VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

02.13.Vizija

Leonas Stepanauskas

Šiandien viziją keistą regėjau

tekant saulei pro rūką anksti...

Baltas raitelis skambančiu vėju

padangių erdvėm nužvangėjo...

Balto raitelio akys liepsnojo,

akys kupinos buvo ugnies,

jis galingai laisvai užsimojo

virš senos Gedimino pilies...

Lyg jos ginti nuo priešų atjojo...

1942 m.

***

 Gedimino pilis žiemą

Atgal