VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

06.14. KODAS

Kęstutis TREČIAKAUSKAS

Tie keturi dešimtmečiai dar nepraėjo.

Dar vis po dykumą mes klaidžiojam liūdnai.

Tik karštis pragariškas. Be lietaus, be vėjo.

Ir mes - lyg prie skerdyklos avinai.

 

Kur mūsų Mozė? Ką jisai galvoja?

Ar pažadėta žemė dar toli?

Kodėl savi tik su savais kovoja?

Ir tu pamiršt nelaisvės negali?

 

Nejau tau Egipte vergaut patiko?

Buvai nevertas faraono panagių.

Manai, mirtis už horizonto tyko?

Nėra ten sodų, rūmų prabangių?

 

Tikrai nėra. Turėsi pats sukurti

Oazę rojaus. Niekas nepadės.

Darbštumas, išmintis - didžiausias tavo turtas.

Tikėk. Ir tautos vėl tave girdės.

 

Surink vaikus pasauly išblaškytus.

Ir ginki savo žemę. Mirtinai.

---------------------------------------

Tai Kodas. Žodis, tautai pasakytas.

Išnyksi, jei šio žodžio nežinai.

 

ATSAKYMO NĖRA

 

Vis klausinėju. O atsakymo nėra.

Gal niekas jo nežino? Ar nesako?

Kažkoks ten tvanas, kažkokia audra,

Kažkas nukrito ten, ant Nagasakio.

 

Tiktai kažkur ir kažkada. Kažkas.

Nematė niekas. Tik kažką girdėjo.

Neverta sukt galvos ir tept rankas.

Taigi ne mes. Kažkas ten nusidėjo.

 

O gal nebuvo? Gal tik pramanai?

Nejau atrasti tiesą ketinai?

 

SKEVELDRA ŠIRDY

 

O kaip man tau pasakyti,

Kad skauda ir man. Ir man.

Kad mes visi išblaškyti,

Ir žlega tankai kieman.

 

Ir kaip dreba šuo iš baimės.

Šešėlio nėr po medžiu.

Lyg išmirė visas kaimas,

O aš tik gyvent geidžiu.

 

Jaučiu kaip tėvas apglėbia.

Jo geros rankos apgins.

Norėčiau bėgt į palėpę,

Bet kas žąsiukus augins?

 

Seniai nemačiau to karo -

Nežmoniško ir baisaus.

Bet laikas lyg atsidaro

Ir vėl to karo klausaus.

 

Lavonai. Parako smarvė.

Kodėl grasina karu?

Vėl kraujas, tik kraujas varva.

Jau nieko aš neturiu.

 

Skeveldra širdy rūdija.

Sodyba - tik dilgėlynas.

Nesako, kad buvo kalti jie.

Ir Kristaus kraujas - tik vynas.

 

DAMOKLO KARDAS

 

Sirakūzų monstro "mokslas"?

(Dionisijas jo vardas):

Sėdi puotoje Damoklas,

Virš galvos - aštriausias kardas.

 

Ant ašuto pakabintas -

Taip tirono įsakyta.

Toks "valdovų laimės" fintas?

O jei kardas būtų kritęs???

 

Jau pamiršom graikų mitą.

Bet Damoklo kybo kardas.

Virš galvų. O sumanyta

To, kurio jau kitas vardas.

 

Virš planetos. Kybo kardas.

Kas jo autorius? Koks vardas?

 

 

Atgal