VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

08.20. BALTIJOS KELIAS

ALBINAS ANTANAS  KAZLAUSKAS
             

Nuo Kernavės piliakalnių ir Vilniaus mūrų
Vingiuoja kelias per miškus, pro pilį seną,
Pro sengirias, kur Dauguvą į glėbį jūros
Be paliovos nerimstančias bangas ridena.

Tas kelias skuba vis tolyn, į šiaurės kraštą,
Kur bokštas Hermano iš tolių kryptį rodo,
Kur tautos trys vergijos sunkią naštą
Nusimetė, sulaužiusios nelaisvės grotas.

Kadais čia brovės vikingai, kryžiuočiai, slavai
Iš vakarų ir iš rytų plačios šalies,
Bet daug grobikų, skaudų smūgį gavę,
Paliko amžiams šitoj žemėje gulėt.

Dabar čia broliai, sesės, rankom susikibę,
Pečius suglaudę tarsi medžiai dideli,
Šaknis įleidę dirvon laisvės ir vienybės,
Tvirtai ir oriai stovi Baltijos kely.

Atgal