VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

11 15. Vartotojų nuotaikos spalio mėnesį

Tyrimų bendrovė RAIT

Nuo 2009 m. tyrimų bendrovė RAIT pradėjo matuoti vartotojų nuotaikos indeksą (VNI). VNI matuoja vartotojų gyvenimo kokybės, materialinės padėties bei vartojimo pokyčius. Šis indeksas atskleidžia ne tik kaip pasikeitė vartotojų padėtis, elgsena, bet ir kokie jų ateities lūkesčiai. Kiekvieną mėnesį apklausiama po 1000 Lietuvos gyventojų. Paskutinė apklausa atlikta š.m. spalio 2-18 d.

Tiriamojo laikotarpio pradžioje, t.y. 2009 m. gegužės mėn. vartotojų nuotaikos indeksas buvo neigiamas ir siekė -27  proc. . Tai reiškia, kad tuo metu 27 proc.  buvo daugiau neigiamai nei teigiamai nusiteikusių žmonių. Birželio mėn. neigiamos nuotaikos kiek prislopo ir VNI sumažėjo iki -21 proc. , tačiau liepą vėl grįžo į buvusį lygį ir siekė -26 proc. , tuo tarpu rugpjūčio mėnesį VNI neženkliai padidėjo vienu procentiniu punktu iki -25 proc. . Rugsėjis, tikėtina siejamas ir su darbymečiu, ir su ekonomikos pagyvėjimu, vartotojų nuotaikos po truputį gerėja, indeksas įgyja reikšmę -20 proc. , t.y. 5 procentiniais punktais daugiau nei prieš mėnesį. Spalio mėnesį VNI vėl krenta 8 procentiniais punktais ir įgyja reikšmę -28 proc. . Lapkritį VNI krito vienu procentiniu punktu iki – 29 proc. . Gruodį VNI išliko toks pat –29 proc. .

2010 metųsausį VNI pakilo dviem procentiniais punktais ir siekė –27 proc. . 2010 vasarį vartotojų nuotaikos indeksas pagerėjo reikšmingiau - 4 procentiniais punktais iki -23 proc. . 2010 kovo mėn. vartotojų nuotaikos indeksas išliko tose pačiose pozicijose kaip ir vasarį ir siekia –23 proc. .  2010 balandžio mėn. pastebimas reikšmingas vartotojų nuotaikų indekso pagerėjimas, jis pakilo 7 procentiniais punktais, nuo -23 proc.  kovą iki -16 proc.  balandį. Rodiklio pokytį įtakojo sumažėjęs pesimistiškai nusiteikusių gyventojų skaičius ir padidėjęs neutraliai situaciją vertinančių gyventojų skaičius, t.y., manančių, kad situacija nekis, bus tokia, kokia yra dabar. 2010 metų gegužės mėn. VNI nukrito dviem procentiniais punktais ir siekė –18 proc. . 2010 metų birželį VNI išliko beveik toks pats ir siekė –17 proc. . 2010 metų liepos mėnesį vartotojų nuotaikos indeksas pakilo trimis procentiniais punktais ir siekia -14 proc. . Rugpjūčio mėnesį vartotojų nuotaikos indeksas beveik nepakito ir siekia –15 proc. . Rugsėjo mėnesį vartotojų nuotaikos indeksas buvo toks pat kaip liepą –14 proc. , tačiau spalio mėn. nukrito iki -17 proc. . Lapkričio mėnesį VNI pakilo 6 procentiniais punktais ir siekia -11 proc. . Gruodžio mėn. vartotojų nuotaikos indeksas buvo toks pat rugsėjį –14 proc. .

2011 metųsausio mėnesį vartotojų nuotaikos indeksas pakilo dviem procentiniais punktais: nuo -14 proc.  2010 m. gruodžio mėn. iki -12 proc.  2011 m. sausio mėn. Lyginant su 2010 m. sausio mėnesio rezultatais VNI indeksas pakilo daugiau nei 2 kartus: nuo -27 proc.  2010 m. sausio mėn. iki -12 proc.  2011 m. sausio mėn. 2011 metų vasario mėnesį VNI pakilo vienu procentiniu punktu ir siekia -11 proc. . 2011 metų kovo mėnesį VNI pakilo trimis procentiniais punktais ir siekė -8 proc. , balandžio mėnesį VNI išliko toks pat kaip ir kovo mėnesį (-8 proc. ). Šių metų gegužės mėnesį VNI nukrito vienu punktu iki -9 proc. . 2011 metų birželio mėnesį VNI nukrito iki -10 proc. . Liepos mėnesį VNI pakilo iki -5 proc. . Rugpjūčio mėnesį VNI nukrito iki -8 proc. . Rugsėjį VNI dar sumažėjo dviem punktais iki –10 proc. , o š.m. spalį VNI toliau mažėjo iki -12 proc.  (žr. 1 pav.).

„Spalį ir toliau daugėjo žmonių manančių, kad Lietuvos ekonominė situacija per ateinančius 3 mėnesius labai pablogės arba pablogės. Rugpjūtį tokių buvo 29 proc., rugsėjį padidėjo iki 35 proc., o spalį iki 41 proc.  Taip pat auga žmonių galvojančių, kad jų asmeninė ar jų šeimos materialinė padėtis per artėjančius 3 mėnesius labai blogės arba blogės (rugsėjį 27 proc., spalį 31 proc.). Tačiau lyginant su 2009 ir 2010 metais šių metų spalį Lietuvos vartotojų nuotaikos indeksas aukštesnis, atitinkamai -28 proc., -17 proc., -12 proc.“, –  duomenis komentuoja RAIT valdybos pirmininkė Inga Nausėdienė.

Kaip visuomet, pesimistiškiausios nuotaikos pastebimos tarp vyresnio amžiaus (55-74 m.) gyventojų, taip pat tarp pensininkų, bedarbių bei didmiesčių gyventojų. Jaunimas (15-24 m.) bei gyventojai su aukštesnėmis pajamomis (1101 Lt vienam šeimos nariui per mėnesį) labiau linkę galvoti, kad jų asmeninė ar jų šeimos materialinė padėtis per artimiausius 3 mėnesius pagerės.

Atgal