VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

101.11. KASDIENYBĖS FILOSOFIJA

Kęstutis TREČIAKAUSKAS

 
Singuliarumas
 
Jeigu singuliarumas ne teorija, o faktas,
Tai daug atsakymų jau gatavų yra.
Iš Nieko kilę, vėl juo galim tapti,
Tiktai dabar (kol kas) žmonių era.
Jeigu neteršime gamtos, mums duoto rūmo, 
Tai gal negrįšime į tašką tą. Singuliarumo.
 
Pėdsakas
 
Tik nemanyk, kad jau įspaudei pėdą
Baltam sniege ar dykumos smėly.
Ištirps ar užpustys, o tau bus gėda,
Kad pėdsako palikti negali.
Ne taip save įamžinti reikėjo.
Ne kojom žemę trypiančio veikėjo.
Kai įsisąmoninsi tai, kai tai suprasi,
Kaip tikrą pėdsaką palikti žemėj, kelią rasi.
 
Žmogaus gerovė
 
Nei prezidentas, nei ministras, nei premjeras,
Negali niekad žmogui būti geras.
Tad neklausykite, ką jums tie ponai sako -
Kiekvienas už save tik pats atsako.
Ką susikursime, tokia ir bus gerovė.
Jie niekam jos nekūrė. Jie tik griovė.
 
Kainų pasiutpolkė
 
Niekas nestovi, nes viskas mainos.
Didėja algos - išauga kainos.
O jeigu algą stabligė saugo,
Kainos vis viena - auga kaip augo.
 
Kiškis
 
 Atsimink taisyklę seną.
Tau užteks jos ir vienos -
Retas kiškis išgyvena
Ligi jam skirtos dienos.
Tad nebūk baikštus kaip kiškis.
Būk mūsiškis. Tik mūsiškis.
 
Balalaika
 
Daug kas ignoruoja laiką.
Nusipirkęs balalaiką
Bando ja sugrot sonatą,
Bet kaip mat pamiršta natą.
Kas supainioja net laiką,
Pasikliauna balalaika,
Tam nė velnio neišeina,
Tad užtraukia seną dainą.
 
Įstatymas
 
"Šis įstatymas per prastas" -
Sako senas pederastas.
Kai pakeisim, bus gerai:
Ką tik nori, tą darai.
 
Ar mes balsuojame ?
 
Sakyt "balsuoja" gal neišmintinga.
Juk atiduodam sąžinę ir protą.
Tad žodis "balsas" čia visai netinka.
Juk ne žodžiu į šalį nuvairuota.
 
Neik su velniu obuoliauti
 
Kaip mes galim pasikliauti
Eit su velniu obuoliauti?
O kolvis dar pasikliaunam,
Visad tik į snukį gaunam.
 
Ne angelai.
 
Nuėjau į kiaulių tvartą,
O tenai tik asilai.
Gal suprasim vieną kartą,
Kad ir mes ne angelai.
 
Kaip ir paukščiai mes dvikojai.
Bet neturime sparnų.
Dieve, kam juos paaukojai ?
Kaip be jų aš gyvenu ?
 
Asilai sparnų neturi.
Gal ir žmonės asilai.
Mus juk be sparnų sukūrė
 Reiškia, mes - ne angelai.
Atgal