VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

2020-09-04
Ežeras – ešerio sapnas, ežeras – debesies aitvaras, ežeras – nakties gelmė, ežeras - vėjo brolis. Bet visi ežerai – mūsų lūkesčių taurės. Plačiau
2020-09-01
Kad ir ką berašytų Jonas Laurinavičius literatūrinės kraštotyros temomis, jo rašiniuose visų pirma jaučiama žurnalisto ranka. Jis stengiasi į aprašomus žmones, įvykius, istorinius faktus ne tik savaip, savitai pažiūrėti, bet ir pateikti medžiagą intriguojančiai, kartais netgi su detektyvo prieskoniais. Tai iliustruoja ir dauguma jo esė, sudėtų į knygą „Ąžuolai žalieji“ (2020), kurią išleido „Naujojo lanko“ leidykla. Plačiau
2020-08-31
Liepos 27-ąją Vilniaus Tarptautinės literatų, poetų ir menininkų gildijos nariai „Vingis“ susirinko į Vilniaus tautinės bendrijos namus aptarti kūrybos konkursui rašytų darbų įvertinimo. Renginyje dalyvavo 28 žmonės. Renginį vedė būrelio „Vingis“ pirmininkė Onutė Kulbokienė. Plačiau
2020-08-31
Patys sunkiausi pokario metai. Mus, kaimo vaikus, Laukuvos gimnazijos mokytojas Petras Jakštas susodino į atvirą sunkvežimį „palutarką“ (autobusiukų tada nebuvo) ir atidardino į Klaipėdą. Pažadėjo nuvesti į teatrą. Niekas iš mūsų jūros nebuvo matę. O čia dar teatras. Tikras teatras! Ėjome nuo griuvėsių jau pravalytomis gatvėmis. Tokių baisių griuvėsių irgi nebuvome matę. Teatras švietė iš tolo – vienintelis nepaliestas griovimo gaivalo, kaip ramybės sala. Kažkoks šventas laukimas. Už sunkių ąžuolinių durų iškart į akis krito liustros, didžiulės, kaip bažnyčioje. Ir krėslai. Tokios skaisčios bijūnų spalvos niekur nebuvau matęs ir iki šiol nemačiau. Tas bijūnų spalvos aksomas išliko atminty kaip įžanga į paslaptį, į teatrą. Vyskupų spalva. Plačiau
2020-08-28
Nedaug tokių vietų Lietuvoje, kaip Dangės santaka su Kuršių mariomis – čia visada pajauti sūkuringą gyvenimo kelionės dvelksmą! Kylam! Atrodo, tave, kaip laivo burę, pagauna pajūrio vėjai – kviečia lėkti mariomis, žvalgyti pakrantes, skrieti virš Nerijos smėlio juostos, aprėpti akimis visą Baltiją!  Plačiau
2020-08-28
Čia Lietuva – mūsų valstybė, Tėvynė ir gimtinė. Čia mūsų namai, gimtoji žemė, gamtos grožis visus 4-rius metų laikus supa mūsų teritoriją. Čia gyvena įvairių tautybių žmonės ir gerbia lietuvių tautą už draugiškumą, kultūrą. Ir jiems patinka čia gyventi, dirbti, mokytis. Vieni iš kitų mokomės pažinti kultūrą, rasti bendrų pomėgių ir gražiai sugyventi. Plačiau
2020-08-24
Nors vasara dalina paskutines dienas, kultūros renginių dar gausu. Koncertų, spektaklių (net premjerų) rengėjai dar planuoja ir rugsėjo, spalio mėnesiais. Plačiau
2020-08-18
Rimantas Kaulakys išleido knygą „Širvio kalnas“. Nenurodyta leidykla ir koks knygos tiražas. Tik – vieta ir metai Vilnius, 2019.  Leidžiant knygą už  asmenines ar rėmėjo lėšas, taip būna neretai – ji be visų leidybai skirtų rekvizitų. Plačiau
2020-08-10
2020 m. rugpjūčio 10 d. Istorinės Prezidentūros kiemelyje Kaune vyko tradicinis (vyksta nuo 2008 m.) pirmojo prezidento Antano Smetonos 146-ųjų gimimo metinių paminėjimas. Plačiau
2020-08-08
Išsiilgę viešų susitikimų ir bendrystės, Vilniaus tarptautinės literatų, rašytojų ir menininkų Gildijos „Vingis“ nariai rinkosi į Tautinių bendrijų namus. Ši popietė buvo skirta  artimiau susipažinti su žurnaliste, knygų apie meną autore, nenuilstančia keliautoja, profesionalia fotografe ir poete Regina Jakučiūnaite. Susidomėję klausėmės Reginos pasakojimo apie ryškų nueitą gyvenimo kelią ir įvairiapusę kūrybą. Plačiau
2020-08-01
Liepos 18-19 dienomis per nedidelį Užnemunės miestelį nuo seno kiek juokingu pavadinimu Balbieriškis nuvilnijo didelė šventė – parapijos ir bažnyčios 500 metų jubiliejus. Pandemijos apribojimai jos nė kiek nesumenkino: per miestelį žygiavo pučiamųjų orkestras, prie bažnyčios jis surengė koncertą, o pačiuose Dievo namuose įvyko solidžios šiam jubiliejui skirtos knygos pristatymas. Gi sekmadienį – šv. Mišios, Kryžiaus su nuo 2013 m. rugpjūtį bažnyčią sunaikinusio gaisro išlikusiu apdegusiu Nukryžiuotuoju atidengimas, o šventoriuje visi galėjo pabendrauti prie šv. Magdalenos atlaidų skanėstų. Plačiau
2020-07-25
Nacionalinėje dailės galerijoje kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas kartu su Latvijos Respublikos kultūros ministru Nauriu Puntuliu ir Estijos Respublikos kultūros ministru Tõniu Luku dalyvavo parodos „Laukinės sielos. Baltijos šalių simbolizmo dailė“ atidaryme. Šioje parodoje eksponuojami 36 iškiliausių Estijos, Latvijos ir Lietuvos dailininkų darbai, sukurti XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Iš viso pristatomi 126 tapybos, grafikos ir skulptūros darbai bei reti laikmečio leidiniai. Plačiau
2020-07-24
Šių metų liepos 28 d. habilituotai humatarinių mokslų daktarei, istorikei, profesorei, knygos „Varėna istorijos kelyje“ sudarytojai Reginai Žepkaitei  būtų sukakę 95-eri metai. Plačiau
2020-07-24
Birutės vaikystė prabėgo žydinčiame  Žemaitijos vienkiemyje. Jau nebėra tų didžiulių beržų, nukelti vartai, atvėrę kelią į gyvenimą. Ten pasiliko  vaikiškos godos, smėliuke nebeįžiūrimos pėdutės, gal ir nerealios svajonės... Plačiau
2020-07-17
Paroda yra apie Kaune Veršvuose veikusį   AB „Inkaro“ (1933- apie 2000) fabriką ir jo žmones, kuri kviečia žiūrovą žingsniuoti mažai pramintu keliu: pramonės istorijoje atrasti naujas spalvas ir prasmes – užmirštas ar paslėptas. Parodos eksponatai – unikalūs kūriniai ir masinės gamybos produkcija, rikiuojasi fabriko konvejerio įkvėptoje parodos įrangoje, sukurtoje Office De Architectura architektų. Šis konvejeris (angl. convey – perduoti, perteikti) perteikia alternatyvų pasakojimą apie mūsų istoriją ir tapatybę.  Parodos konvejerį „užveda“ Edmundo Saladžiaus sukurtas akvarelių ciklas.   Plačiau
2020-07-16
Birželio 30 d. Lietuvos medicinos biblioteka pakvietė į vaikų gydytojos Ivetos Skurvydienės poezijos knygos „Sraigė ant asfalto“ sutiktuves. Plačiau
2020-07-13
2020-ųjų pirmojo pavasario mėnesio – kovo pradžios žemės kilimas jau buvo išmargintas žaliais lapų piešiniais, žibuoklių puokštelėmis  ir pilnais gyvybės alaso krokų, snieguolių, žydrių ir kitų ankstyvųjų gėlių žiedais, pasirengusiais nustebinti spalvų gama.  Plačiau
2020-07-13
Šeštadienio vakarą Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje šventiškai suskambo XXIV Thomo Manno festivalio akordai – dėl karantino organizacinių darbų nestabdę ir papildomų apsaugos priemonių ėmęsi rengėjai jau pirmąjį vakaro sulaukė didžiulio klausytojų susidomėjimo. Festivalyje debiutavusi garsioji lietuvių dirigentė Mirga Gražinytė-Tyla publiką sužavėjo nuoširdumu. Plačiau
2020-06-29
Kauno „Naujojo lanko“ leidykla išleido rašytojo, dramaturgo Virginijaus Bielskio atsiminimų, laiškų ir eilėraščių 120 puslapių knygą „Panakačio kaimo šviesa“. Tai jau antroji Virginijaus knyga, skirta Amžinybėn išėjusiai mamai Liudgardai. Plačiau
2020-06-24
Mokytojas, visuomenės veikėjas, knygos „Manoji Dzūkija“ autorius Jonas  Miškinis gimė 1895 m. birželio 30 d. Musteikos kaime, Marcinkonių valsčiuje. Plačiau