VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

01.03. "Lietuvos aidas"

Kęstutis TREČIAKAUSKAS

"Lietuvos aidas" 

Tėvynės veidas.

Be kaukės, be grimo, melo.

"Lietuvos aidas"

Nesiekia vaido,

Jis siekia Tautos idealo.

 

Ar susiprasim ?

Ar kelią rasim ?

Ar žadins mus Varpo aidas ?

Tėvynę turim.

Ar mes ją kūrėm ?

Ar melui nenusileidom ?

 

Atgal