VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Kultūra

07.20. Paskelbti trumpametražių filmų konkurso, skirto Žemaitijos metams paminėti, laureatai

Virginijus Jocys, 

EKGT tarybos narys, Žemaitijos regioninės tarybos pirmininkas  

Kelmės kultūros centre 2019-07-11 įvyko audiovizualinių kūrinių (trumpametražių filmų, TV laidų) konkursas „Pasiruokavimā“, skirtas Žemaitijos paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800 metų sukakčiai.

Konkursą organizavo Kelmės kultūros centrasir Žemaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba. Organizatoriai kvietė visus kūrėjus pasidalinti sukurtais audiovizualiniais kūriniais, parodančiais Žemaitijos savitumą. Konkurso tikslas - skatinti vaizdo medžiagos kūrėjų kūrybiškumą, saviraišką, pilietiškumą bei pateikti kuo daugiau autentiškos informacijos apie Žemaitiją, šio regiono tradicijas, paveldą ir žmones. Kiekvienas autorius ar autorių grupė galėjo pateikti ne daugiau nei 3 vaizdo medžiagas, filmus, TV laidas.

Komisijos nariai ir organizatoriai

 Konkurso vertinimo kom. narys V. Jocys po renginio su I vietos laureate D. Grikšiene

 I vietos diplomas Daivai Grikšienei. Rasos Jocienės nuotraukos

Konkurse dalyvavo 15 autorių (ir kolektyvų), kurie pateikė 20 kūrinių. Pateiktuose kūriniuose dokumentiniai ir meniniai pasakojimai apie Žemaitijos kultūrą, istoriją, asmenybes, tautodailę, tradicijas, gyvenamą aplinką ir gamtą. Garso takeliuose skambėjo žemaičių kalba, melodijos, paukščių balsai. Vieni kūrėjai naudojosi tik savo patirtimi ir techniniais resursais, kiti tai darė pasiremdami fondų parama. Audiovizualinių kūrinių trukmė nuo 7 iki 59 minučių.

Pateiktus kūrinius vertino penkių asmenų komisija:

Komisijos pirmininkas – Justinas Lingys, Lietuvos kinematografininkų sąjungos narys.

Virginijus Jocys – istorikas, LR Seimo EKGT tarybos narys, Žemaitijos regioninės tarybos pirmininkas.

Dr. Vytautas Tumėnas – etnologas, menotyrininkas.

Rimantė Daugėlaitė Cegelskienė – Lietuvos trumpametražių filmų agentūra „Lithuanian short“ vadovė. Deleguota LR Kultūros ministerijos.

Sigita Dacienė – EKGT vyriausioji specialistė Žemaitijos regionui.

Komisijos įvertintus pirmų trijų vietų kūrėjus, LR Kultūros ministerija apdovanojo diplomais: I vieta skirta Daivai Grikšienei (Šiauliai) už konkursui pateitus darbus - „Žemaitis fizikas su etnografo pašaukimu“ 2018 m. ir kt. dokumentinius filmus; II vieta - Ritai Ščiglinskienei (Kelmė), už pateiktus 2018 m. darbus „Muna akmenele“, „Pažintys. Dailininkas Andrius Seselskas“; III vieta - Jonui Tilvikui(Klaipėda), už pateiktą 2011 m. darbą„Kraštotyrininkas, kryždirbys Klemensas Lovčikas“. Laureatams skirtos vertingos Kelmės rajono savivaldybės, Žemaitijos regioninės EKGT ir Šilalės kraštiečių draugijos įsteigtos dovanos, tautodailės kūriniai ir leidiniai, o LRT pasiruošusi suteikti galimybę prizininkams – pateikti darbus vertinimui dėl transliavimo per LRT plius kanalą. Konkurso dalyviams: Rimantui Rokui Jonaičiui (už kūrinį „Mergas dūdas puč“) ir Viktorui Gundajevui (už kūrinį „Žemaitijos kinas“) skirti specialūs prizai. Visiems kūrėjams, konkursui pateikusiems kūrinius, įteiktos padėkos ir atminimo dovanos.

LR Seimo laikinosios Žemaičių grupės pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė sveikino visus konkurso dalyvius, o padėką perdavė vienai iš šio konkurso organizatorių Ritai Ščiglinskienei. Organizatoriai ir konkurso dalyviai dėkojo konkurso vertinimo komisijai, Kelmės kultūros centro ir asociacijos Lietuvos Kraštotyros draugijos Kelmės skyriaus vadovams, Kelmės r. savivaldybei už palaikymą. Dėkota audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijai „AVAKA" už galimybę trims konkurso dalyviams dalyvauti jos organizuojamajame renginyje liepos 15-17 dienomis, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Išreikšta padėka Žemaitijos regiono Etninės kultūros globos tarybai už palaikymą ir paramą, Etnininės kultūros globos tarybai už informacinę sklaidą.

Regioninio konkurso idėja, kuri keletą metų buvo brandinta, šiemet – realizuota. Daugelis dalyvavusiųjų konkurso baigiamajame renginyje, išreiškė viltį, jog šis audiovizualinių kūrinių konkursas, pasakojantis apie Žemaitijos istoriją, kultūrą, asmenybes ir regioninę tapatybę, bus tęsiamas ir kitais metais.

 

 

Atgal