VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

06.23. LAIMĖS ŽIEDAS

 

Kęstutis TREČIAKAUSKAS
 
Kiek daug, kiek daug ji mums žadėjo,
Šventoji Joninių naktis.
Paparčio žiedas nežydėjo,
Tai kur ta laimė ? Tik viltis.
 
O man jis vienąkart pražydo,
Tik aš tada nesupratau,
Kodėl už balto rūko šydo
To laimės žiedo neradau.
 
Daugiau jo niekad neieškojau
Ir jokio žiedo neradau.
Gal aš kitiems jį paaukojau,
O gal padovanojau tau .
 
Bet ir be jo esu laimingas.
Ir pasakom lig šiol tikiu.
Gal mums ne laimės ? Meilės stinga ?
Tad paieškokim jos sykiu.
 
SKUBĖKIM DŽIAUGTIS
 
Įtempki drobę, imk dažus.
Tapyk. Gyvenimas gražus.
Tiek meilės, laimės ir šviesos,
Bet kas mums laiką patausos ?
Skubėkim džiaugtis ir gyvent,
Juk nedera be laiko sent.
Tad būkim amžinai jauni..
Būk jaunas tol, kol gyveni.
 
KIEKVIENAM MANO KRAUJO LAŠELY
 
Kiekvienam mano kraujo lašely.
Lietuva. Lietuva. Lietuva.
Kai jaučiuosi pavargęs, sušalęs,
Ji sušildo. Brangi ir sava.
 
Mažas žemės šventos lopinėlis,
O be galo didus ir platus.
Jis visus mus pagimdė, pakėlė,
Į pasaulį atvėrė vartus.
 
ANT SMILGOS KRANTO
 
Ant aukšto Smilgos kranto
Maža maža trobelė,
Jauki ir iškūrenta,
Ir rankluosčiai nubalę.
 
Ant stalo kvepia duona.
Medus. Lėkštė agurkų.
Ir ta gėlė. Geltona.
Lyg visas žemės turtas.
 
Nuo sienos žvelgia Kristus.
Toks įstabus jo žvilgsnis.
Nejau kas nors išdrįstų
Skausmu akis suvilgyt.
 
Čia viskas turi prasmę.
Ir savo vertę turi.
Sunku ? Niekai. Ištversime.
Juk ant galvos kepurė.
 
TOKIE ŽALI ŽALI
 
Palikę gimto namo slenkstį,
Užtrukome kely.
Neatsisveikinę iš anksto,
Tokie žali žali.
 
Nejaugi iš namų išėję
Negrįšim atgalios
Ir vien tik irsimės prieš vėją,
Kur medžiai nežaliuos.
 
Tik mes žali žali vis liksim,
Kol nesuskaus širdy.
O ji kaip laikrodis dar tiksi.
Ar tu dar ją girdi ?
 
PS  Išmintinga ir gili Prezidento kalba sukėlė Lietuvos priešų įtūžį. Nors poetiniu posmu palaikykime Tiesos žodį Lietuvai.Reikia dirbti, o ne plepėti. Ar ilgai dar būsime baudžiauninkų banda ? KIEKVIENAS mes esame atsakingi už savo Tėvynę.
KIEKVIENAS. Nereikalaukime iš Prezidento, kad iškuoptų Augijo arklides.Dar Anatolis Francas sakė: dangus nepadeda žmogui, kurie nenori dirbti.
Atgal