VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

2012-01-13
Prieš 21 metus, tomis kraupiomis dienomis, kai Vilniaus gatvėmis žlegėjo tankai, kaip niekada buvo susitelkusi visa tauta: statė barikadas, iš įvairių Lietuvos vietų organizavo išvykas ir budėjimus prie Seimo, Spaudos rūmų, Televizijos bokšto, masiškai atsisakinėjo sovietinių pasų. Plačiau
2012-01-10
Meilė ir malda žmogų lydi per gyvenimą, įrašydamos į artimųjų širdis atminimo gaidas, surežisuotas laiko – likimo valdovo. Bet šalia jų budi ir paskutinis žemės atodūsis, paskutinis gyvenimo žodis - mirties paslaptis, nubrėžianti ženklą po žmogaus nueito kelio ribos. Plačiau
2012-01-10
Doc. dr. Edvardą Kriščiūną pažinojau nuo pat pirmųjų jo darbo Vilniaus universitete metų. Tačiau glaudžiau bendrauti pradėjome tik 2005 metais, rengiant renginius prel. Mykolo Krupavičiaus atminimui, į kuriuos pakviestas Edvardas mielai įsijungė. Plačiau
2012-01-06
Eidama 76-uosius metus, sausio 3 dieną mirė dailėtyrininkė, buvusi Vilniaus dailės akademijos (VDA) Dizaino katedros dėstytoja Laimutė Cieškaitė-Brėdikienė, pranešė Lietuvos dailininkų sąjunga. Plačiau
2012-01-05
Sausio 8-13 dienomis Lietuva 21-ąjį kartą minės tragiškų Sausio 13-osios įvykių metines ir Laisvės gynėjų dieną. Plačiau
2011-12-20
Mama, Tu neraudok šį vakarą prie Kūčių stalo, Nevilgyk ašarom senas akis - Ir tyruose toli, čia už Uralų, Gyvoj širdy nemiršta dar viltis! Plačiau
2011-12-20
Čekams gedint sekmadienį mirusio buvusio prezidento Vaclavo Havelo, šalies spauda svarsto, ar jis jautėsi atlikęs savo politinę misiją. Plačiau
2011-12-19
Sulaukęs 75 metų, sekmadienį mirė Vaclavas Havelas, pirmasis Čekijos Respublikos prezidentas po Aksominės revoliucijos, nuvertusios komunistinį valdymą, skelbia BBC. Plačiau
2011-12-16
Eidama 72-uosius metus, antradienį mirė žymi teatro pedagogė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė Algė Savickaitė Plačiau
2011-12-15
Lapkričio 19 d. 16 val. (Kristaus karaliaus šventės išvakarėse) Anykščių sakralinio meno centre buvo paminėtos mons. Alberto Talačkos 90- ųjų gimimo metinės. Šventėje, kurią sukūrė knygos leidėjai, sakralinio meno centro darbuotojai, dalyvavo daugybė žmonių ir keli kunigai. Plačiau
2011-12-13
Antradienį, eidamas 73-iuosius metus, po sunkios ligos mirė Vilniaus praeities tyrinėtojas, senųjų sostinės vietovardžių gaivintojas, rašytojas, kolekcininkas ir mecenatas Antanas Rimvydas Čaplinskas. Plačiau
2011-10-28
Jau seniai nutilo Tavo žodžiai, Ir žmogaus lemtis užmerkė Tau akis. Dabar klausyčiausi jų godžiai Per dienų dienas ir per naktis. Plačiau
2011-10-25
Atsisveikinti su Nepriklausomybės Akto signataru, buvusiu Ministru Pirmininku ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovu Bronislovu Lubiu, pašarvotu Mokslų akademijos Didžiojoje salėje, Lietuvos žmonės dar gali šiandien, spalio 26 d., nuo 9 iki 10 val. Plačiau
2011-10-23
Sekmadienį Druskininkuose mirė Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas, vieno didžiausio šalies koncerno ,,Achemos grupė" vadovas Bronislovas Lubys. Plačiau
2011-10-11
Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių bendrijos taryba spalio 2 d. vilniečius pakvietė malda, žodžiu ir daina iškilmingai paminėti 1951 m. spalio 2 ir 3 d. trėmimų akcijos „Osenj“ („Ruduo“) aukas, renginiuose buvo pagerbti visi sovietiniais metais įkalinti, ištremti, grįžę Lietuvon ir negrįžę. Plačiau
2011-10-11
Visuomet, kai atvyksti į Sibirą, ypatingai ten, kur pats praleidai 17 metų, susitinki su ten tebegyvenančiais buvusiais tremtiniais, GUL-ago kaliniais ir jų atžalomis, atsiranda jaudulys, prisimeni savo šeimos tremties ryškesnius, dažniausiai skaudžius epizodus... Tokios kelionės sunkios ne fiziniu krūviu, bet savo dvasine-emocine našta. Ne visi, kam tenka susidurti su tokia praeitimi, nuslepia savo širdies virpulius, dažną išduoda išriedėjusi ašara... Plačiau
2011-10-04
Antradienį buvo pagerbtas prieš 80 metų žuvusio pasieniečio Jurgio Kybarto atminimas. Plačiau
2011-09-30
2011 m. sukanka 60 metų nuo 1951 m. masinių Lietuvos gyventojų trėmimų. Trėmimai vyko kovo, rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesiais. Masiškiausi 1951 metų trėmimai vyko spalio 2 – 3 d. Plačiau
2011-09-23
Šiemet sukanka 70 metų, kai su nacių okupacijos pradžia prasidėjo ir masinis Lietuvos žydų bendruomenės naikinimas. 1941 m. rugsėjo 23 d. buvo likviduotas Vilniaus getas, dalis jo gyventojų buvo sušaudyti Paneriuose, kita dalis kalinių išvežti iš Lietuvos į koncentracijos stovyklas. Plačiau