VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2018-02-13
Šiandien viziją keistą regėjau tekant saulei pro rūką anksti... Plačiau
2018-02-11
Liūdnomis akimis, Paslaptingai rami, Susimąsčius Plačiau
2018-01-13
Sakmė O Dieve, Kaip gera Vilniuj! Kaip lengva Jo gatvėmis vaikščiot... Plačiau
2018-01-08
Mūsų istorija - lyg praraja bedugnė: Ją dengia tirštas, storas gražus rūkas - Tai užmaršties  tankusis griežtas tinklas. Plačiau
2017-12-23
Veršvų draustinyje geniai jau skelbia rytą, Sutartinai jų ksilofonai groja, Lyg sako, kelkimės, dar daug nepadaryta, Pažvelkite į žalią Kauno rojų. Plačiau
2017-11-25
“Lietuvos aido“ skaitytojus kviečiu susipažinti su Lietuvos pašto literatų klubo „Laiškas“ darbuotojų kūryba. Joje – ir saulė lig dangaus, ir švelniausia ilgesio gaida. Plačiau
2017-11-18
Genų knygoj parašyta, Paveikslėliais išpaišyta - Neišlyginsi kuproto,  Neįkrėsi kvailiui proto. Plačiau
2017-11-18
Siūbuok su bokštais minareto, Sūpuokis gluosnių šakomis. Kaip debesys linguok iš lėto, Su upėm plauk ir su mumis. Plačiau
2017-11-18
Nežinia, Ką jūs čiulbėtumėte, Ainiai mūs mielieji, Jei atsidurtumėte Mūsų vietoje?! Plačiau
2017-11-18
Tas Gruzijos vynas raudonas lyg kraujas. Pakėlėme taurę, išgėrėm lig dugno. O priešas nerimsta, ko siekiam, teiraujas Vėl ruošiasi siųsti į tremtį, į ugnį. Plačiau
2017-11-09
Smilga, Smilga, kur skubi, kur bėgi, Kvepianti žuvim ir ajerais, Gal į ten, iš kur seni, paliegę, Vėl namo paklydėliai pareis. Plačiau
2017-11-07
Siūbuok su bokštais minareto, Sūpuokis gluosnių šakomis. Kaip debesys linguok iš lėto, Su upėm plauk ir su mumis. Plačiau
2017-10-28
Turim didį krašto Seimą Tarsi šventą tautos šeimą. Bet pasakysiu atvirai – Ne viskas toj šeimoj gerai. Plačiau
2017-10-24
Vėl žydi alyvos. Jų kvapas svaigus. Gyvenimo skonis Saldus, kaip medus. Plačiau
2017-10-24
Tu tuščias, Kaip tuščia taurė. Tu  tuščias- O gal tai buvo Tavo gyvenimo esmė. Plačiau
2017-10-24
Liūdi lauko našlaitėlė Pagairėj viena. Kas išspaudė ašarėlę, Kokia neganda?.. Plačiau
2017-10-21
Lietuvos mokytojų literatų ,,Spindulio” draugija šiuo metu vienija apie pusšimtį narių. Glaudžiamės po Vilniaus mokytojų namų stogu. 2005m. išleidome almanachą ,,Lėkimas virš žemės”. 2013m. – ,,Užkūrė aukurą Čiurlionis”.  Plačiau
2017-10-20
Iš po juodų nakties sparnų Dangus žvaigždėtas suspindėjo, O aš į žemę ateinu, Kur mano balso negirdėjo. Plačiau
2017-10-10
Mama vis klausia Ir klausia manęs Pavenčiuos po smiltim Plačiau
2017-10-10
“Beržų laukimas“ – Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narės Sofijos Šviesaitės  eilėraščių rinktinė, kurioje  atsiskleidžia lyrinio herojaus dvasinis pasaulis. Plačiau