VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

06 21. Šis bei tas

Pasitaiko, kad ir geležinė drausmė tampa metalo laužu.

Don Kichotai nyksta – malūnai lieka.

Lengviausia nešti tai, kas tuščia.

Vieni mato nuo kalno, kiti lygumoj, o treti iš duobės.

Be didelio darbo nerasi didelio gyvenimo.

Ieškome panašaus, o vengiame pranašaus.

Darbas – įprasmintas laikas, kūryba – pralenktas laikas.

Srauni upė pati dugną valosi.

Protingos knygos labiausiai dulkėtos.

Išeiginiais batais toli nenueisi.

Paslėpto lobio vertė lygi nuliui.

Šuo tarnauja žmogui, bet ir jam įkanda.

Gyvenimas būtų linksma komedija, jei ne tragedijos.

Ir Adomo obuolį kartais kirminai graužia.

Žmogžudžio atgaila visuomet pavėluota.

Žmonės skundžiasi atmintimi, bet nesiskundžia savo protu.

Žmonės liausis mąstę, kai liausis skaitę.

Kontroliuok savo temperamentą - jo užsidegimas nieko gero neduos – tik gailestį.

Sąžiningumas duos didesnius dividendus negu suktos investicijos.

Nenorėk greitai praturtėti, vėliau gailėsies, pakliuvęs į voratinklius.

Dauguma žmonių klaidžioja mintyse, nes tai jiems nežinoma teritorija.

Gamta taip pat padaro daug klaidų – ji duoda tiems dideles burnas, kurie mažiausiai turi ką pasakyti.

 

Parinko Stasys Prakapas, Kanada

Atgal