VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

07 12. Kaip sutiksime karaliaus Vytauto didžiojo karūnacijos dieną?

Ričardas Simonaitis

“Valdovų rūmai” skautų tunto vadas, skautininkas, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus Tarybos narys.

Įvadas

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus Tarybos nariai prieš dvejus metus priėmė rezoliuciją, įspėjimą visai lietuvių tautai, kad iki Karaliaus Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejinės 2030 metų rugsėjo 8-osios dienos šventės liko 14 metų. Kaip sutikti šventę, kurios apibrėžimo nereglamentuoja jokie valstybės įstatymai? Taigi, kaip pagerbti šį istorinį faktą ir buvo priežastis sąjūdiečiams priimti tokį sprendimą. Sprendimą savo parašais patvirtino 36 Vilniaus Sąjūdžio Tarybos nariai: - G.Adomaitis, A.Akelaitis, V.Aleksynas, R.Arutiunianas, A.Augulis, A.Bagdanavičienė, K.Balčiūnas, N.Balčiūnienė, S.Boreika, A.Budriūnas, J.Česnavičius, P.Dirsė, S.Eidukonis, P.Gvazdauskas, V.Jakubonis, R.Jakučiūnienė, V.Jankūnas, A.Juknevičius, A.Kaziukonis, L.Kerosierius, J.Kuoras, A.Markūnienė, H.Martinkėnas, K.Milius, J.Parnarauskas, V.Ramanauskas, G.Rotomskienė, P.Sakalauskas, M.Sidaravičius, R.Simonaitis, E.Švedienė, A.Vaičiūnas, L.Veličkaitė, G.Uogintas, B.Zaviša, S.Žilinskas.

Skautų stovyklos gyvenimo fragmentai

Išties, didžiajai tautos daliai Vytauto Didžiojo palikimas labai rūpi. Jo valdymo metais Lietuvos valstybei buvo padaryta labai daug. Vytauto Didžiojo dėka šiandien mes visi gyvename laisvoje demokratinėje valstybėje. Mūsų vaikai bei vaikaičiai ateityje irgi galės gyventi laisvoje demokratinėje valstybėje. Jo nuopelnai Lietuvai ir Europai tuometinių valdovų buvo pripažinti aukščiausiu įvertinimu, suteikiant jam Karaliaus titulą. Tai buvo įtvirtinta dokumentais ir 1430 m. rugsėjo 8-oji diena buvo pripažinta kaip visuotinė tautos šventės išraiška ir visuotinis tautos džiaugsmas. Pagerbti šį istorinį faktą ir džiaugtis šia švente turėtumėme kiekvienais metais. Tačiau bado akis tas faktas, kad Lietuvos sostinėje dar nėra paminklo, skirto pagerbti Vytauto Didžiojo atminimą. Tai yra nedovanotina istorinė klaida ir mūsų valdiškų institucijų apsileidimas. Kalčiausias šiuo atveju, manau, yra daugumos Seimo narių nerangumas, nesugebėjimas įvertinti Vytauto Didžiojo nuopelnus Lietuvai. Tačiau, ačiū Dievui, atsirado ir mąstančių Seimo narių, kurie suvokia Vytauto Didžiojo istorinę reikšmę. Toks Seimo narys yra Rytas Kupčinskas.

2016 m. liepos šeštą dieną, t.y. Lietuvos valstybės dienos proga, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus Taryba pranešė, kad LR Seimo narys Rytas Kupčinskas 2016-06-15 įregistravo įstatymo projektą Nr.HIIP–1389 (2), kuriuo prašoma į švenčių dienų sąrašą įrašyti: “Rugsėjo 8-ji - Šilinė (Šv. Mergelės Marijos gimimo diena), Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena“.

Šis projektas bus svarstomas Seime pagal veikiančias procedūras. Tai džiugina. Labai svarbu, kad ir Vilniaus Sąjūdžio taryba daug dėmesio skiria svarbiems istoriniams, Laisvės kovų įvykiams bei Katalikų Bažnyčios ir valstybės šventėms pažymėti.

 LR Seimo nario Ryto Kupčinsko pateiktas įstatymo projektas yra labai aktualus, atitinka Sąjūdžio programinėms nuostatoms ir krikščioniškų vertybių puoselėjimui.

2009 02 13 pareiškime “Dėl valstybės švenčių” Vilniaus Sąjūdžio taryba eilinį kartą atkreipė dėmesį, kad valstybės švenčių tarpe nėra rugsėjo 8-sios – Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo (Šilinės) ir Vytauto Didžiojo karūnavimo dienos, kuri buvo didingai valstybiniu mastu švenčiama iki 1940 m. sovietinės okupacijos Lietuvoje. Vilniaus sąjūdžio taryba atkreipė dėmesį, kad rugsėjo 8-oji yra Švč. Mergelės Marijos gimimo diena – atlaidų metas Lietuvoje. Vytautas Didysis yra žymiausias Lietuvos valdovas. Rugsėjo 8-oji labai dažnai nepatenka į poilsio dienų sąrašą, todėl didelei žmonių daliai nepavyksta tinkamai ją švęsti. Šventinė diena įgautų didesnę prasmę, ugdytų tikėjimą, patriotiškumą ir pagarbą Tėvynei. Būtų sudarytos palankios sąlygos bendruomenėms ir šeimoms dalyvauti Bažnyčiose ir susibūrimuose. Lietuvos žmonėms būtų suteikta dar viena galimybė tinkamai paminėti Šilinės (Švč. Mergelės Marijos gimimo dieną), Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą dieną, skatintų gyventojus artimiau bendrauti, dalyvauti atlaiduose, susipažinti su šia Lietuvos istorijos dalimi, prisiminti turimas istorines žinias bei prasmingai paminėti Lietuvai ypatingai svarbią šventę, todėl Vilniaus Sąjūdžio taryba PRITARIA LR Seimo nario Ryto Kupčinsko iniciatyvai dėl įstatymo projekto Nr. HIIP - 1389 (2) ir ĮSIPAREIGOJA aktyviai dalyvauti Seimo komitetuose ir komisijose, svarstant šio įstatymo projektą.

Vilniaus Sąjūdžio taryba KVIEČIA bendraminčius ir bendražygius bei suinteresuotus asmenis dėl LR Seimo nario Ryto Kupčinsko iniciatyvos aktyviai dalyvauti šio įstatymo projekto procedūrose bei rašyti ir teikti pasiūlymus LR Seimui nurodant įstatymo projektą Nr. HIIP-1389 (2).

 Lietuvos skautų sąjungos „Valdovų rūmai“ skautų tunto vadovybė taipogi sveikina LR Seimo nario Ryto Kupčinsko iniciatyvą dėl labai Lietuvai reikalingo ir reikšmingo projekto Nr.HIIP-1389 (2) pateikimo LR Seimui ir neatidėliotino svarstymo ir įstatymo priėmimo.

LSS „Valdovų rūmai“ tunto skautai ir vadovybė taipogi sveikina ir Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus priimtą rezoliuciją telkiant visuomenę švęsti Vytauto Didžiojo karūnacijos dieną rugsėjo 8-ąją. Kaip švęsti šią datą skautų tunto „“Valdovai rūmai“ skautai įvertino situaciją ir taipogi priėmė sprendimą kiekvienais metais organizuoti ir populiarinti tarp skautų ir moksleivių Lietuvoje populiariausią sporto šaką krepšinį. Turnyrai bus pravedami kiekvienais metais Vilniuje, Kaune ir kituose miestuose pavadinimu „KREPŠINIO TURNYRAS VYTAUTO DIDŽIOJO TAUREI LAIMĖTI “.

Pirmasis toks turnyras jau įvyko 2016 m. birželio 6-12 dienomis Varėnos rajone Merkinės apylinkėje Kurmiškių kaimo surengtoje skautų stovykloje. Pirmieji dalyviai ir nugalėtojai -Buivydiškių pradinės mokyklos ir Vilniaus Valdorfo žaliosios mokyklos moksleiviai. Apie juos, ir kaip vyko skautų stovykla Kurmiškių kaime, papasakosiu kitame „Lietuvos aidas“ numeryje.

 

Nuotraukų autorė Valentina Duškina

Atgal