VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Sveikata

12.15. Patvirtinta narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos programa

Seimas patvirtino Valstybinę narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos 2018-2028 m. programą. Už tai numatantį Seimo nutarimą balsavo 101 Seimo narys, prieš - 1, susilaikė 7 parlamentarai.

Šiuo strateginiu dokumentu pirmą kartą Lietuvoje siekiama integruotai vertinti su alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimu susijusias problemas ir jų sprendimo galimybes, pripažįstant, kad psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas pirmiausia turi būti vertinamas kaip žmogaus fizinės, psichikos sveikatos, jo ir visuomenės socialinės gerovės užtikrinimo problema.

Kaip tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija, programos prioritetai ir veiklos kryptys suformuluotos po konsultacijų su visuomene, diskusijų darbo grupėse bei ekspertų atlikto išorinio narkotikų politikos Lietuvoje vertinimo. „Vieningai sutarta, kad valstybės, savivaldybių bei nevyriausybinių organizacijų pastangos turi būti orientuotos į žmogų, padedančios kiekvienam visuomenės nariui išvengti alkoholio, tabako ir narkotikų daromos žalos ar ją sumažinti, rūpintis savo, šeimos ar bendruomenės narių sveikata bei gerove“, - pažymi ministerija.

Tarp dešimt metų apimančios programos tikslų įvardijamas siekis atitolinti ar sumažinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ir valdyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo rizikas per visuomenės narių ugdymą, užtikrinti prieinamą, kokybišką, asmens individualius poreikius tenkinančią, ekonomiškai tvarią ir mokslo įrodymais pagrįstą priklausomybių ligų gydymo, reabilitacijos ir reintegracijos paslaugų asmenims, žalingai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ir (ar) nuo jų priklausomiems, sistemą, sumažinti alkoholio, tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių prieinamumą (fizinį ir ekonominį), siekiant apsaugoti visuomenės ir asmens sveikatą.

„Šis projektas orientuotas į opiausias šalies problemas: skirtingo amžiaus žmonių grupių tabako, alkoholio bei narkotikų vartojimo mažinimą, pagalbą šeimoms, gydymą, reabilitaciją, socialinę integraciją, žemo slenksčio paslaugų teikimą žalingai vartojantiems ar priklausomiems asmenims. Visa tai sprendžiama kokybiškos prevencijos, intervencijos, gydymo, mokslu grįstų kontrolės bei žalos mažinimo priemonių įvairove ir plėtra, taip pat baudžiamosios politikos peržiūra, nukreipta ne į baudimą, o pagalbą žmogui“, - teigia programos iniciatoriai.

Siekiant sumažinti alkoholio, tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių prieinamumą, numatoma užtikrinti priimtų priemonių tęstinumą ir poveikio vertinimą, įteisinti informacijos apie alkoholio žalą pateikimą ant gėrimų pakuočių, įtvirtinti draudimą tiesiogiai eksponuoti tabako gaminius ir su jais susijusius gaminius prekybos vietose, įvertinti bendrinės tabako gaminių pakuotės įvedimo poreikį, vykdyti akcizų politiką, prisidedančią prie alkoholio, tabako, elektroninių cigarečių skysčių prieinamumo mažinimo ir kitas.

Atgal