VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

04.22. Šis bei tas...

Ar gyvenimas toks trumpas? Ne. Tik labai greitai bėga.

Protas neturi meiles, o meilė proto.

Siekė pilnatvės, sulaukė vienatvės.

Žmogus gamtos kūrinys, joja raitas jai ant sprando.

Reikia daug regėti, kad vieną kartą praregėtum.

Žmogus yra visų prieštaravimų mišinys.

Kelias į tiesą turi ir pakelių – neskubantiems.

Tikėjimas - vienas patogumas - jo nereikia ieškoti.

Kas žemėje nematė pragaro, tas ir dangaus nematys.

Žodis priklauso laikui, tyla amžinybei.

Apsiskaitęs kvailys didesnis kvailys už nemokšą.

Gyvenk, kad kam nors būtum reikalingas.

Paslėpto turto vertė lygi nuliui.

Gamta daro daug klaidų: duoda dideles burnas tiems, kurie mažiausiai žino ką pasakyti.

Pakeliui į pragarą yra mažiausiai kelrodžių.

Iš kur vaidmeniui žinoti,  kas yra tiesa?

Atominis amžius dar ilgai bus, bet mūsų nebus.

Nesusitarimai yra blogiausia pasikalbėjimų rūšis.

Nieko pasaulyje nėra pavojingiau už nuoširdų neišmanymą ir dorą kvailumą (F.Kingas)

Negalima planuoti ateities, remiantis praeitimi.

Proto lankstumas gali pakeisti grožį.

Nusiminimas mus labiau naikina, negu badas, šaltis ar troškulys.

Žodis pririša, žodis paleidžia (estų priežodis)

Tūkstantis melų neatstoja vienos tiesos (armėnų priež.)

Geras žodis gerus darbus gimdo (lietuvių priež.)

Savo proto nepamesk, bet ir kito klausyk (lietuvių priež.)

Medis vertingesnis užvaisius, žmogus už darbus (turkmėnų priež.)

Giliausios mintys tos, po kuriomis neprisikasi.

Laikas - tai teisėjas, teisiantis teisėjus.

Vieni drabsto purvais, o kiti žodžiais.

Rūkai.... save žudai.

Nerasi medžio be šakos, o žmogaus be ydos.

Gerbk senelį, nes ir pats pasensi.

Draugams daryk gerą, kad jų netrūktų, priešams, kad jų nebūtų.

Tikras draugas yra tas, kuris jus gerai pažįsta ir vis tiek lieka draugu.

Geras žmogus ne tas, kuris moka daryti gera, bet tas, kuris nemoka daryti bloga.

Svetimos klaidos moko, savos įtikina.

Būkime kaip saulė - ji šviečia ir kvailiams.

Juokas - geriausi ir pigiausi vaistai, kurių neužsakysi.

Laikrodžiai ir tada rodo laiką, kai niekas nežiūri.

Išminčiai gyvena ilgai, nes jie draugauja su mirtimi.

Jei nori, kad tave gerbtų - daug nekalbėk, jei nori būti sveikas, daug nevalgyk.

Dosnumas geriau padės, negu patarimai.

Netikėkite, kad gamta turi širdį, tačiau ji savo grožiu užburia žmoniją.

Pats juokingiausias noras - visiems įtikti.

Kalba - išdavystė, tylėjimas - melas, kalbosir tylėjimo ribų nėra.

Keista, kad mes visa gyvenimą praleidžiame savęs nepažinę.

Jaunystėje mes gyvename svajonėmis, brandos metais - tikrumu, o senatvės -  prisiminimais.

Nežinojimas – didžiausia bausmė.

Pesimizmas sumažina norą gyventi.

Pavojus gyvenime - jei esi per daug atsargus.

Pasitikėti laime, tai pasitikėti tinginyste.

Nepasitikėk tokiu žmogum, kuris apie visus gerai kalba.

Kūrybos ugnį įžiebė kūrėjas, o prie jos šildosi visa žmonija.

Dienoraštis - tobuliausias išpažinties rašinys.

 

Parinko Stasys Prakapas, Kanada

Atgal