VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

07.27. Baltijos kelias

Albinas Antanas Kazlauskas

Nuo Kernavės piliakalnių ir Vilniaus mūrų
Vingiuoja kelias per miškus, pro pilį seną,
Pro sengires, kur Dauguva į glėbį jūros
Be paliovos nerimstančias bangas ridena.

Tas kelias skuba vis tolyn, į šiaurės kraštą,
Kur bokštas Hermano iš tolių kryptį rodo,
Kur tautos trys vergijos sunkią naštą
Nusimetė, sulaužiusios nelaisvės grotos.

Kadais čia brovės vikingai, kryžiuočiai, slavai
Iš vakarų ir iš rytų plačios šalies,
Bet daug grobikų skaudų smūgį gavę,
Paliko amžiams šitoj žemėję gulėt.

Dabar čia broliai, sesės rankom susikibę,
Pečius suglaudę tarsi medžiai dideli,
Širdis įleidę dirvoj laisvės ir vienybės,
Tvirtai ir oriai stovi Baltijos kely.

 


 
Atgal