VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

08.31. Baltarusijos laisvė

Rita Staršelskienė

 

 

Iš kelio dulkių keliasi Baltarusija

Su banguojančia tautine vėliava, 

baltais , raudonais kardeliais rankose.

 

Žvarbias dienas išgyveno ir kas žino, kas toliau?!

Ginkluoti kariai su metaliniais kastetais,apsupę aikštes, gatveles, pakeles

Spirgantis kalboje Lukošenko.Auksinė atmintis gelia, brandina juodus grūdus -gėlą, nerimą....

Aikštė valoma. ,,Dėžutės'' pripildytos- išvežamos.

Jei protestuosi - negyvensi.

Jei šauksi - užčiaups.

 

Nieko nėra brangiau žmogui už laisvę!

Už susitikimą laisvės šviesoje!

 

Iš dulkėtų tėtušio drabužių,

Iš kraujo latakų, luošių ant tako,

dingusiųjų, iš nekaltai prispaustųjų, iš kaltinamųjų, iš 

nuteistųjų  bunda šalis.

Laisvė - liberta -širdyse lyg saulė dega ir laisvės vėjas šalia

 

Mes už laisvę, Baltarusija!

Atgal