VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

01.18.Eglė - Tėvynė

Zuzana Stunžėnienė

Egle, eglele, kas pasodino

                vėjų pagairėj liūdną tave?

Egle, eglele, kas užaugino

                    ant plyno lauko

 prie Nemunėlio

                  po ryto žvaigžde?..

 

Ką šakos glaudė rudenio vėjuos?

       Ką sausio šalčiuos nuo speigo gynė?

Kam mūšy kritus vainikus pynė..

* * *

Stovi eglelė lig pat debesies -

         rasom žaižaruoja

 Žvaigždelei nakties,

              Supas delčia 

Ant viršūnės žalios ...

 

Prie Nemunėlio eglė vis oš, 

Lliūdesį žalią laukui dainuos...

 

Žodis  broliui tautiečiui

 

Tylos minutę mąstome.

ar galime tylėt,

kaip įšalo žemė tyli?

Jau tylėt nėr kada.

Pasibelsk į tautos likimą,

priglausk prie širdies

 savo protėvių skausmą

ir išniekintą žodį,

ir pavergtą darbą.

 

Nesuklupdamas nešk 

savo vėliavą šventą, tą,

kur protėviai nešė 

per kovą ir kančią.

tik neduok svetimiems

 savo beržo ir upės vingio,

 ir žydrynės dangaus 

tik neduok svetimiems...

Atgal