VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

2019-07-08
Amžinai Romaldo Adomavičiaus atminimą saugos marių bangos. Vandenų stichijos istorijai ir papročiams R. Adomavičius paskyrė savo gyvenimą. Vandenų stichijoje liko ir paskutinis Romaldo atodūsis, o į gimtąją žemę kapitonas sugrįžta jau pelenu..., sakoma sakoma Lietuvos jūrų muziejaus nekrologe. Plačiau
2019-06-30
Eidamas 87-uosius metus po sunkios ir ilgos ligos sekmadienį mirė poetas, vertėjas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Jonas Juškaitis, pranešė Lietuvos rašytojų sąjunga. Plačiau
2019-06-26
fotomenininkė, dailininkė-grafikė, dailininko Rimanto Dichavičiaus žmona. 1954 m. baigė VU Istorijos-filologijos fakultetą ir įgijo bibliotekininkės specialybę Plačiau
2019-06-08
Lietuvos rašytojų sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad birželio 6 d. po sunkios ligos, eidamas 74-uosius metus, mirė Lietuvos rašytojų sąjungos narys, poetas, prozininkas, dramaturgas Juozas Marcinkevičius. Plačiau
2019-06-06
Gegužės 22 dieną po sunkios ligos mirė Petras Klimas jaunesnysis, diplomatas, Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Petro Klimo sūnus, ilgametis aktyvus Prancūzijos lietuvių bendruomenės narys. Plačiau
2019-05-20
Gegužės 19 d. eidamas 82-uosius mirė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Liudvikas Saulius Razma. Liudvikas Saulius Razma gimė 1938 m. vasario 7 d. Plungės rajone, Platelių miestelyje. 1960 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą, ekonomistas. Ekonomikos mokslų kandidatas, docentas. Plačiau
2019-05-15
Antradienį į paskutinę kelionę išlydėtas LRT televizijos laidos "Dviračio žinios" vedėjas, ekonomikos mokslų daktaras Vytautas Šerėnas - amžinojo poilsio jis atgulė Antakalnio kapinėse. Humoristas V. Šerėnas mirė gegužės 10-osios vakarą savo sodyboje, eidamas 60-uosius metus. Plačiau
2019-05-11
Atsisveikinimas su V. Šerėnu vyks Vilniaus laidojimo rūmuose Olandų g. 22, šeštoje salėje. Pirmadienį, gegužės 13 dieną, nuo 12 iki 20 valandos, ir antradienį, gegužės 14 dieną, nuo 10 iki 12 valandos. Urna išnešama 12 valandą. Mišios V. Šerėną bus aukojamos pirmadienį, 19 val., Bernardinų bažnyčioje.  Plačiau
2019-05-11
Penktadienio vakarą netikėtai mirė LRT televizijos laidos „Dviračio žinios“ vedėjas, ekonomikos mokslų daktaras Vytautas Šerėnas. Jis mirė eidamas 60-uosius metus. Plačiau
2019-05-07
„Lietuva neteko talentingo kūrėjo, pedagogo, menininko, kurio tapyti lietuvių kultūros veikėjų portretai, kiti darbai paliko gilų įspaudą Lietuvos XX a. antrosios pusės dailės istorijoje. Išskirtinis ir savitas V. Ciplijausko kūrybos braižas, atspindintis harmoningą ir dvasingą žmogų, puošė ne tik mūsų, bet ir užsienio muziejus. Plačiau
2019-04-29
Balandžio 28 d. rytą eidamas 71-uosius metus po ilgos ir sunkios ligos Vilniuje mirė spaustuvininkas, leidėjas bei mecenatas Petras Kalibatas. P. Kalibatas vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo spausdinti knygas jai atgavus Nepriklausomybę.  Nuo 1994-ųjų, kai įkūrė savo spaudos ir leidybos įmonę, spaustuvininkas itin prisidėjo prie šalies knygų leidybos sektoriaus garsinimo visoje Europoje. Plačiau
2019-04-19
Mirus Lietuvos partizanų ryšininkei, politinei kalinei, tremtinei, Kovo 11-osios gatvės bendrijos narei, ONUTEI STAUGAITYTEI-STAUGAITIENEI (1926-2019) Plačiau
2019-04-19
Balandžio 17-ą mirė skulptorius, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiaus kavalierius, ilgametis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojas Jonas Jagėla (1945-2019).    Plačiau
2019-04-01
Kovo 31 d. mirė VIII Seimo narys, buvęs žemės ūkio ministras, agronomas Jeronimas Kraujelis. J. Kraujelis gimė 1938 m. vasario 16 d. Panevėžio rajono Šlekių kaime. Plačiau
2019-03-18
Pirmadienį netekome Lietuvos partizaninio judėjimo dalyvio, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio organizacijos štabo viršininko, dimisijos majoro, Laisvės premijos laureato Vytauto Balsio-Uosio. Plačiau
2019-03-03
Sekmadienį sukanka metai, kai Lietuva neteko operos solisto Virgilijaus Noreikos. Šeštadienį Vilniuje prasidėjo renginiai maestro V. Noreikai atminti. Plačiau
2019-01-27
Sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimos nariams,  artimiesiems bei bendražygiams. Tegul Kazimiero Kęstučio patriotiškumo ir pilietiškumo idėjos bei geri darbai visada išlieka mūsų atmintyje. Plačiau
2019-01-26
Sulaukęs 86-erių metų, mirė įžymus ir ryškus Prancūzijos kompozitorius Mišelis Legrandas (Michel Legrand), kuris per daugiau negu pusę amžiaus trukusią karjerą laimėjo tris „Oskarus“ ir penkias „Grammy“ statulėles, šeštadienį pranešė jo atstovas spaudai Sulaukęs 86-erių metų, mirė įžymus ir ryškus Prancūzijos kompozitorius Mišelis Legrandas (Michel Legrand), kuris per daugiau negu pusę amžiaus trukusią karjerą laimėjo tris „Oskarus“ ir penkias „Grammy“ statulėles, šeštadienį pranešė jo atstovas spaudai Sulaukęs 86-erių metų, mirė įžymus ir ryškus Prancūzijos kompozitorius Mišelis Legrandas (Michel Legrand), kuris per daugiau negu pusę amžiaus trukusią karjerą laimėjo tris „Oskarus“ ir penkias „Grammy“ statulėles, šeštadienį pranešė jo atstovas spaudai Sulaukęs 86-erių metų, mirė įžymus ir ryškus Prancūzijos kompozitorius Mišelis Legrandas (Michel Legrand), kuris per daugiau negu pusę amžiaus trukusią karjerą laimėjo tris „Oskarus“ ir penkias „Grammy“ statulėles, šeštadienį pranešė jo atstovas spaudai Plačiau
2019-01-23
Savo namuose eidamas 97-uosius Niujorke trečiadienio rytą mirė žinomas menininkas, filmų kūrėjas Jonas Mekas. Pastaruoju metu Jonas Mekas gyveno ir dirbo Niujorke. Plačiau
2019-01-21
Disidencinio sąjūdžio dalyvis Petras CIDZIKAS yra svariai prisidėjęs prie pirmojo dvidešimtmečio Mažosios Lietuvos reikalų tarybos veiklos. Jau 1988-1990 metais jis surengė 50 dienų Pasninko akciją dėl politinių kalinių paleidimo ir dėl dvasinio Lietuvos atgavimo ir Mažosios Lietuvos išlaisvinimo.  Plačiau