VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

ISTORIJA

2024-05-08
Jau prabėgo 75 metai, kai į Vakarus paskutinį kartą per vadinamąją geležinę uždangą sėkmingai prasiveržė Lietuvos laisvės kovotojų pasiuntiniai ir bent iš dalies įvykdė uždavinį – perduoti žinias į laisvąjį pasaulį. Plačiau
2024-04-07
Tikriausiai kiekvienas Lenkijos gyventojas žino Katynės, kiekvienas Baltarusijos gyventojas žino Chatynės, o kiekvienas Lietuvos gyventojas žino Pirčiupio žudynes. Plačiau
2024-02-17
Prabėgo šimtmečiai nuo penktojo m.e. amžiaus. Neramūs prūsai, būdami arčiausiai vakarų Europos, ypač jų galingi žyniai gerai suprato kylantį per krikščionybę pavojų.  Plačiau
2024-02-01
1944-ieji – sudegintų lietuviškų sodybų ir kaimų metai. Sovietų naratyvui tinkanti vokiečių sunaikinto Pirčiupių kaimo (1944.06.03) istorija buvo plačiai viešinama, nutylint Plačiau
2024-01-10
Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, Europos šalyse prasidėjo intensyvi gyventojų migracija, kurios dažniausia ir bene svarbiausia forma buvo repatriacija.  Plačiau
2023-12-21
Žinias apie Lietuvos gyventojus, po 1917 m. likusius gyventi sovietinėje Rusijoje pradėjau rinkti 1984 m. Tuomet dar sutikdavau vieną, kitą lietuvį, dalyvavusį 1917 m. bolševikiniame perversme ir Pilietiniame kare. Plačiau
2023-12-15
Tarpukario Lietuvoje ir ypač Kaune klestėjusi moderni architektūra, dailė ir tautinio stiliaus paieškos savo ženklus paliko ne tik gimtinėje. Plačiau
2023-12-08
Šiemet sueina 80 metų, kai 1943 metų gruodžio 24-25 dienomis pabėgo 64 kaliniai iš Kauno IX forto. Istorijai visada smalsu  ir visuomet iškyla klausimas –  kas pirmas organizavo šį kalinių pabėgimą? Plačiau
2023-12-02
2023-aisiais minėdami šv. Juozapato kankinystės 400-metį, vėl prisimename jo puoselėtus idealus bei priesakus, įtvirtintus aktyvia ekumenine ir socialine veikla. Plačiau
2023-09-30
Šių metų rugsėjo 15 d. Vilniaus rotušėje forume „Lietuviai XX amžiaus I pusės Vilniuje: kas atmintina?“ pranešimą perskaitė autorius dr. Bronius Makauskas, istorikas, diplomatas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius emeritas, Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys. Plačiau
2023-09-30
Rengiant dar vieną straipsnį apie Klaipėdą ir Klaipėdos kraštą, akis užkliuvo už įdomios informacijos, primenančios aršias Lietuvos kovas už šio regiono gražinimą. Plačiau
2023-09-22
Seinų netekimas sukėlė didžiulį visuomenės nusivylimą. Lietuvos kariai, piktindamiesi esama padėtimi, patys prašėsi siųsti juos į lenkų frontą. Plačiau
2023-09-16
Tęsiame pasakojimą apie Dariaus ir Girėno paminklą Pščelnike. Laikui bėgant paminklo būklė prastėjo ir reikėjo pasirūpinti jo atnaujinimu. Plačiau
2023-09-16
Nagrinėjant Vilniaus krašto lietuvių padėtį tarpukario laikotarpiu, ypač svarbus 1936 m. lapkričio 3 d. Vilniaus vaivadijos valdyboje vykusios slaptos saugumo referentų konferencijos (tituliniame lape vadinamos suvažiavimu) protokolas. Dešiniajame titulinio lapo kampe protokolas turi užrašą „Griežtai slaptai. Laikyti užrakintą“. Plačiau
2023-09-02
Prieš 65 metus, 1958 m. rugpjūčio 28–31 dienomis Niujorke susirinkę lietuvių pabėgėlių (dipukų) atstovai, kuriuos delegavo įvairiose šalyse įsteigtos bendruomenės, paskelbė, kad oficialiai yra įkurta Pasaulio lietuvių bendruomenė ( PLB) Plačiau
2023-09-02
Kalbant apie rytinę Lietuvos sieną, reikia grįžti į XIII a., į Lietuvos valstybės kūrimosi laikus. Plačiau
2023-09-02
Pirmasis pasaulinis karas pakeitė Europos geopolitinę padėtį ir sudarė galimybę Lenkijai ir Lietuvai atgauti nepriklausomybę. Plačiau
2023-08-26
Sunku atspėti ateitį ne tik dėl to, kad realybė dažnai pasirodo esanti gerokai lakesnė, nei mūsų fantazijos, bet ir todėl, jog žmogui būdinga tikėtis, kad kaip yra šiandien, taip bus ir rytoj, poryt ir... gal visada.  Plačiau
2023-08-26
Jeigu nuo Pasvalio važiuosite link Daujėnų, ant Žadeikių kalnelio jūsų dėmesį atkreips kairėje kelio pusėj liepų ir obelų tankmėje pasislėpusi buvusi Bernardo Brazdžionio pradinė mokykla, o dešinėje tolėliau Plačiau
2023-08-26
Paprastai valstybės didžiuojasi ir vertina, tai kad jos ribojasi su jūra. Jūrinės valstybės statusas tarsi papildo jos galimybes santykiuose su kitomis šalimis, didina jos ekonominę galią, strateginį statusą. Plačiau