VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

10.04. IN MEMORIAM STASIUI JUŠKUI

Kęstutis TREČIAKAUSKAS

 

 

Jau Tavo siela dausose,

Palikus žemės rūpesčius.

Tokia ta amžina tiesa,

Nekintanti nė trupučio.

 

Mari tik sauja pelenų

Po grumstu Rokantiškių,

Lyg sako: aš čia gyvenu,

Aš vis dar nenurimstu.

 

Paveikslais, muzika, darbais,

Bičiuliais išlydėjusiais ...

Minėkit žygiais, ne vargais,

Minėkite idėjomis.

 

Juk liko pulkas mokinių,

Tauta nenugalėta.

Aš čia ir šiandien gyvenu

Su drobėm, su palete.

 

Su dirigento batuta.

Išėjęs, bet nemiręs.

Ten, kur dangaus erdvė aukšta,

Ten mano siela irias.

 

Aš visad būsiu su jumis,

Mielieji, brangūs mano.

Nevirs vanduo akmenimis

Bekraščio okeano.

 

Nes visad Lietuva žydės,

Tausokim Ją kaip širdį.

Tik iš didžiosios Ją raidės 

Tegu pasaulis girdi.

 

Mielieji, aš neišeinu.

Aš jus mylėti trokštu.

Aš gyvenau ir gyvenu

Tarp seno Vilniaus bokštų.

 

Atgal