VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

06.19. PASĖK IR LAUK

Kęstutis TREČIAKAUSKAS

 

 

Neverk jeigu suklysti teko.

Ir neskaičiuok, ką praradai.

Visiems vienodai saulė teka,

Dar šiugžda saujoje grūdai.

 

Pasėk. Ir lauki derliaus naujo.

Turėsi visko su kaupu.

Sakyk, aš ateičiai tarnauju.

Jau žydi žiedas po lapu.

 

JEI TIKSLĄ TURIM

 

Jei įtarimais kelias grįstas,

Ieškok patikimos brastos.

Ir ženk tenai, kur veda ryžtas,

Ir eik, kol kojos nesustos.

 

Per daug gal abejonių turim,

Kai tilto, liepto nerandi.

Bet jeigu tikslą susikūrėm,

Tai ką daryt ?Vistiek brendi.

 

GALVA, KĄ TU SUGALVOJAI

 

Galva, galva, ką tu sugalvojai ?

Regis ne visai tuščia esi.

Bet aplinkui tyko vien pavojai.

Tu tikrai, atrodo, per drąsi.

 

Tad nelįsk į skylę ar į ugnį.

Nes išlįsti bus tikrai sunku.

Tų, kur nusileido į bedugnę,

Šiandien niekur jau nesutinku.

 

MEILĖS KALĖJIMAS

 

Jau tūkstantį metų kalime.

Tik dviese. Tik mes. Abu.

Kitaip gyventi negalime.

Kitaip gyventi - tabu.

 

Kodėl toks saldus kalėjimas ?

Nejau tai meilės kerai ?

Gyvent kitaip negalėjimas.

Kartu. O ne atskirai.

 

ATŽAGAREIVIŠKAS VEŽIMAS

 

Atžagareiviškas stumktrauk vežimas.

O kur jį traukti turintis arklys ?

Išnykę žemėj net kanopų žymės.

Ko laukiame ? Kol kuinas koks atklys ?

 

Tik nežiopsokime. Įsikinkikim spėriai.

Ir traukime, nes laukti nevalia.

Pabūkim patys šyviai, sarčiai, bėriai.

Tėvynė laukia. Ji čia pat. Šalia.

 

LYG SMĖLIS

 

Lyg smėlis tarp pirštų

Tas laikas vis byra.

Komedijos miršta,

Prarandam satyrą.

 

Ir lieka tik dramos.

Tragedijos žiaurios.

Ir mintys. Neramios.

Iš šiaurės. Iš šiaurės.

 

JAUSTUKAS

 

Ant ribos ir žodžio, ir ne žodžio.

Kas jis iš tiesų ant tos ribos ?

Jūs kaip norit, bet aš sau įrodžiau -

Žodis tai. Ir vertas pagarbos.

 

Taip, nekaitomas jisai. Sustabarėjęs.

Kaip ir ištiktukas. Bet smagu.

Jį mums įteikė patsai Kūrėjas.

Ačiū, dievaži, valio, kukū ...

 

Ak, kokia gimta kalba turtinga.

Ak, kokia ji dieviškai graži.

Jeigu moki ją, tai ko tau stinga ?

Tu taip pat turtingas, dievaži.

 

Atgal