VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Sveikata

05 29. LIETUVOS MEDIKŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMĄ REMIA EUROPOS SĄJUNGA

 

Vilniaus universiteto Onkologijos institutas (toliau VUOI) nuo 2009 m. gegužės  4 d. pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo kvalifikacijos kėlimas“ vykdo projektą "Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo onkologinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas Vilniaus universiteto Onkologijos institute". Projekto įgyvendinimo laikotarpis baigsis 2014 m. balandžio 30 d.
Pagrindinis projekto tikslas - plėtoti sveikatos specialistų, dirbančių onkologinę pagalbą teikiančiose sveikatos priežiūros įstaigose ir prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo onkologinių ligų mažinimo, profesinę kvalifikaciją bei specialiąsias žinias, suteikiant jiems naujų žinių, reikalingų jų profesinėje veikloje, atsižvelgiant į nuolatinę mokslo ir praktikos pažangą.
Rengiant šį projektą buvo numatyta apmokyti 408 įvairių specialybių sveikatos priežiūros specialistus - iš įvairių Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų bei suteikti jiems naujausių žinių onkologijos srityje. Veiklų dalyviams sudaryta galimybė kelti kvalifikaciją ne tik VUOI, bet ir geriausiose Europos Sąjungos šalių Universitetų Onkologijos klinikose.
Likus daugiau nei 1 metams iki projekto pabaigos galime pasidžiaugti gautais rezultatais –  iki 2013 m. vasario mėnesio jau apmokyti 668 specialistai, 28 iš jų  savo kvalifikaciją kėlė užsienio valstybių universitetinėse ligoninėse (Vokietijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Danijoje, Anglijoje, Švedijoje ir kt.).  Stažuočių metu, kurios dažniausiai truko 1 mėnesį, specialistai turėjo galimybę susipažinti su naujausiomis technologijomis, diagnostikos bei gydymo metodikomis,  pasidalinti savo patirtimi su užsienio specialistais. Grįžę iš stažuočių specialistai perduoda įgytas žinias savo kolegoms Lietuvoje bei pritaiko jas klinikinėje praktikoje – diagnozuodami piktybinius navikus bei gydydami onkologinius pacientus. Iki projekto įgyvendinimo pabaigos kleti savo kvalifikaciją užsienyje turės galimybę dar 14 specialistų.
Mokymuose Lietuvoje, organizuojamuose VUOI, dalyvavo 662 įvairių specialybių medicinos specialistai, tarp jų buvo net 151 šeimos gydytojas. Specialistai minėjo esantys labai patenkinti įvykusias mokymais, nes daugeliui jų žinių onkologijos srityje trūko. Šeimos gydytojas privalo žinoti piktybinių navikų diagnostiką, nes jis pirmasis susiduria su pacientu ir įtardamas esant piktybinį naviką, siunčia pacientą specialisto konsultacijai. Baigus gydymą – šis gydytojas stebi savo pacientus iki gyvenimo pabaigos.  Šeimos gydytojai labai gerai įvertino kvalifikacijos kėlimo kursus ir sakė, kad įgytos žinios padės anksčiau įtarti/diagnozuoti piktybinius navikus, skirti paliatyvųjį bei nuskausminantį gydymą ir taip pagerinti onkologinių ligonių gyvenimo kokybę. Jie minėjo, kad nuo šiol labiau skatins gyventojus dalyvauti atrankinėse prevencinėse ir ankstyvosios diagnostikos patikros programose. Taigi, įgytas žinias specialistai galės pritaikyti kasdienėje praktikoje.


Šeimos gydytojų mokymai

Projekte buvo numatyta net 16 mokymų veiklų, specialistai buvo mokomi Navikų diagnostikos, Onkoradiologijos, Navikų chirurgijos, Onkologinės radioterapijos, Onkologinės chemoterapijos, Biologinės terapijos, Paliatyvaus gydymo ir skausmo malšinimo bei kitų svarbių onkologijos klausimų. Mokymų metu buvo skaitomos paskaitos,  kuriose savo žiniomis ir patirtimi dalijosi VUOI įstaigos specialistai, turintys ilgametę dėstymo bei darbo patirtį; vyko praktiniai užsiėmimai, kurių metu specialistai tobulino savo praktinius įgūdžius – mokėsi vertinti atliktus tyrimus, spindulinio gydymo planavimo bei naujų spindulinės terapijos metodikų, chirurgai tobulino savo praktinius įgūdžius VUOI operacinėse, įrengtose pagal naujausius šiuolaikinius reikalavimus.


Sveikų ir navikiškai pakitusių audinių genų raiškos tyrimai. Dalyvių praktiniai užsiėmimai

Siekiant gerų rezultatų diaganozuojant piktybinius navikus bei gydant onkologinius ligonius, onkologijoje labai svarbus komandinis darbas. Komandoje svarbus vaidmuo tenka ne tik gydytojams, bet ir kitiems sveikatos specialistams, tokiems kaip  medicinos fizikai, radiologijos technologai, biologai, molekulinės biologijos specialistai ir kt. Džiugu, kad projekto metu savo kvalifikaciją galėjo kelti  ir šie specialistai.  Onkologijos klinikinė praktika neatsiejama nuo naujausių mokslo pasiekimų, todėl labai svarbu, kad ir onkologijos mokslo srityje dirbantys darbuotojai keltų savo kvalifikaciją bei pasidalytų naujausiomis žiniomis su klinicistais  visa tai padėjo įgyvendinti vykdomas projektas.
Nors projektą įgyvendina VUOI, bet šio  projekto teikiama nauda gali pasinaudoti ne tik Vilniaus m., bet ir Panevėžio, Šiaulių bei Klaipėdos kraštų medicinos specialistai. Tai labai svarbu, nes naujausių onkologijos žinių pasisėmę spacialistai panaudos jas savo praktikoje visoje Lietuvoje ir visi Lietuvos onkologiniai ligoniai turės galimybę gauti vienodas paslaugas.
Labai svarbu paminėti, kad įgyvendinant projektą VUOI organizuoja ir tarptautines mokslines-praktines konferencijos, kuriose paskaitas skaito aukščiausio lygio, žymiausi onkologijos srities specialistai iš viso pasaulio (Anglija, Airija, Belgija, Italija, Šveicarija, Venesuela, Singapūras, Korėja, Indija, Tailandas, Vokietija, Turkija, Nepalas, Prancūzija, Ispanija, Kinija, Rusija, Kanada, JAV), perteikiantys naujausias mokslo įrodymais pagrįstas žinias piktybinių navikų diagnostikos ir gydymo klausimais.
2012 m. gegužės mėn. įvyko tarptautinė konferencija „Storosios žarnos vėžys“ (Mayo klinikos dienos Vilniuje).

Kviestiniai lektoriai iš įvairių pasaulio šalių

2- oji konferencija buvo organizuota 2012 m. rugsėjo mėn. „Šiuolaikinės spindulinės terapijos  klausimai“.  Konferencijose dalyvavo daugiau nei 300 medicinos srityje dirbančių specialistų iš visos Lietuvos.

Šiuolaikinės spindulinės terapijos konferencija

2013 m. VUOI  organizuos dar dvi konferencijas.
Tikimės, kad projekto metu įgytos specialistų žinios padės pagerinti vėžio kontrolę Lietuvoje.

Atgal