VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

2018-05-16
„Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę,/ Kame nuo amžių tėvai gyveno:/ Čia tavo kūnas sau maistą semia,/ Čia grynai dvasiai tiek sveiko peno!/ Mylėk jos kalbą, senovės būdą,/ Jos girių kvapą, žaliąsias pievas,/ Į jos dirvonus pasėjęs grūdą,/ Žinai, jog vaisių palaimins Dievas Plačiau
2018-05-16
Tarptautinės rašytojų, literatų ir menininkų gildijos „Vingis“ organizuota pavasarinė popietė Tautinių bendrijų namuose sulaukė gausaus kultūros ir meno mylėtojų dėmesio. Plačiau
2018-05-15
Kęstutis Dambrava pirmais sakiniais paatviravo: jam su laiškų rašymu prastai. Tuoj pat patikslino: įsitikinsi perskaitęs šį ir dar šešiasdešimt aštuonių puslapių spausdintinį laišką, kurį siunčia. Plačiau
2018-05-15
Klaipėdos Bendruomenių rūmų pilnutėlėje salėje vykęs Juozo Elekšio kūrybos pristatymo vakaras, kurį organizavo „Šeimynos“ vadovė Danutė Krakauskienė, paliko gilų įspūdį.  Plačiau
2018-05-15
Gegužės 22-27 dienomis, Vilniuje, 46-ąjį kartą rengiama tarptautinė folkloro šventė „Skamba skamba kankliai“, vilniečius ir miesto svečius džiugins ištisas šešias dienas bei pateiks plačią programą, kurioje bemaž 40 skirtingų renginių. Plačiau
2018-05-15
Kaip netikėt į žydinčius medžius, - Į Atgimimą, būtiną ir šventą? Skurdžiausias žiedas gali tapt gražus, Plačiau
2018-05-15
Lietuvių ir lenkų mylimas šventasis Kazimieras – garsus ne tik mūsų kraštuose. XVII amžiuje lietuvių šventajam meldėsi viena įtakingiausių Florencijos šeimų – Medičiai, „tolimos šiaurės šventąjį“ karštai gerbė Sicilijos tikintieji.  Plačiau
05.14. Atgaiva sielai Motinos dienos proga
2018-05-14
Šviesią ir šiltą gegužės penktosios pavakarę į Kavarsko bažnyčią rinkosi žmonės paklausyti Vilniaus Bernardinų bažnyčios mišraus choro „Langas“ koncerto, skirto Motinos dienai. Plačiau
2018-05-12
Renginiai prasidėjo gegužės 4-ąją Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro salėje vieša diskusija – verslo forumu INTEGRACIJA. IDENTITETAS. INVESTICIJOS.  Vyko susitikimas ir diskusija su atsakingais politikais, kurie formuoja regionų politiką Europos Sąjungos ir Lietuvos mastu Plačiau
2018-05-11
Jis dabar jau neprisiminė, kas jo paklausė, kur pasideda šviesa, kai užpučiama žvakė. Bandydamas pats sau atsakyti jis rasdavo vis skirtingus atsakymus, o jie gimdė vis naujus klausimus. Plačiau
2018-05-11
Sklaidome leidinius su autografais. Jie alsuoja nepaprasta meile, šiltais prisiminimais apie įvykusius renginius, sutiktus žmones, primena mielas akimirkas, bendraujant laiškais.  Plačiau
2018-05-11
Emilijos Liegutės knygoje eilėraščių knygoje „Prieš didelį dangų“ žodis visada turi savo vietą.  Dažnai autoriai, parašę ar straipsnį, ar knygą, ilgai suka galvą, ieškodami tinkamo pavadinimo. Plačiau
2018-05-11
Lietuvos žurnalistai šiemet Spaudos, kalbos ir knygos dieną vėl pasitiko Kudirkos Naumiestyje, mieste, kuriame paskutinius savo gyvenimo metus praleido Vincas Kudirka, vienas žinomiausių tautinio atgimimo judėjimo veikėjų ir ideologų, mieste, kuriame šventai saugomas jo atminimas Plačiau
2018-05-08
Diena nugrimzta. Slenka vakaras: pavargęs tarpdury sustoja. Šešėliu blyksi prie ugniakuro: Suklūsta, kaip žiogai smuikuoja... Plačiau
2018-05-09
Albertas Vaidila, menotyrininkas Jaunas tapytojas Kazimieras Jackevičius parodą „Atminties kaleidoskopas“ Vilniaus įgulos karininkų ramovėje surengė kartu su savo tėvu Jonu Jackevičiumi, kurį visuomenė pažįsta ne tik kaip dailininką, bet ir kaip žurnalistą, poetą. Plačiau
2018-05-08
Šiame tikrų ir tariamų aistrų, svarbių ir nereikšmingų problemėlių, vertų dėmesio ir dirbtinai išpūstų skandalų bei skandalėlių fone svarbu žmogui nesusipainioti, nepasimesti, kad menkniekiai neužgožtų skaudžių netekčių, kad gebėtume jas išjausti, išgedėti Plačiau
2018-05-09
Poetė Danutė Katkauskaitė-Ruseckaja neseniai išleido jau 6-ąją savo eilėraščių knygą „Suvirpus kuždesiams nakties....“ Aktyvi visuomenininkė,  renginių, literatūrinių švenčių dalyvė. Plačiau
2018-05-08
Iš prigimties apdovanotas ryžtu, jis įveikdavo vis didesnes kliūtis, siekdavo vis aukštesnių tikslų. Įgavęs pasitikėjimo savimi, pagaliau ryžosi kovoti su savo silpnybėmis, kurios anksčiau atrodė neįveikiamos. Plačiau
2018-05-07
2018 m. balandžio 18 d. Mykolo Romerio universiteto Rotondinės salės hole buvo atidaryta dailininkės Gražinos Vitartaitės tapybos darbų paroda „Tradicija ir inovacija“.  Plačiau
2018-05-07
Prieš dvejus metus, kurso draugų padedamas, rengiau knygą „Žiobiškio vėjas“ apie poetą Daną Kairį (1938-2013) ir jo kūrybą. Reikėjo būtinai aplankyti Rokiškį, susitikti su poeto giminaičiais, bendradarbiais, rajono literatais, kurie poetą pažinojo, užrašyti jų atsiminimus.  Plačiau