto ietis lūžta, Nesišaipykim. Per skaudu, Kai pridergia į tavo gūžtą Arba įlašina nuodų. Plačiau
2020-05-24
Visi išeina savo laimės Ieškoti. Išėjau ir aš. Beveik pamiršęs gimtą kaimą, Galvojau, kur keliai nuves. Plačiau
2020-05-21
Nebus pasaulio pabaigos. Tos pranašystės nieko vertos. Tik neišklyskim iš vagos,  Gandų klausyt - ne pirmas kartas. Plačiau
2020-04-25
 Pirmas eilėraštis buvo skirtas Mamai, publikuotas Joniškio miesto laikraštyje, kai buvau dar paaugliukė. Be galo buvau dėkinga Dievui ir likimui, kad turiu tokią draugę, patarėją. Dar ir šiandien menu vakarus: mama groja akordeonu, mes dainuojame. Motinos meilė nėra išsemiama, kaip versmės. Ji kaupės ir manyje, o bręstant, įgyjant patirtį, išsiliejo kūryboje. Plačiau
2020-04-25
Džiaugiuosi aš, Turėdamas dvi motinas - Dvi rūpestingas fėjas kelyje. Mane jos glosto, Laimina, pasotina Ir pasiklyst neleidžia naktyje. Plačiau
2020-04-20
Negalvokim, kad esam Pasenę Susitikti gal jau Negalėsim. Nors tas vi-ru-sas Sumaištį kelia,- Plačiau
2020-04-10
Bažnyčia tuščia. Per nuotolį maldos. Tik vienas klebonas. Mielieji, kaip tik Gal pildos dabar pranašystės Mikaldos, Kad žmonės viens kitą bijos susitikt? Plačiau
2020-04-10
Negaudyk, katinėli, tos pelės. Dabar, kaip ir visiems, jai karantinas. Bet ir po jo jinai dar negalės Pagraužti sūrio nuo anos lentynos. Plačiau