VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

06.10. Mokslinė konferencija Skapiškio (Kupiškio r.) pagrindinėje mokykloje (5): mokslinių straipsnių rinkinio „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai“ pristatymas(Pabaiga. Pradžia Nr.124-6)

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Konferencijos „Scientia et historija“ edukacinės sesijosSkapiškyje IV tema – mokslinių straipsnių rinkinys „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai“, kurio turinį įvairiais aspektais giliai išanalizavo Skapiškio pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Auksė Jankevičienė (apie tai rašyta ankstesniame „Lietuvos aido“ numeryje).

Priminsime, kad 2017 m. išleista knyga – mokslinių straipsnių rinkinys „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai“  pirmiausia buvo pristatytas Bazilionų mokykloje, daugiafunkciame centre (2017 m. gruodžio 19 d.), Šiaulių universiteto bibliotekos salėje (gruodžio 19 d.), „Marijos radijo“ atstovybėje Vilniuje (gruodžio 20), Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje (gruodžio 20 d.). Minėtuose pristatymuose  dalyvavo svečiai iš Ukrainos: t. Pantalejmonas (Mychailas Salamacha) OSBM  (Kameneco Podilsko Švč. Trejybės vienuolyno kunigas) ir t. Pavlo (Petro Jachimecas)  OSBM   (Ivano Frankivsko Kristaus Karaliaus vienuolyno kunigas). 2018 m. vasario 2 d. straipsnių rinkinys  „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai“  buvo pristatytas  Zarasų rajono savivaldybės  viešojoje  bibliotekoje, Antalieptės filiale. Šis šeštas straipsnių rinkinio pristatymas Skapiškio pagrindinėje mokykloje  (balandžio 12 d.) – tai jau šeštas kartas  supažindinti skaitytojus su neįprastu leidiniu. Šiame pristatyme dalyvavo net  trys vienuoliai bazilijonai atvykę  Šv. Juozapto Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno, kartu dirbantys  Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje:        igumenas (vyresnysis) t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas)OSBM, kunigas t. Dominikas (Marijanas Nalysnikas) OSBM, meldėsi  ir brolis  Robertas (Ihoris Lenivas) OSBM.

Vienuolis bazilijonas t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas)OSBM apie knygą

Šv. Juozapato  bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno igumenas, Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonas t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSBM, džiaugėsi, kad Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui, kurio lopšys – Vilnius, minint 400 metų sudėtingos ordino veiklos jubiliejų, pasirodė prasmingas leidinys, kuris tapo ne tik Lietuvos ir Ukrainos aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo sutarčių įgyvendinimo patvirtinimu, bet taip pat yra mokslinių, kultūrinių bei dvasinių ryšių tarp Lietuvos ir Ukrainos liudijimas.

Pranešėjo nuomone, Lietuvos ir Ukrainos mokslininkai tyrinėja įvairias dėmesingos analizės reikalaujančias bendrabūvio sritis. Žinome, kad „Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacijai“ inicijuojant Lietuvoje ir Ukrainoje buvo organizuotos konferencijos, skirtos Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui. Apie jas nemaža rašyta spaudoje – daugiausia tai informaciniai straipsniai ir straipsneliai. Tačiau šis, apžvelgiamas leidinys – pristato konkrečią XI konferenciją. Ji tapo išskirtine, nes skirta garbingam Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios 500 metų jubiliejui. Išskirtinumą rodo ir išspausdinta konferencijos „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies –  liaudžiai“  pranešimų medžiaga.

Evangeliją ukrainiečių kalba Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje  skaito t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSBM. Toliau iš kairės: kleb.  lic. Albertas Kasperavičius, doktorantas Nerijus Pipiras ir dr. kun. Gediminas Jankūnas

Prie altoriaus ukrainietis kun. bazilijonas  t. Dominikas (Marijanas Nalysnikas) OSB

Ukrainiečiai vienuoliai bazilijonai Skapiškio bažnyčios šventoriuje. Iš kairės: t. Dominikas (Marijanas Nalysnikas) OSBM ir brolis Robertas (Ihoris Lenivas) OSBM

„Pasakyti žodžiai greit pamirštami, o parašyti ir išspausdinti – lieka ilgam“, – kalbėjo igumenas t. Vinkentijus. Dėkojo straipsnių rinkinio sumanytojams, sudarytojams, redaktoriams ir visiems prisidėjusiems, kad Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino jubiliejus pasipuošė gražiu mokslinius tyrinėjimus viešinančiu leidiniu „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies –  liaudžiai“.

Šv. Juozapato  bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno igumenas visų vienuolių bazilijonų vardu dėkojo konferencijos organizatoriams, dėkojo, kad galėjo dalyvauti bendroje šv. Mišių aukoje, pirmąkart išvysti Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčią ir malonėmis garsėjantį Švč. Mergelės Marijos paveikslą, stebuklingai išgelbėjusį Dievo namus, susipažinti su ypatingu Skapiškio pagrindinės mokyklos pedagogų kolektyvu ir moksleiviais, patirti visų jų dėmesingumą.

Kadangi lietuvių kalbos dar nemoka nė vienas į Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčią ukrainiečių sielovadai atkeltas vienuolis, tad klebonas dėkojo dr. A. Vasiliauskienei už pranešimų vertimą, už mokslininkės atliekamą didžiulį darbą, nedideliame Skapiškio miestelyje, garsinant vienuolius Bazilijonus ir, plačiąją prasme, ukrainiečius.

Dr. A. Vasiliauskienė priminė, kad mokslinių  straipsnių rinkinio „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas:iš liaudies –  liaudžiai“ pristatymas  Skapiškio pagrindinėje mokykloje – tai jau šeštas susitikimas Lietuvoje su šia knyga. Pirmasisvyko Šiaulių rajono Bazilionų mokykloje – daugiafunkciame centre, po to – Šiaulių universitete,  Utenos A. ir M. Miškinių viešoje bibliotekoje, Marijos radijo Vilniaus atstovybėje (darytas įrašas), Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Antalieptės filiale.

Planuota mokslinių straipsnių rinkinį „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas:iš liaudies –  liaudžiai“ pristatyti Ukrainoje. Ir pirmiausia – Lvovo Religijų istorijos muziejuje kasmet vykstančios tarptautinės mokslinės konferencijos „Religijų istorija Ukrainoje“ metu. Rengiant straipsnį spaudai Šiaulių universiteto delegacija, vadovaujama rektoriaus prof. Donato Jurgaičio (delegacijoje dalyvavo doc. dr. Irena Ramaneckienė ir dr. Aldona Vasiliauskienė) 2018 m. gegužės 21–26 dienomis lankėsi Ukrainoje ir dalyvavo  straipsnių rinkinio pristatymuose: Lvove – Religijų istorijos muziejuje (gegužės 21 d.), Briuchovičiuose – Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio filosofijos - teologijos studijų bazilijonų institute (gegužės 24 d.), Rytų Europos nacionaliniame Lesės Ukrainkos universitete Lucke (gegužės 25 d.). Tartasi dėl straipsnių rinkinio „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas:iš liaudies –  liaudžiai“  pristatymo Lietuvos Respublikos Seime bei Kijeve Tarptautinio ukrainistų asociacijų kongreso (MAU) metu.

Galima pasidžiaugti, kad konferencijos „Scientia et historija“ edukacinėje sesijoje Skapiškyje  dalyvavęs ir renginį filmavęs  Kupiškio televizijos ir informacijos centro regioninės televizijos studijos „Kupiškėnų studija" direktorius Povilas Vireliūnas jau parengė reportažą, kurį galima pasižiūrėti internete „Kupiškio LT laida. 2018 05 05“ ir gyvai pajusti konferencijos  dvasią.

 

 

 

Atgal