VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

02.13. Vasario 16-oji

Jaunius Kulnys

 

Manoji siela Lietuvon atėjus

girdėjo beržų ir Baltijos ošimą,

vėją staugiantį senose kapinaitėse...

Regėjo skriejantį Vytį, o prie seno

ilgo žvyruoto kelio, man mojo

tėviškės variniai klevai...

 

Nei lyros jau, nei arklo nematyt –

užteko vasario danguj – dvidešimt

didžiavyriams užrašyti mano

jaunystės svajonę ir viltį,

kai iš pilko šalto rūko pavyko

išplėšti geltoną, žalią, raudoną...

 

Ir žygdarbį – tauta niekad nepamirš –

įsukę į Laiko Ratą – užhipnotizavo

Jie mane visam likusiam gyvenimui...

O šiandien, Jie atėjo pasveikinti mus

„Su Vasario 16-ąja

 Su Valstybės Šimtmečiu! “

 

Ir su džiaugsmu klausausi –

Visatos arfų virpuly...

 

Atgal