VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Sveikata

04 14. Bus kuriami nauji poveikio visuomenės sveikatos vertinimo metodiniai nurodymai

Sveikatos apsaugos ministerijai inicijavus naujų visuomenės sveikatos vertinimo metodinių nurodymų kūrimą ir dešimties metų senumo pakeitimą, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos administratoriai 2014 m. balandžio 10 d. organizavo seminarą – pasitarimą aktualiais poveikio visuomenės sveikatai vertinimo klausimais.

Per 60 dalyvių: iš Sveikatos apsaugos ministerijos ir Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos, Radiacinės saugos centro, miestų Visuomenės sveikatos centrų, UAB „COWI Lietuva“, UAB „Ekokonsultacijos“, UAB „Ekoprojektas“ , UAB „Infraplanas“, UAB „Sweco Lietuva“, VšĮ „Pajūrio tyrimo institutas“ vienbalsiai sutarė, kad visuomenės sveikatos vertinimo metodiniai nurodymai morališkai pasenę ir nebeatitinka Europos valstybių visuomenės sveikatos vertinimo kriterijų bei laikas optimizuoti poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ir poveikio visuomenės sveikatos vertinimo (PVSV) reikalavimus.

Savo darbo patirtimi bei įsisenėjusiomis problemomis, atliekant vertinimą pagal senus rekomendacinius visuomenės sveikatos vertinimo metodinius nurodymus, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ankstyvose planavimo stadijose, taršos veiksnių poveikio visuomenės sveikatai vertinime, atliekant vertinimo aplinkos taršos sklaidos fono skaičiavimus, pasidalijo UAB „Sweco Lietuva“ atstovė Irena Taraškevičienė, VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo instituto atstovė Aušra Majauskaitė ir UAB „COWI Lietuva“ Aplinkosaugos departamento vadovė Dana Bagdonavičienė.

Nacionalinės visuomenės priežiūros laboratorijos l. e. Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyriaus vedėjo pareigas Marius Urbonas pasitarimo dalyvius supažindino su elektromagnetinių laukų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo aspektais. Marius Urbonas taip pat kalbėjo apie įsisenėjusias problemas ir pateikė pasiūlymus kaip jas spręsti pagal kitų Europos šalių geruosius pavyzdžius. Jam antrino atstovė iš UAB „Infraplanas“ Jolanta Nemaniūtė – Gužienė, kalbėdama apie konfliktinius aspektus, rengiant poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas ir taikant aktualius teisinius dokumentus. Jolanta Nemaniūtė – Gužienė pateikė konkrečius pasiūlymus, kaip pakeisti dabar galiojančius ir realijų neatitinkančius Sveikatos apsaugos ir Aplinkos ministerijų parengtus įstatymus ar jų dalis aplinkos poveikio visuomenei vertinimo klausimais.

Visi dalyviai sutiko, kad naujivisuomenės sveikatos vertinimo metodiniai nurodymai turi būti patvirtinti įstatymu ir, kad jie turėtų „svorį“ vykstant ginčams teismuose dėl teisingo aplinkos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos administratorė Ramunė Poliakovienės seminaro dalyvius supažindino iš kitų institucijų gautais pasiūlymais poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų projektui, tuo pačiu paprašė dalyvių po savaitės atsiųsti savo pasiūlymus.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktorius Romualdas Sabaliauskas pabrėžė, gerai, kad šiame pasitarime – seminare mes išgirdome praktikus, kurie teikia poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ir poveikio visuomenės sveikatos vertinimo (PVSV) paslaugas. Romualdas Sabaliauskas pakvietė šių įstaigų atstovus būti nepriklausomais ekspertais rengiant poveikio visuomenės sveikatos vertinimo metodinius nurodymus ir dalyvauti komisijos darbe.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija

Atgal