VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

2019-04-29
Balandžio 28 d. rytą eidamas 71-uosius metus po ilgos ir sunkios ligos Vilniuje mirė spaustuvininkas, leidėjas bei mecenatas Petras Kalibatas. P. Kalibatas vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo spausdinti knygas jai atgavus Nepriklausomybę.  Nuo 1994-ųjų, kai įkūrė savo spaudos ir leidybos įmonę, spaustuvininkas itin prisidėjo prie šalies knygų leidybos sektoriaus garsinimo visoje Europoje. Plačiau
2019-04-19
Mirus Lietuvos partizanų ryšininkei, politinei kalinei, tremtinei, Kovo 11-osios gatvės bendrijos narei, ONUTEI STAUGAITYTEI-STAUGAITIENEI (1926-2019) Plačiau
2019-04-19
Balandžio 17-ą mirė skulptorius, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiaus kavalierius, ilgametis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojas Jonas Jagėla (1945-2019).    Plačiau
2019-04-01
Kovo 31 d. mirė VIII Seimo narys, buvęs žemės ūkio ministras, agronomas Jeronimas Kraujelis. J. Kraujelis gimė 1938 m. vasario 16 d. Panevėžio rajono Šlekių kaime. Plačiau
2019-03-18
Pirmadienį netekome Lietuvos partizaninio judėjimo dalyvio, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio organizacijos štabo viršininko, dimisijos majoro, Laisvės premijos laureato Vytauto Balsio-Uosio. Plačiau
2019-03-03
Sekmadienį sukanka metai, kai Lietuva neteko operos solisto Virgilijaus Noreikos. Šeštadienį Vilniuje prasidėjo renginiai maestro V. Noreikai atminti. Plačiau
2019-01-27
Sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimos nariams,  artimiesiems bei bendražygiams. Tegul Kazimiero Kęstučio patriotiškumo ir pilietiškumo idėjos bei geri darbai visada išlieka mūsų atmintyje. Plačiau
2019-01-26
Sulaukęs 86-erių metų, mirė įžymus ir ryškus Prancūzijos kompozitorius Mišelis Legrandas (Michel Legrand), kuris per daugiau negu pusę amžiaus trukusią karjerą laimėjo tris „Oskarus“ ir penkias „Grammy“ statulėles, šeštadienį pranešė jo atstovas spaudai Sulaukęs 86-erių metų, mirė įžymus ir ryškus Prancūzijos kompozitorius Mišelis Legrandas (Michel Legrand), kuris per daugiau negu pusę amžiaus trukusią karjerą laimėjo tris „Oskarus“ ir penkias „Grammy“ statulėles, šeštadienį pranešė jo atstovas spaudai Sulaukęs 86-erių metų, mirė įžymus ir ryškus Prancūzijos kompozitorius Mišelis Legrandas (Michel Legrand), kuris per daugiau negu pusę amžiaus trukusią karjerą laimėjo tris „Oskarus“ ir penkias „Grammy“ statulėles, šeštadienį pranešė jo atstovas spaudai Sulaukęs 86-erių metų, mirė įžymus ir ryškus Prancūzijos kompozitorius Mišelis Legrandas (Michel Legrand), kuris per daugiau negu pusę amžiaus trukusią karjerą laimėjo tris „Oskarus“ ir penkias „Grammy“ statulėles, šeštadienį pranešė jo atstovas spaudai Plačiau
2019-01-23
Savo namuose eidamas 97-uosius Niujorke trečiadienio rytą mirė žinomas menininkas, filmų kūrėjas Jonas Mekas. Pastaruoju metu Jonas Mekas gyveno ir dirbo Niujorke. Plačiau
2019-01-21
Disidencinio sąjūdžio dalyvis Petras CIDZIKAS yra svariai prisidėjęs prie pirmojo dvidešimtmečio Mažosios Lietuvos reikalų tarybos veiklos. Jau 1988-1990 metais jis surengė 50 dienų Pasninko akciją dėl politinių kalinių paleidimo ir dėl dvasinio Lietuvos atgavimo ir Mažosios Lietuvos išlaisvinimo.  Plačiau
2019-01-20
Panemunės kapinėse palaidojome Rimgaudą Voldemarą Saulių Karutį (1934-2019). Rimgaudas Voldemaras Saulius Karutis (1934-2019) buvo Jono Karučio (1900-1943) Lietuvos kariuomenės savanorio, politiko, dviejų Vyčio kryžiaus ordinų kavalieriaus sūnus. Plačiau
2019-01-18
Vilnius gedi pirmadienį mirusio kaimyninės Lenkijos Gdansko mero Pawelo Adamowicziaus. Rytoj į Gdanską išvyks ir laidotuvėse dalyvaus sostinės meras Remigijus Šimašius, o šiandieną Vilniuje prasidėjo minėjimo renginiai: Trijų Kryžių paminklas nušviestas Gdansko miesto vėliavos spalvomis, vakare ant Rotušės fasado įjungta videoprojekcija, skirta atminti broliško miesto merą. Plačiau
2019-01-12
Sausio 11 d., eidamas 93 metus,  po sunkios ligos mirė žymus Lietuvos matematikas, ilgametis Vilniaus pedagoginio instituto (vėliau – universiteto) Matematikos metodikos katedros dėstytojas docentas mokslų daktaras Jonas Teišerskis. Plačiau
2019-01-08
Pirmadienį, sausio 7 d., mirė VI-VIII Seimo narys, buvęs žemės ūkio ministras, agronomas, ambasadorius Vytautas Einoris. V. Einoris gimė 1930 m. vasario 7 d. Kupiškio rajono Urnėniškių kaime gausioje šeimoje. Plačiau
2019-01-08
Lietuvos stalo teniso asociacijos garbės narys (1990), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius (2005), LTOK Olimpinė žvaigždė (2008). Plačiau
2018-12-31
Gruodžio 31 d. mirė satyrikas, prozininkas, vertėjas Jurgis Gimberis, skelbia bernardinai.lt. Plačiau
2018-12-27
Man visi čia sakė, kad esu tik svečias..  Ir lelijos žiedas, ir laukų gėlė.  Žemės balti  sodai, žemės pievos plačios - Tik siaura, kaip lieptas, mūsų pakelė.   [B.Brazdžionis] Plačiau
2018-12-22
Po atkaklios kovos su sunkia liga gruodžio 21-ąją mirė Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) ilgametis studijų prorektorius Kęstutis Šidlauskas, praneša Vytauto Didžiojo universitetas. Plačiau
2018-12-14
Mirus ilgamečiam „Lietuvos aido“ autoriui menotyrininkui Vytautui Paliukaičiui, reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems. „Lietuvos aido“ kolektyvas Plačiau
2018-11-29
 Pirmadienį, 2018 m. lapkričio 26 d., Vilniaus Karveliškių kapinėse šalia žmonos  pedagogės Romualdos (1933–2012)  amžino poilsio atgulė garsus istorikas ir visuomenės veikėjas anykštėnas Antanas Tyla (1929 –10 –28  Bičionyse, Anykščių rj.; mirė 2018–11–23 Vilniuje, eidamas 90 –uosius metus). Plačiau