VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

2017-09-23
Prezidentė Dalia Grybauskaitė Niujorke valstybinius apdovanojimus įteikė svarbiems Pentagono pareigūnams, reikšmingai prisidėjusiems prie mūsų šalies saugumo ir gynybos stiprinimo.  Plačiau
2017-09-23
Rugsėjis – tai ne tik pirmasis rudens mėnuo, bet ir nauja mokslo metų pradžia. Mokiniai keliauja į naujas mokyklas, sutinka naujus mokytojus ir draugus. Visa aplinka yra nepažįstama ir neištyrinėta. Kiekvienas žmogus atsidūręs tokioje aplinkoje pasijunta nesaugus, dažniausiai bijo išreikšti savo nuomonę. Plačiau
2017-09-23
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre rugsėjo 25 d. bus iškilmingai atidaryta paroda „Nechama”, skirta jidiš lakštingalos Nechamos Lifšicaitės ir Vilniaus geto atminimui. Renginyje skambės jidiš dainos ir melodijos, kurias atliks Nechamos bičiuliai iš Izraelio ir Lietuvos Michaelis Riskinas, Miša Blecharovičius, Borisas Traubas. Plačiau
2017-09-23
Pasaulio anykštėnų bendrija (prezidentas prof. Tomas Ladiga) ir jos padalinys Vilniaus anykštėnų sambūris (pirmininkė Regina Smetonaitė) 2017 m. rugsėjo 16 d. Anykščių rajone ir mieste surengė įspūdingą renginių ciklą, skirtą pažymėti Vilniaus konferencijos 100-mečiui ir prisiminti tos konferencijos dalyvius anykštėnus. Plačiau
2017-09-23
XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje laisvą nepriklausomą Lietuvą kūrė ne miestų tautinės mažumos, aplenkėjusi bajorija, bet iš lietuviško kaimo kilę, aukštuosius mokslus baigę, užkariautojų administracijos persekiojami, lenkų pravardžiuojami litvomanais jauni lietuviai patriotai – idealistai. Plačiau
2017-09-19
Rugsėjo 22 d., penktadienį, Baltų vienybės dieną, 11-14 val. Vilniuje, Lietuvos Mokslų akademijos Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 3) Lietuvos piliečių iniciatyvinė grupė „TALKA už Lietuvos valstybinę kalbą“ kviečia į renginį-pasitarimą „Apginkime baltų kalbas“. Plačiau
2017-09-19
Rugsėjo 13-ąją vykusio pokalbio metu buvo prisiminti ketvirčio amžiaus senumo įvykiai, kai 1991 metų rudenį Bitėnų kapinaitėse buvo perlaidoti Vydūno palaikai, dalyvaujant tuometiniam Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui Vytautui Landsbergiui. Plačiau
2017-09-19
Rugsėjo 19 d. 13 val., antradienį,  Vilniuje Lietuvos rusų dramos teatro (LRDT) Didžiojoje salėje bus paminėtas 1917 metų Lietuvių konferencijos Vilniuje šimtmetis.  Plačiau
2017-09-19
2017-uosius UNESCO paskelbė Liudviko L. Zamenhofo, esperanto kalbos kūrėjo, metais. Esperanto yra visavertė kalba, genialus XIX a. lingvistinis išradimas, puikiai gyvuojantis iki šiol. Ja visame pasaulyje bendrauja tūkstančiai žmonių, leidžiamos knygos ir periodiniai leidiniai. Plačiau
2017-09-19
Su šviesiu tikėjimu žiūrime ypačiai į jaunimą, nes jame visais laikais buvo ir bus daugiau tokių, kurie prasiveržia pro minią savo idealistiniu aktyvumu ir išdrįsta pasipriešinti savo epochos ir aplinkos deivei Kirchei, neatlaidžiai siekiančiai savo įtakon patekusius nužmoginti ir paversti padarais, kurie teturi šeriuotų kiaulių pavidalus ir jų siekimus. Jaunimas pirmasis grasomai pareikalauja, kad nužmogintiems būtų sugrąžintas Žmogaus pavidalas ir Dvasios šviesa Plačiau
2017-09-19
Einu Pilies skersgatviu. Toks žiloj sostinėj, Vilniuj, yra.. Senukai, atpūsti iš Vakarų, kavinių staliukus okupavę... Jų pensija jiems tai leidžia: ir išvažiuot svetur ir paskanaut svetur virto, svetur spausto... Jie orūs... Plačiau
2017-09-19
Rugsėjo 11 diena, Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos 273-4703 fonde, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytojas Rimvydas Ginkus surado Vilniaus Vyskupo Jurgio Bialozoro raštą-leidimą, datuojamą 1664 metais kovo 7 dienos data, kuriame rašoma apie Vilniaus Augustijonų (Augustinų) Švenčiausios Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios, esančios Savičiaus gatvėje, Vilniuje, statybų pradžia. Plačiau
2017-09-15
Kauno m. savivaldybės merui V. Matijošaičiui Kultūros paveldo departamento direktorei D. Varnaitei Prašome Jūsų įamžinti kun. Kazimiero Stepono ŠAULIO  (1872 – 1964) atminimą  lenta  ant pastato Papilės. Nr. 9 Kaune,  arba kitoje tinkamoje vietoje, kur jis studijavo/gyveno ar dirbo Kaune. Plačiau
2017-09-14
„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel. 8676 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com Plačiau
2017-09-12
Rugsėjo 8-ją – Švč. M. Marijos gimimo, Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos Nepriklausomybės bei Laisvės apgynimo dieną TS-LKD Kauno skyriaus būstinėje įvyko profesoriaus Algimanto Kurlavičiaus įkurto diskusijų klubo „Kaunas – mūsų namai“ pirmoji diskusijų popietė. Plačiau
2017-09-11
2017 m. rugsėjo 16 dieną nuo 13 val. Renginio vieta: Anykščių rajonas, Svėdasų seniūnija, Vaižganto gimtasis Malaišių kaimas Plačiau
2017-09-12
Dėl teisės oriai gyventi Lietuvoje, siūloma mobilizuojančios priemonės Lietuvos bendruomenei aktyvinti, kurti gerovę patiems, kaip šeimininkams, plėtoti realią savivaldą vietos bendruomenėse, seniūnijose, savivaldybėse (24 –erius metus tęsiasi „ nevalingumas“- spręsti probleminius klausimus, šis priemonių sąrašas pateiktas LR Seimui, Vyriausybei, Prezidentūrai 2017 m. pradžioje). Plačiau
2017-09-12
Sovietinės okupacijos metu kryptingai buvo siekiama ištrinti lietuvių tautinį identitetą, rusų kalbos pagrindu suniveliuoti Sovietų sąjungos tautų kalbas ir suformuoti naujos epochos homo sovieticus žmogų.  Plačiau
2017-09-12
Lietuvos istorijos tarpsnis – po išdavysčių ženklu… 1941 metų tragiškomis lietuvių tautos sovietinio genocido dienomis, Rusijos NKVD suėmė kelis tūkstančius Lietuvos šviesuolių.  Plačiau
2017-09-11
L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel. 8674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui LR  Žemės ūkio ministrui Broniui Markauskui LR Seimo Kaimo reikalų komiteto Pirmininkui Andriejui Stančikui Žuvininkystės tarnybos direktorei Indrei Šidlauskienei Žiniasklaidai Plačiau