VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

"Lietuvos aido" šimtmečiui

2017-05-23
Meno, poezijos ir istorijos sąskambis paryškina gamtos ir gyvenimo nuotaiką. 1907 metais nutapytu paveikslu „Pavasario motyvas“ Čiurlionis tarsi kitu  įvaizdžiu pratęsia„Saulėtekio“ padangės ir istorinės gelmės mintis.  Plačiau
2017-05-06
Spausdiname ištrauką iš prof. Onos Voverienės ruošiamos spaudai knygos „LIETUVOS AIDAS“ - TAUTOS MOKYKLA. „LIETUVOS AIDUI“ - 100 METŲ“. Knyga bus išleista iki š. m. rugsėjo 6 d. Plačiau
2017-04-25
Spausdiname ištrauką iš prof. Onos Voverienės ruošiamos spaudai knygos „LIETUVOS AIDAS“ - TAUTOS MOKYKLA. „LIETUVOS AIDUI“ - 100 METŲ“. Knyga bus išleista iki š. m. rugsėjo 6 d. Plačiau
2017-04-22
Reikės išmokti pačiam pasirūpinti savimi, o svarbiausia – viso krašto ateitimi. Nebesitikėkim, kad savaime ateis į Lietuvą gerovė, voliojant mums durnių savo darbovietėse, gurkšnojant kavutę, pliekiant anekdotus. Plačiau
2017-04-08
Spausdiname ištrauką iš prof. Onos Voverienės ruošiamos spaudai knygos „LIETUVOS AIDAS“ - TAUTOS MOKYKLA. „LIETUVOS AIDUI“ - 100 METŲ“. Knyga bus išleista iki š. m. rugsėjo 6 d. Dienraštis „Lietuvos aidas“ žiniasklaidos jūroje išliko unikalus, orientuotas į tikrosios, padorių žmonių Lietuvos interesus ir siekius Plačiau
2017-04-01
Spausdiname ištrauką iš prof. Onos Voverienės ruošiamos spaudai knygos „LIETUVOS AIDAS“ - TAUTOS MOKYKLA. „LIETUVOS AIDUI“ - 100 METŲ“. Knyga bus išleista iki š. m. rugsėjo 6 d. Istorija – ne anatominis preparavimas, o prisikėlimas ir gyvenimas, kurį ji stengiasi grąžinti mirusiesiems. A. Debidūras Plačiau
2017-03-25
Spausdiname ištrauką iš prof. Onos Voverienės ruošiamos spaudai knygos „LIETUVOS AIDAS“ - TAUTOS MOKYKLA. „LIETUVOS AIDUI“ - 100 METŲ“. Knyga bus išleista iki š. m. rugsėjo 6 d. Plačiau
2017-03-18
Spausdiname ištrauką iš prof. Onos Voverienės ruošiamos spaudai knygos „LIETUVOS AIDAS“ - TAUTOS MOKYKLA. „LIETUVOS AIDUI“ - 100 METŲ“. Knyga bus išleista iki š. m. rugsėjo 6 d. Plačiau
2017-03-03
Spausdiname ištrauką iš prof. Onos Voverienės ruošiamos spaudai knygos „LIETUVOS AIDAS“ - TAUTOS MOKYKLA. „LIETUVOS AIDUI“ - 100 METŲ“. Knyga bus išleista iki š. m. rugsėjo 6 d. Plačiau
2017-02-28
Spausdiname ištrauką iš prof. Onos Voverienės ruošiamos spaudai knygos „LIETUVOS AIDAS“ - TAUTOS MOKYKLA. „LIETUVOS AIDUI“ - 100 METŲ“. Knyga bus išleista iki š. m. rugsėjo 6 d. Žinia apie Romos Grinbergienės ankstyvą mirtį pribloškė savo netikėtumu... ir kaltės jausmu, kad leidausi pralenkiama Varpų. Plačiau
2017-02-25
Spausdiname ištrauką iš prof. Onos Voverienės ruošiamos spaudai knygos „LIETUVOS AIDAS“ - TAUTOS MOKYKLA. „LIETUVOS AIDUI“ - 100 METŲ“. Knyga bus išleista iki š. m. rugsėjo 6 d. Plačiau
2017-02-21
Vytautas Alantas: Tautinė ideologija – tautos skydas ir būtinoji gintis Sako yra viena tiesa. Bet kur ji? Kaip ją vienintelę surasti? Mes lyg akli šios žemės kurmiai... Mums nesuprantant BŪTIES prasmę. Plačiau
2017-02-18
Žodi, ištiesink mūsų gyvenimą! Žodi, prikelk mūsų dvasią! Žodi, paremk mūsų viltį! Žodi, padaugink mūsų meilę! Plačiau
2017-02-12
Spausdiname ištrauką iš prof. Onos Voverienės ruošiamos spaudai knygos „LIETUVOS AIDAS"  - TAUTOS MOKYKLA. „LIETUVOS AIDUI“ - 100 METŲ“. Knyga bus išleista iki š. m. rugsėjo 6 d. Plačiau
2017-02-10
Spausdiname ištrauką iš prof. Onos Voverienės ruošiamos spaudai knygos „LIETUVOS AIDAS“ - TAUTOS MOKYKLA. „LIETUVOS AIDUI“ - 100 METŲ“.Knyga bus išleista iki š. m. rugsėjo 6 d. Plačiau
2017-02-04
Tokį imperatyvą į mūsų Valstybės politiką įrašė mūsų Vilties Prezidentas, de jure tokiu netapęs, Stasys Lozoraitis.  Plačiau
2017-01-31
Į „Lietuvos aido“ redakciją atėjau dirbti 2006 metais. Tuo metu vyriausiuoju redaktoriumi jau buvo Algirdas Pilvelis, šias pareigas ėjęs nuo 2000 metų. Laikai buvo nelengvi ir Lietuvai, ir laikraščiui.  Plačiau
2017-01-28
Maskva keikia – tai geras žmogus; Maskva giria – blogas! Mons. Alfonsas Svarinskas Sausio 21 dieną, gražiai paminėjome mons. Alfonso Svarinsko 92-ąsias gimimo metines. Deja, jau ir trečiąsias jo mirties metines. margin:3.0cm 1.0cm 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:1.0cm; mso-footer-margin:1.0cm; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> „Lietuvos aidas“ man neatskiriamas nuo žinomo žurnalisto, rašytojo Vytauto Žeimanto, šio laikraščio vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju išdirbusio net dešimt metų, nuo 1999 iki 2008. Plačiau
2017-01-24
„Lietuvos aidas“ man neatskiriamas nuo žinomo žurnalisto, rašytojo Vytauto Žeimanto, šio laikraščio vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju išdirbusio net dešimt metų, nuo 1999 iki 2008. Plačiau
2017-01-14
Galima tik pasidžiaugti, kad “Lietuvos aidas”, šiemet rudenį pasitinkantis savo 100 metų jubiliejų, nutarė šią sukaktį įprasminti serija straipsnių, skirtų ilgai, įdomiai ir turiningai laikraščio istorijai.  Plačiau