VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Tautos mokykla

2018-12-28
Pastarieji dveji metai – 2017-ieji ir šie – 2018-ieji – itin svarbūs lietuvių tautinio ir apskritai baltų kostiumo populiarinimui pirmiausia parodomis Plačiau
2021-03-01
Beržai (Betula) mūsų miškų puošmena ir vieni iš labiausiai paplitusių medžių, kuriuos tikrai visi atpažįsta iš baltos spalvos tošies žiemą Plačiau
2020-12-23
Iš vaikystės prisimenamos Kalėdų šventės, jų rengimas ir Kūčių vakaro laukimo akimirkos buvo tokios džiuginančios, jog  leidžia pasijusti taip maloniai, nesulygintinai su dabar, tik komercinėmis dovanų  pirkimo tendencijomis tapusiomis Kalėdomis. Plačiau
2019-10-05
Konstantinas Liuberskis gimė 1913 m. liepos 23 d. Stungiuose (dabartinis Joniškio rajonas ), augo ūkininko šeimoje. Mokėsi Žagarės progimnazijoje. 1932 m. gegužės 1 d. pradėjo mokytis Karo aviacijos mokykloje Kaune, kurią 1934 m. lapkričio 1 d. baigęs, paskirtas į tarnybą 3-iojoje bombonešių eskadrilėje Zokniuose. Plačiau
2019-09-13
Doc. A. Pupkio viso gyvenimo profesinė veikla susijusi su Lietuvių kalbos kultūra, lietuvių kalbos sąjūdžiu 1968–1988 m., todėl jo žodis apie mokytoją Antaną Poškų ypač svarbus, reikšmingas, todėl ištraukėlę iš profesoriaus monografijos čia ir pateikiu: „Įvairia pagalba (kalbos – J. L.) redakcijai talkino Respublikinės kalbos komisijos narys (nuo 1972), Plačiau
2019-09-07
 Penki kilometrai iš Mažeikių Ežerės kryptimi – Buknaičių kaimas, prigludęs prie Vadakties upės (Ventos intako), skiriančio Lietuvą nuo Latvijos. Jau prieš karą abipus valstybių sienos stovėjo muitinės. Lietuviškoje pusėje medinis pastatas neišlikęs, o latvių pusėje – ligi šiol stovi dargi su memorialine lenta, skelbiančia, kad šiame pastate 1945 m. gegužės 8 d. hitlerininkų Kuršo grupuotė pasirašė besąlygišką kapituliaciją. Plačiau
2019-08-30
Mūsų dienų lietuviams inteligentams labai retam bus girdėtas Jurgis Šlapelis (1876–1941) ir jo žmona Marija Šlapelienė-Piaseckaitė (1880–1977), nebent juos bus įsidėmėję tie, kurie yra apsilankę Vilniuje Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje ar atidžiau susipažinę su mūsų sostinės XX a. pirmosios pusės kultūros gyvenimu. Plačiau
2019-06-02
Seimo Švietimo ir mokslo komitetas, atsakydamas į Lenkijos pusės suorganizuotą vizitą ir tęsdamas pradėtą konstruktyvų bendradarbiavimą, surengė Lenkijos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir jaunimo komisijos delegacijos vizitą Lietuvoje.  Plačiau
2019-05-24
Gegužės 15 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, pakvietus Lietuvos sakaliukų sąjungos  dienos centrui „Padėk pritapti“ irNanook Multimedia parodytas kanadiečių dokumentinis filmas „Nesuskaičiuoti žmonės. Nutylėta romų istorija“. Filme atskleidžiama romų diskriminacijos ir genocido istorija daugiausiai II pasaulinio karo metais. Plačiau
2019-02-08
Vasario 8 d. Lietuvos Nepriklausomybės kovų 100-mečiui ir kautynių su bolševikais Jiezne pergalei minėti vyks renginys „Išgelbėję Lietuvos nepriklausomybę“.  Plačiau
2019-02-07
“Žiema, žiema, bėk iš kiema!” Per šimtmečius Lietuvos kaimo žmonės kūrė, tobulino, saugojo kalbą, tautosaką, papročius. Plačiau
2019-01-14
Minint Laisvės gynėjų dieną kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus sako, kad viltingai žiūri į ateitį, bet, jo nuomone, reikėtų drąsiau pasisakyti prieš valstybėje esančias negeroves. Plačiau
2019-01-12
Sausio 12 d. Vilniuje dvidešimt aštuntąjį kartą įvyko pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“. Pagerbdami Lietuvos laisvės gynėjus simbolinę trasą nuo Antakalnio kapinių iki Televizijos bokšto įveikė 7700 žmonių. Plačiau
2019-01-02
  LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS  SKYRIAUS TARYBA  2019 metai – Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto metai   2019-02-16 Deklaracijos pasirašymo 70 metų jubiliejus Plačiau
2018-12-21
Neliūdėk, močiute, kad prie Kūčių stalo Šiemet mano vieta pasiliks tuščia. Ir nelauš iš rankos Tau baltos plotkelės Ta, kur pernai laužė ir dar buvo čia. Plačiau
2018-12-18
Nevyniojant į vatą: tauta grįžo prie pagonybės, nes netikra krikščionybė (atmiešta pagoniškais, ne Kristų, bet įvairius stabus garbinančiais ritualais) nedavė vaisių. Ar surogatas prilygsta originalui? Plačiau
2018-12-04
Gruodžio 6 d. Jonavos sporto arenoje vyks Lietuvos kariuomenės karinės kovinės savigynos turnyras, skirtas paminėti Lietuvos kariuomenės atkūrimo 100-ąsias metines.  Plačiau
2018-12-01
Gamta gyvena savo gyvenimo dėsniais. Ritmingai ir nenukrypstamai sukasi ratu nuo pavasario, vasaros, rudens iki žvarbios žiemos. Suksis tol, kol Žemės planeta suksis aplink Saulę Plačiau
2018-09-30
Mūsų troleibuse esame  trys: du Jonai ir ponas Storas, kaip žinoma, suvalkietis, gimęs Sasnavoje (prie Marijampolės). Vasarą leidome kaime. Dabar važinėsim dažniau.  Plačiau
2018-09-25
Autoriai nagrinėja Afrikos kaimiečių ir Lietuvos politinės klasės elgesio kultūras ir, keista, randa panašumų, nors, kaip žinoma, pas mus hienų, gana nesimpatiškų, naktimis besimaitinančių dvėseliena, žvėrelių, nėra. Plačiau