VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

2018-09-17
Eidama 81-uosius metus mirė teatro ir kino aktorė Nijolė Gelžinytė, pranešė LRT.lt. Šiauliuose gimusi aktorė dirbo Jaunimo teatre, Lietuvos radijuje ir televizijoje, dėstė Lietuvos konservatorijoje bei Vilniaus universitete. Universitete įkūrė teatro studiją „Teatriukas“. Plačiau
2018-09-09
Rugsėjo 8 d. mirė 1992–1996 m. kadencijos Seimo narys, valstybininkas, rezistentas, inžinierius Jonas Algirdas Antanaitis. Plačiau
2018-09-07
Po ilgos varginančios ligos mirė Irena Seliukaitė (1954 05 21 Lingėniškėse – 2018 08 26 Vilniuje). Kas ją pažinojo, bendravo su ja –  o tokių daug visoje Lietuvoje – ši žinia buvo be galo skaudi, sukrečianti. Plačiau
2018-08-30
Mirus Andriui Dručkui - Lietuvos laisvės kovų dalyviui, išsaugojusiam sovietinės okupacijos metais nuo sunaikinimo varinius  Plačiau
2018-08-14
Mirus LŠS Vytauto Didžiojo II-osios rinktinės Kauno 202-osios kuopos šauliui, Kovo 11-osios g. bendrijos nariui, visuomenininkui   BRONIUI ŠABŪNUI (1944-2018)  Sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą  artimiesiems ir bendražygiams. Plačiau
2018-08-08
Antradienį mirė teatrologė, teatro istorikė, hab. dr. Irena Aleksaitė. Rugpjūčio 9 d. jai būtų sukakę 85-eri. Plačiau
2018-07-27
Penktadienį eidamas 91-uosius metus mirė garsus architektas, pedagogas Algimantas Nasvytis.  Plačiau
2018-07-25
Eidamas 91-uosius metus, mirė Lietuvos edukologijos universiteto docentas, mokslų daktaras Justinas Žvingilas. Plačiau
2018-07-20
Gimė gyvenimui 1930 m.  sausio 6 d. Gimė amžinybei 2018 m. liepos 18 d Plačiau
2018-07-16
Visada žavėjausi rašytojos Vidmantės Jasukaitytės kūryba, jos apysakomis ir romanais, dariusiais itin didelę įtaką mūsų kartos moterims, mokiusiais jas ne inkšti Plačiau
07.14. Mirė mokslininkas, miškininkas Vaidotas Antanaitis
2018-07-14
Šiandien, eidamas 90-uosius metus, mirė Lietuvos miškininkas, politinis veikėjas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, 1990-1992 m. Lietuvos Respublikos miškų ūkio ministras Vaidotas Antanaitis. Plačiau
2018-07-14
Šeštadienio rytą Klaipėdos ligoninėje po ilgos ir sunkios ligos mirė Lietuvos poetė, prozininkė, dramaturgė, visuomenės veikėja, Kovo 11-osios Akto signatarė Vidmantė Jasukaitytė, patvirtino Rašytojų sąjunga. Plačiau
2018-07-14
Elena Ona Prasauskienė gimė Skirsnemunėje 1929 m. Baigusi lietuvių kalbą ir literatūrą, dirbo Skirsnemunės vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos mokytoja ir direktoriaus pavaduotoja iki 1977 m., vėliau išvyko gyventi į Kauną. Plačiau
2018-07-08
Po ligos mirė buvęs ilgametis Neringos vadovas, daug metų Klaipėdoje vadovavęs apželdinimo darbams, aktyvus buriavimo sporto skatintojas Aloyzas Puslys, skelbia VE.lt Plačiau
2018-06-26
Eidama 43-iuosius gyvenimo po sunkios ligos į amžinybę iškeliavo žinoma filologė, anglų kalbos edukologė, Lietuvos edukologijos universiteto alumnė Živilė Pocevičienė-Prakapaitė. Plačiau
2018-06-23
Po ilgos ir sunkios ligos, eidamas 85-uosius metus, birželio 21-osios pavakarę mirė žinomas Lietuvos dailininkų ir žurnalistų sąjungų narys, skulptorius ir operatorius Juozas Gerutis Ruzgas.  Plačiau
2018-06-13
Gimė Panevėžio aps. Subačiaus valsč. Surdegio k.  ūkininkų Jono Kaminsko (1896–1968) ir Emilijos Urbonaitės-Kaminskienės (1898–1990) 8 vaikų šeimoje. Plačiau
2018-05-07
Lietuvos mokytojų literatų ,,Spindulio“ draugijos narė Vlada Brazauskytė – Šveikauskienė išėjo amžinybėn. Liko poezija – jos gyvenimo meilė. Liūdime kartu su dukromis Loreta ir Vida, vaikaičiais Donata ir Robertu, provaikaičiu Luku, kuriuos Ji labai mylėjo.             Plačiau
2018-04-21
Šeštadienio naktį mirė vertėjas, kultūrologas, pirmasis žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai“ vyriausiasis redaktorius Petras Kimbrys.   Jis mirė savo nuomose Kaune, BNS patvirtino P. Kimbrio dukra Veronika Kimbrytė. Plačiau
2018-04-20
Lietuvos rašytojų sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad eidamas 80-uosius metus balandžio 20-ąją mirė Lietuvos rašytojų sąjungos narys, poetas, prozininkas ir vertėjas Mykolas Karčiauskas.  Plačiau