VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

01 06. Vartotojų nuotaikos gruodžio mėn.

2011 metų pradžioje kilusios vartotojų nuotaikos, antroje metų pusėje ėmė kristi ir nusileido iki 2010 metų lygio.

Nuo 2009 m. tyrimų bendrovė RAIT pradėjo matuoti vartotojų nuotaikos indeksą (VNI). VNI matuoja vartotojų gyvenimo kokybės, materialinės padėties bei vartojimo pokyčius. Šis indeksas atskleidžia ne tik kaip pasikeitė vartotojų padėtis, elgsena, bet ir kokie jų ateities lūkesčiai. Kiekvieną mėnesį apklausiama po 1000 Lietuvos gyventojų. Paskutinė apklausa atlikta 2011 metų gruodžio mėn. 5-12 d.

Tiriamojo laikotarpio pradžioje, t.y. 2009 m. gegužės mėn. vartotojų nuotaikos indeksas buvo neigiamas ir siekė -27  proc. Tai reiškia, kad tuo metu 27 proc.  buvo daugiau neigiamai nei teigiamai nusiteikusių žmonių. Birželio mėn. neigiamos nuotaikos kiek prislopo ir VNI sumažėjo iki -21 proc., tačiau liepą vėl grįžo į buvusį lygį ir siekė -26 proc., tuo tarpu rugpjūčio mėnesį VNI neženkliai padidėjo vienu procentiniu punktu iki -25  proc. Rugsėjis, tikėtina, siejamas ir su darbymečiu, ir su ekonomikos pagyvėjimu, vartotojų nuotaikos po truputį gerėja, indeksas įgyja reikšmę -20 proc., t.y. 5 procentiniais punktais daugiau nei prieš mėnesį. Spalio mėnesį VNI vėl krenta 8 procentiniais punktais ir įgyja reikšmę -28  proc. Lapkritį VNI krito vienu procentiniu punktu iki – 29  proc. Gruodį VNI išliko toks pat –29  proc.

2010 metų sausį VNI pakilo dviem procentiniais punktais ir siekė –27  proc. 2010 vasarį vartotojų nuotaikos indeksas pagerėjo reikšmingiau - 4 procentiniais punktais iki -23  proc. 2010 kovo mėn. vartotojų nuotaikos indeksas išliko tose pačiose pozicijose kaip ir vasarį ir siekia –23 proc. 2010 balandžio mėn. pastebimas reikšmingas vartotojų nuotaikų indekso pagerėjimas, jis pakilo 7 procentiniais punktais, nuo -23 proc.  kovą iki -16 proc.  balandį. Rodiklio pokytį įtakojo sumažėjęs pesimistiškai nusiteikusių gyventojų skaičius ir padidėjęs neutraliai situaciją vertinančių gyventojų skaičius, t.y., manančių, kad situacija nekis, bus tokia, kokia yra dabar. 2010 metų gegužės mėn. VNI nukrito dviem procentiniais punktais ir siekė –18  proc. 2010 metų birželį VNI išliko beveik toks pats ir siekė –17  proc. 2010 metų liepos mėnesį vartotojų nuotaikos indeksas pakilo trimis procentiniais punktais ir siekia -14  proc. Rugpjūčio mėnesį vartotojų nuotaikos indeksas beveik nepakito ir siekia –15  proc. Rugsėjo mėnesį vartotojų nuotaikos indeksas buvo toks pat kaip liepą –14 proc., tačiau spalio mėn. nukrito iki -17  proc. Lapkričio mėnesį VNI pakilo 6 procentiniais punktais ir siekia -11  proc. Gruodžio mėn. vartotojų nuotaikos indeksas buvo toks pat rugsėjį –14  proc.

2011 metų sausio mėnesį vartotojų nuotaikos indeksas pakilo dviem procentiniais punktais: nuo -14 proc.  2010 m. gruodžio mėn. iki -12 proc.  2011 m. sausio mėn. Lyginant su 2010 m. sausio mėnesio rezultatais, VNI indeksas pakilo daugiau nei 2 kartus: nuo -27 proc.  2010 m. sausio mėn. iki -12 proc.  2011 m. sausio mėn. 2011 metų vasario mėnesį VNI pakilo vienu procentiniu punktu ir siekia -11  proc. 2011 metų kovo mėnesį VNI pakilo trimis procentiniais punktais ir siekė -8 proc., balandžio mėnesį VNI išliko toks pat kaip ir kovo mėnesį (-8 proc. ). Šių metų gegužės mėnesį VNI nukrito vienu punktu iki -9  proc. 2011 metų birželio mėnesį VNI nukrito iki -10  proc. Liepos mėnesį VNI pakilo iki -5  proc. Rugpjūčio mėnesį VNI nukrito iki -8  proc. Rugsėjį VNI dar sumažėjo dviem punktais iki –10  proc. Spalio mėnesį rodiklis nukrito dviem procentiniais punktais iki -12  proc. Lapkritį VNI toliau mažėjo iki -17  proc. Gruodį VNI šiek tiek pakilo iki -15 proc.  ir buvo vienu procentiniu punktu mažesnis nei 2010 metų pabaigoje. (žr. 1 pav.).

2011 metų gruodį vartotojų nuotaikos indekso pakilimą dviem procentiniais punktais įtakoja tai, kad šiek tiek mažėja žmonių manančių, kad jų asmeninė ar jų šeimos materialinė padėtis per ateinančius 3 mėnesius labai pablogės arba pablogės (lapkričio mėnesį 37 proc., gruodį – 34 proc. ), ši gyventojų dalis gruodžio mėnesį pradėjo tikėti, kad jų asmeninė ar jų šeimos materialinė padėtis per ateinančius 3 mėnesius išliks tokia pati (lapkričio mėnesį 54 proc., gruodį – 58 proc. ). Taip pat mažėjo gyventojų ketinančių per ateinančius 3 mėnesius mažinti savo asmenines bei šeimos išlaidas ir vartojimą (lapkričio mėnesį 36 proc., gruodį – 31 proc. ). Lietuvos gyventojai linkę vartoti tiek pat.

Gruodį ir toliau išliko toks pats skaičius žmonių manančių, kad Lietuvos ekonominė situacija per ateinančius 3 mėnesius labai pablogės arba pablogės. Spalį tokių buvo 41 proc., o lapkritį padidėjo iki 47 proc., gruodį taip pat išliko 47 proc.

„Praėjusių metų pradžioje džiugino kiekvieną mėnesį gerėjančios vartotojų nuotaikos. Tačiau kilimas truko iki liepos mėnesio ir jau rugpjūtį VNI pradėjo kristi. Vasaros pabaigoje buvusi situacija su JAV galimu nemokumu, liepą prasidėjusios ir tebesitęsiančios kai kurių eurozonos šalių finansinės bei ekonominės problemas, girdimos labai realios ekonominės recesijos prognozės įtakoja vartotojų nuotaikas bei lūkesčius. Todėl 2011 metų pabaigoje vartotojų nuotaikos nukrito į 2010 metų pabaigos lygį“, – duomenis komentuoja RAIT valdybos pirmininkė Inga Nausėdienė.

Kaip visuomet, pesimistiškiausios nuotaikos pastebimos tarp vyresnio amžiaus (55-74 m.) gyventojų, taip pat tarp pensininkų, bedarbių bei didmiesčių gyventojų.

RAIT pranešimas

Atgal