VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

01.20. KUR ANT KRANTŲ PILIAKALNIAI

 

Kęstutis TREČIAKAUSKAS

O Nemunas, ledų grandis numetęs,

Vis bėga, lekia, skuba į marias.

Atėjo pats gražiausias metų metas,

Žaliai aprengęs pievas ir girias.

 

Žiedų pabėręs visą dosnią saują,

Čiulbėjimo pripildęs lig dangaus,

Jis atgimimo šventę atnašauja

Akistatoje Dievo ir žmogaus.

 

Raudonės  bokštas, kviečiantis į pilį,

Byloja svarbą Nemuno vagos,

Kur ant krantų piliakalniai nutilę

Dar mena šlovę protėvių jėgos.

 

Toli jau liko Druskininkai, Kaunas.

Bet Tilžę gaubia laiko liūdesys.

Istorija su pramanais vis kaunas,

Bet kas istorijos teisybę išklausys?

 

PIRATAS

Net nežinau, ar man pasivaideno,

O gal aš tai tiesiog susapnavau.

Stovėjau ant piratų laivo denio

Ir džiną ar tekilą ragavau.

 

Plazdėjo vėliava su kaukole ant stiebo.

Juoda su sukryžiuotais kaulais vėliava.

O laivas lyg patrakęs skriejo, bėgo,

Bet aš buvau tik vienas. Velniava.

 

Aplink vien horizontas. Nė taškelio.

Tik vėjas drasko įtemptas bures.

Aš vienas. Kaip ir ko paklausti kelio?

O gal manęs jau niekas nesuras?

 

Gal laivas tas skrajojantis olandas,

Nelaimę nešantis ir laivui sutiktam?

Kodėl aš savo kardą išgalandęs

Ir užsirišęs vieną akį? Kam?

 

"Gyvens. Jau , ačiū Dievui, atsigauna".

Klausaus. Kas kalba? Ką dar pasakys?

Matau chalatą baltą, veidą jauną.

Bet aš piratas? Tik viena akis...

 

NESKAITĖ "KAPITALO"

Jei manot, kad tik Karlas Marksas kaltas

Už tas nesuskaičiuojamas žmonių aukas,

Žinokit, kad žmogėdra čia įveltas,

Paėmęs ginklą, o ne knygą į rankas.

 

Jisai neskaitė Markso "Kapitalo",

Teorija jam buvo neaktualu.

Tiesiog visiems žmonėms linkėjo galo,

Pareiškęs: eisime kitu keliu.

 

Sekundės truko, kad visam pasauly,

Ant plauko kabančiam tiesiog virš prarajos,

Paimtų viršų kruvina apgaulė,

Kad Žemė taptų įkaitu rujos.

 

Kas, nusimovęs batą, į tribūną

Jau beldė: mes palaidosime jus.

Bet kartais ir teisybė žemėj būna.

Tik ar surasime į ateitį kelius?

 

Kas giriasi, kad tiktai jis galėtų

Paversti visą žemę pelenais?

Ar patiklumas, mąstantis iš lėto,

Pasauliui padaryti to neleis?

 

Kaip ir sprogmuo užprogramuotas tiksi.

Jei neišjungsi - viską ištaškys.

Gali nors mirt, bet kiaulei neįtiksi,

Nes kiaulė turi kiauliškas akis.

 

SPALVOS

Raudona reiškia pavojų,

Todėl už žalią kovoju,

Kad būtų mūsų šaly

Laukai ir miškai žali.

O jei nepatinka žalias,

Į Raudoniją laisvas kelias.

Atgal