VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

2016-05-20
„Kas Tu, žmogau, esi?“, - viename savo eilėraštyje klausė Zarasų rajono Antalieptės apylinkės šviesuolis Algirdas Bertašius.  Plačiau
2016-04-22
Žmogus nuo pat savo gyvavimo pradžios stengėsi pažinti augalus, gyvūnus, gamtos reiškinius, nes nuo jų priklausė ir tebepriklauso visų mūsų gyvenimas Plačiau
2016-04-04
2016 m. vasario 16 dieną istorijos mokslų daktarę, religijos istorikę, visuomenininkę Aldoną Vasiliauskienę Respublikos Prezidentė D. Grybauskaitė apdovanojo Lietuvos valstybės ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi Plačiau
2016-03-21
Motiejus Valančius – vienas žymiausių 19 a. lietuvių intelektualų. Jis mokslininkas, vyskupas, rašytojas, istorikas, liaudies švietėjas, lietuvių tautos žadintojas, kalbos gynėjas, aktyvus gražesnio, teisingesnio gyvenimo kūrėjas, blaivybės apaštalas. Tat minėdami jo 215-ąsias gimimo metines, glaustai pažvelkime į jo nuopelnus. Plačiau
2016-03-21
Greitai, kovo 25 dieną žinomas enciklopedininkas Antanas Račis pažymės gražią sukaktį. Kaip žurnalistui daug kartų teko susitikti su A. Račiu. Plačiau
2016-03-01
Vasario 16-ąją pasitinku laikydamas rankose Antano Žilėno knygą, kurios viršelis padabintas Lietuvos trispalve ir baltu užrašu „Kelias“. Plačiau
2016-01-16
Profesorius Dovydaitis pasižymėjo nepaprastu darbštumu, smulkmenišku pareigingumu, skrupulingu sąžiningumu, o ypač išgarsėjo labdariška veikla – taip jis įgyvendino vieną svarbiausių katalikybės– Meilę artimui – principą. Plačiau
2016-01-12
Kalėdiniai varpeliai jau aptilo. Nebeplėšo dangaus įvairiaspalviai fejerverkai. Mintys sukasi apie kitus įvykius.Artėjame prie Sausio nakties, kuri prieš 25-erius metus pakoregavo suvokimą apie pareigą, atsakomybę, žmogų ir Tėvynę. Plačiau
2015-12-29
Vilniuje, Tautinių mažumų namuose įvyko vilnietės, žinomos baltarusių žurnalistės, redaktorės, rašytojos Zoskos Veras knygos “Kol ranka plunksną laiko” pristatymas Plačiau
2015-11-28
1900 m. žandarai, darydami kratą pas daktarą Vaineikį Palangoje, rado sąrašą lietuvių inteligentų, kuriame buvo minima ir J. Jablonskio pavardė. To pakako, kad krata būtų atlikta ir pas J. Jablonskį. Plačiau
2015-11-24
Šiais metais minime išskirtinės asmenybės – Lietuvos kalbininko, publicisto, pedagogo, vadovėlių autoriaus, literatūrinės lietuvių kalbos normintojo, įvairiausių mokslo sričių terminologo Jono Jablonskio (1860–1930) – 155-ąsias gimimo metines. Plačiau
2015-11-03
Minint etnografinių regionų metus puiki proga prisiminti tas asmenybes, kurios lietuvių kultūrą praturtino istoriniais, etnografiniais ar dialektologiniais duomenimis Plačiau
2015-10-24
Gal prieš penkerius ar šešerius metus darbščioji ir įžvalgioji lietuvių literatūros tyrėja prof. Viktorija Daujotytė-Pakerienė kažkuria proga Vilniaus universiteto Filologijos fakultete iškėlė mintį, jog reikėtų rengti ir leisti žymiųjų fakulteto dėstytojų gyvenimą ir mokslinę veiklą nušviečiančias knygas Plačiau
2015-10-17
Turbūt  nepasakysiu didelės naujienos, jei teigsiu, kad televizijoje žurnalistai gali daug greičiau sublizgėti, negu dirbdami radijuje Plačiau
2015-10-09
2015 m. rugsėjo 25 d. Utenos kultūros centre buvo paminėti du svarbūs Utenos kraštui jubiliejai: Leidyklos – spaustuvės „Utenos Indra“ – 25-metis ir šios spaustuvės įkūrėjo ir savininko Antano Kibicko 70-metis. Plačiau
2015-09-25
Brandūs bendradarbiavimo saitai siejo lietuvių rašytoją, poetę, prozininkę, JAV visuomenės veikėją Alę Rūtą (Eleną Nakaitę – Arbienę) su Rokiškio kraštu. Šiais metais paminėsime Alės Rūtos šimtąsias gimimo metines. Ji mus paliko 2011 m. gruodžio 31dieną... Plačiau
2015-09-25
Redaktorius beveik kiekvieną savaitę susitikdavo su prezidentu Antanu Smetona ir kalbėdavosi valandą ar pusantros. Patekti pas prezidentą buvo labai paprasta, tereikėdavo paskambinti adjutantui ir susitarti dėl laiko. Plačiau
2015-09-12
Dr. Aldonos Vasiliauskienės 70-mesio jubiliejus, gražiai minėtas įvairiose Rytų Lietuvos vietose visą liepos mėnesį, savo kulminaciniu renginiu pasirinko Kupiškio rajono Skapiškio miestelį. Neatsitiktinai. Skapiškis, žinomas mums iš Maironio eilių apie nuskendusį varpą ir Antaną Strazdelį yra taip pat susijęs su dr. A. Vasiliauskienės ankstyvuoju vaikystės laikotarpiu. Plačiau
2015-08-29
I.Kantas yra sakęs, kad „vienas svarbiausių ir beveik neklaidingas vidinės kultūros rodiklių“ yra „mokėjimas kantrai, dėmesingai išklausyti kitą“. Plačiau