VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Sveikata

03 26. Koordinatoriai padės pacientams ir šeimos gydytojams

Didžiosiose šalies poliklinikose nuo lapkričio 1 d. įvedama nauja koordinatoriaus pareigybė. Šį darbą dirbsiantis specialistas koordinuos prevencinės ir profilaktinės veiklos plėtojimąasmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ), teikiančiose pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, informuos pacientus apie vykdomas valstybines prevencines programas,  asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

Sveikatos apsaugos ministro Vytenio Povilo Andriukaičio įsakymu patvirtintame Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos bei pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo pakeitime numatyta, kad koordinatoriaus pareigybė įvedama tose ASPĮ, prie kurių yra prisirašę 10 tūkstančių gyventojų.

„Vaizdžiai kalbant koordinatoriai taps ne tik gydytojų pagalbininkais, raginančiais poliklinikos pacientus dalyvauti prevencinėse programose, konsultuojančiais sveikatos draudimo klausimais, bet ir pacientų globėjais. Jie padės lėtinėmis ligomis sergantiems žmonėms gauti reikiamas sveikatos paslaugas, ir esant poreikiui registruos pacientus pas gydytojus“, – teigia sveikatos apsaugos ministro patarėja Nora Ribokienė. 

Tikimasi, kad koordinatoriaus veikla sumažins darbo krūvį  šeimos gydytojams ir slaugytojams, akivaizdžią naudą pajus ir pacientai – pagerės paslaugų prieinamumas ir kokybė, dalyvavimas prevencinėse programose padės anksti diagnozuoti ligas, kurias laiku gydant pasiekiami geri rezultatai. 

Lietuvoje tokių įstaiga prie kurių yra prisirašę daugiau kaip 10 tūkst. žmonių yra 81, o prie 49  ASPĮ prisirašę daugiau kaip po 15 tūkst. gyventojų.       

SAM Ryšių su visuomene skyrius

samrsv@sam.lt, www.sam.lt

Atgal